75

Wervings- en communicatiekosten De communicatiekosten rondom de scholenactie worden voor 50 % aan voorlichting en 50 % aan de indirecte kosten van de scholenactie toegerekend. Algemene communicatiekosten worden voor 25 % toegerekend aan wervingskosten, 25 % aan de indirecte kosten scholenactie en 50 % aan voorlichting en bewustwording. De kosten voor werving en behoud van donateurs worden voor 66,67 % toegerekend aan wervingskosten en voor 33,33 % aan voorlichting en bewustwording. Marketing en fondsenwervingskosten worden voor 33,33 % toegerekend aan voorlichting en bewustwording en voor 66,67 % aan de indirecte kosten van de scholenactie. De totale kosten van de scholenactie worden vervolgens doorbelast aan de indirecte kosten van de scholenactie. Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten voor Pluriform-app (€ 262.000) wordt voor 67 % toegekend aan de indirecte kosten van de scholenactie (€ 174.000) en voor 33 % aan wervingskosten (€ 88.000), Het resterende deel wordt, nadat een deel van de afschrijvingskosten is doorbelast aan indirectie kosten van de scholenactie, in de kostenverdeelstaat verdeeld op basis van de begrote fte-verdeling. Kosten scholenactie De invorderingskosten en automatiseringskosten worden geheel toegekend aan de indirectie kosten van de scholenactie. De bedankkosten en overige kosten van de scholenactie worden voor 50 % toegerekend aan de indirecte kosten van de scholenactie en voor 50 % aan voorlichting en bewustwording. 75

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication