72

Wervings- en communicatiekosten Realisatie 2017/2018 € Communicatie rondom scholenactie Algemene communicatiekosten Kosten werving en behoud donateurs Marketing en fondsenwervingskosten Subtotaal wervings- en communicatiekosten Doorbelasting indirecte kosten scholenactie Totaal wervings- en communicatiekosten 306.699 57.607 423.178 365.385 1.152.869 -411.353 741.516 Begroting 2017/2018 € 105.000 47.000 371.000 496.000 1.019.000 -395.000 624.000 De gerealiseerde kosten voor werving en communicatie zijn € 134.000 hoger dan begroot. Gedurende dit boekjaar zijn extra inspanningen m.b.t. naamsbekendheid en imago van Kinderpostzegels uitgevoerd. Afschrijvingen Realisatie 2017/2018 € Afschrijving automatisering Afschrijving inventaris Subtotaal afschrijving Doorbelasting indirecte kosten scholenactie Totaal afschrijvingen 259.392 45.341 304.733 -179.239 125.494 Begroting 2017/2018 € 297.000 18.000 315.000 -112.000 203.000 Realisatie 2016/2017 € 190.063 19.176 209.239 -79.000 130.239 Realisatie 2016/2017 € 105.406 41.462 433.394 316.937 897.199 -263.000 634.199 72

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication