62

30-09-2018 € 30-09- 2017 € Fonds op naam Het andere kind Stand per 1 oktober Toevoeging aan fonds Het andere kind (vanuit beleggingen) Mutatie boekjaar Stand per 30 september 342.220 0 413.694 1.160 0 342.220 Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika gefinancierd. In het boekjaar 2017/2018 zijn geen rentebaten toegevoegd en zijn er geen mutaties. 30-09-2018 € Fonds op naam Clemens Schröner Stand per 1 oktober Toevoeging aan fonds Clemens Schröner (vanuit beleggingen) Mutatie boekjaar Stand per 30 september 1.282.358 55.021 -55.021 1.282.358 Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2010 de gelden in het fonds op naam Clemens Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden; de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond, door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. Zowel de toevoeging als de mutatie komen voort uit de resultaatbestemming. 30-09- 2017 € 1.282.358 62.420 -62.420 1.282.358 -72.634 342.220 62

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication