63

10. Voorzieningen 30-09-2018 € Voorziening langdurig zieken 139.917 Kinderpostzegels heeft gedurende het boekjaar 2017/2018 een tweetal medewerkers in dienst die naar verwachting langdurig met ziekteverlof zullen zijn. Voor beide is tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar een volledige voorziening voor de loonkosten opgenomen. 11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 30-09-2018 € Projectverplichtingen Crediteuren Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen Reservering eindejaarsuitkering Te betalen pensioenen Vooruitontvangen projectgelden Overige te betalen kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 7.375.618 414.119 46.147 9.324 106.746 100.267 1.216 2.292.053 59.837 10.405.327 30-09- 2017 € 6.746.319 566.530 47.081 3.487 124.000 89.304 1.880 7.339.212 180.861 15.098.674 30-09- 2017 € 0 De projectverplichtingen betreffen verplichtingen aan projectpartners in Nederland van € 4.992.390, in Midden- en Oost-Europa van. € 155.285 en in ontwikkelingslanden van € 2.227.943 en hebben een looptijd van minder dan een jaar. De vooruitontvangen projectgelden hebben betrekking op verkregen subsidiebijdragen van het ministerie van Buitenlandse zaken voor het programma Her Choice van € 1.762.442, Addessium van € 99.330 en het door de Nationale Postcode Loterij gefinancierde project Huisje Boompje Beestje ter waarde van € 430.281. 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication