60

Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over het boekjaar 2017/2018 bedraagt 2,7 %. De berekening is als volgt: totaal opbrengst beleggingsfondsen gedeeld door het gemiddelde van de stand van de effecten per 30 september 2018 en 2017 (exclusief de beleggingsrekeningen). 2017/2018 Beleggingsrendement 2,7% 2016/2017 4,2% 2015/2016 7,8% 2014/2015 6,5% 2013/2014 12,3% 6. Liquide middelen (t.b.v. bedrijfsvoering) 30-09-2018 € ABN AMRO MeesPierson Rabobank ING Bank Kasmiddelen Totaal liquide middelen (t.b.v. bedrijfsvoering) 318.937 306.634 2.536.354 1.030 3.162.955 30-09- 2017 € 1.330 4.325.338 987.413 1.977 5.316.058 In verband met ons huurcontract is er een bankgarantie verstrekt voor een totaalwaarde van € 17.356. Alle overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 7. Continuïteitsreserve 30-09-2018 € Stand per 1 oktober Mutatie boekjaar Stand per 30 september 5.946.000 336.000 6.282.000 De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie op basis van de goedgekeurde begroting 2018/2019, zodat we bij tegenvallende baten nog minimaal 60 30-09- 2017 € 5.760.413 185.587 5.946.000

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication