64

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele leasing: • Het huurcontract voor de Schipholweg 97, dat per augustus 2014 is afgesloten, loopt tot en met januari 2021. De totale huurlast op de balansdatum bedraagt zonder indexatie € 231.600 (inclusief servicekosten). In verband hiermee is een bankgarantie verstrekt van € 17.356. • Twee document-automatiseringsconfiguraties worden operationeel geleased met een looptijd tot en met 16 juni 2020. De totale lasten op de balansdatum bedragen nog € 106.900. De kinderpostzegels worden jaarlijks door PostNL op voorschotbasis verstrekt. De frankeerwaarde van de per oktober 2018 verkrijgbare kinderpostzegels bedraagt per 30 september 2018 € 7.470.000. Niet-verkochte kinderpostzegels worden onder verrekening van de frankeerwaarde geretourneerd aan PostNL. Voor het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie maken wij gebruik van bedrijven die specifieke werkzaamheden verrichten. Met een aantal daarvan is een meerjarencontract afgesloten. De totale, niet in de balans opgenomen, verplichting hiervan bedroeg per einde boekjaar: Aantal contracten Caresse/Contact Care/PostNL/SBJ/PostNL Data 1 Mailpoint 1 Service Point 1 Impress Looptijd variërend van 1 jaar met stilzwijgende verlenging 08-06-2017 t/m 31-12-2019 01-04-2017 t/m 31-03-2020 01-11-2017 t/m 31-03-2020 30-09-2018 € 531.200 59.110 433.000 27.000 1.050.310 Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 8,9 miljoen voor de komende drie jaar. Hiervan is 90,8 % reeds in de bestemmingsreserve projecten opgenomen. 64

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication