74

Som der Lasten Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk € Subsidies en bijdragen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en alg. kosten Kosten PR en communicatie Afschrijvingen Overige kosten scholenactie Totaal 4.963.099 429.985 23.814 58.440 0 8.754 0 5.484.092 Ontwikkelingslanden Voorlichting en bewustwording € 6.784.378 587.774 32.552 79.886 0 11.967 0 7.496.556 € 0 380.825 21.091 51.759 444.981 7.753 99.917 1.006.325 Beheer & administratie € 0 521.779 22.694 55.693 0 8.343 0 608.510 Wervingskosten Werkelijk 2017/2018 Begroot 2017/2018 Werkelijk 2016/2017 € € 0 109.125 6.044 14.831 296.535 88.677 0 515.212 11.747.476 2.029.489 106.195 260.609 741.516 125.494 99.917 15.110.695 € 12.225.000 1.709.000 112.000 232.000 624.000 203.000 53.000 15.158.000 € 9.121.576 2.323.151 108.543 263.521 634.199 130.239 47.355 12.628.584 Uitgangspunten Verdeling subsidies en bijdragen tussen doelstelling ‘projecten Nederland’ en ‘projecten ontwikkelingslanden´. De verdeling van kosten tussen de doelstellingen is gebaseerd op de verhouding gerealiseerde subsidies en bijdragen Nederland en de gerealiseerde subsidies en bijdragen ontwikkelingslanden (minus 50 % vrijval) ten opzichte van het totaal van de begrote subsidies en bijdragen. Verdeling personele kosten De personele kosten worden, nadat een deel van de personele kosten is doorbelast aan projecten en aan indirecte kosten van de scholenactie, in de kostenverdeelstaat verdeeld op basis van de begrote fte-verdeling per bestemming. De uitzondering betreft de kosten voor inhuur van derden ten behoeve van de administratie. Deze kosten worden direct toegerekend aan bestemming Beheer en Administratie. Verdeling huisvestingkosten De huisvestingskosten worden, nadat een deel van de huisvestingskosten is doorbelast aan indirecte kosten van de scholenactie, in de kostenverdeelstaat toebedeeld op basis van de begrote fte-verdeling per bestemming. Verdeling kantoor- en algemene kosten De overige kantoor- en algemene kosten worden, nadat een deel van de kantoor- en algemene kosten is doorbelast aan indirecte kosten van de scholenactie, in de kostenverdeelstaat toebedeeld op basis van de begrote fte-verdeling per bestemming. 74

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication