65

F. Toelichting op de staat van baten en lasten Baten 11. Baten van particulieren Realisatie 2017/2018 € Nalatenschappen Donaties en giften Totaal baten van particulieren 12. Baten van bedrijven Realisatie 2017/2018 € Baten van bedrijven 13. Baten van loterijorganisaties Opbrengst VriendenLoterij Bijdrage Nationale Postcode Loterij Bijdrage Nationale Postcode Loterij (HBB) Bijdrage Support Actie Totaal baten van loterijorganisaties 26.711 Begroting 2017/2018 € 40.000 Realisatie 2016/2017 € 27.548 2.042 2.064.226 2.066.268 Begroting 2017/2018 € 0 1.900.000 1.900.000 Realisatie 2016/2017 € 5.597 1.911.068 1.916.665 687.759 500.000 1.526.772 6.400 400.000 500.000 1.316.000 7.000 2.720.931 2.223.000 De baten van loterijen zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat meer geoormerkte loten zijn verkocht via de VriendenLoterij dan voorzien. In het boekjaar 2017/2018 is een vervolg geven aan het project Huisje Boompje Beestje (HBB) dat wordt gefinancierd uit de middelen van de Nationale Postcode Loterij. Dit project heeft als doel de ontwikkelingskansen te verbeteren van de 7.000 kinderen die in de vrouwen- of maatschappelijke opvang verblijven. Voor dit project is een totaalbedrag van € 2 miljoen door de Nationale Postcode Loterij ter beschikking gesteld, met een looptijd van drie jaar. De realisatie is ca. € 210.000 hoger dan begroot. 446.210 500.000 32.947 5.013 984.170 65

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication