61

1,5 jaar de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijn van Goede Doelen Nederland. Deze richtlijn, die verankerd is in het CBF-reglement, staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie, maximaal € 6.282.000. De definitie van de kosten werkorganisatie is: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten, pr- en communicatiekosten, afschrijvingen en kosten van de scholenactie voor de doorbelasting van de indirecte kosten van de scholenactie. 8. Bestemmingsreserve projecten 30-09-2018 € Stand per 1 oktober Mutatie boekjaar Stand per 30 september 7.855.389 223.831 8.079.220 Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. Daarom worden de waarschijnlijke, maar nog niet toegezegde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 8,9 miljoen voor de komende drie jaar. De bestemmingsreserve projecten is 90,8 % van dit bedrag. 9. Fondsen 30-09-2018 € Fonds op naam Het andere kind Fonds op naam Clemens Schröner Totaal fondsen 342.220 1.282.358 1.624.578 Kinderpostzegels heeft twee fondsen op naam. Met een fonds op naam kan iemand op een persoonlijke manier langdurig een aandeel leveren in het realiseren van de doelstellingen van Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds. 30-09- 2017 € 342.220 1.282.358 1.624.578 30-09- 2017 € 8.496.212 -640.823 7.855.389 61

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication