73

Kosten scholenactie Realisatie 2017/2018 € Invorderingskosten Automatiseringskosten Bedankkosten Overige kosten scholenactie Subtotaal scholenactie Doorbelasting indirecte kosten scholenactie Totaal scholenactie 57.604 289.236 42.843 156.990 546.674 -446.756 99.918 Begroting 2017/2018 € 43.000 57.000 51.000 55.000 206.000 -153.000 53.000 Realisatie 2016/2017 € 85.885 97.657 41.003 53.810 278.355 -231.000 47.355 De hogere kosten dan begroot bij realisatie in de ‘Kosten scholenactie’ wordt veroorzaakt door hogere invorderings- en automatiseringskosten. Saldo financiële baten en lasten Realisatie 2017/2018 € Netto rente baten Dividend Gerealiseerde koersresultaten Ongerealiseerde koersresultaten Beheerkosten Kasbank Vermogensbeheerfee Netto beleggingsresultaat Totaal saldo van financiële baten en lasten Rendement beleggingsportefeuille 1.220 102.248 1.855 645.337 -1.214 -49.244 698.982 700.202 3,8% 0 -55.000 235.000 235.000 290.000 Begroting 2017/2018 € 0 Realisatie 2016/2017 € 12.577 0 414.102 392.678 -222 -54.328 752.230 764.807 73

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication