15

Waargenomen/verwachte sterftekans, mannen 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 aantallen overlijdens 2016 realisatie/prognose 2016 2017 2017 Grafiek 6.3 Waargenomen sterfte gedeeld door verwachte sterfte op basis van AG2016, mannen Waargenomen/verwachte sterftekans, vrouwen 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 aantallen overlijdens 2016 realisatie/prognose 2016 2017 2017 Grafiek 6.4 Waargenomen sterfte gedeeld door verwachte sterfte op basis van AG2016, vrouwen Grafiek 6.3 laat zien dat bij mannen de waargenomen sterftekansen tussen 65 en 85 jaar lager zijn dan verwacht op basis van de Prognosetafel AG2016. Vanaf 85 jaar zijn deze hoger dan verwacht. Bij vrouwen is er vanaf 60-jarige leeftijd sprake van meer sterfte dan verwacht, zie grafiek 6.4. De hogere sterfte is onder andere het gevolg van meer overlijdensgevallen door griep. Tijdens het griepseizoen van 2016/2017 stierven in Nederland bijna 8.000 personen meer dan verwacht (Teirlinck et al., 2017). Het is waarschijnlijk dat deze ‘oversterfte’ samenhangt met de griep2. 2 – https://www. volksgezondheidenzorg. info/onderwerp/ influenza/cijferscontext/sterfte#nodesterfte-3 3 – https://www. cbs.nl/nl-nl/nieuws/ 2018/07/meersterfgevallen-inwintermaanden Prognosetafel AG2018 Niet alleen in Nederland is de sterfte door griep in recente jaren hoger dan gemiddeld, ook in andere Europese landen is dit het geval3. Een sterke toe- of afname van de sterfte in Nederland valt vaker samen met een sterke toe- of afname in andere Europese landen. Dit is terug te zien in de staafdiagrammen in figuur 6.1. Daarin staan de aantallen overlijdensgevallen per jaar voor Nederland en voor Europa. Te zien is dat voor mannen de sterfte in de jaren 2015 en 2016 in de leeftijdscategorie boven de 65 jaar hoger was dan in de jaren ervoor. Bij vrouwen is dit effect vooral te zien voor Nederland. 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 500 0 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 500 0 Sterftedata en modelaannames 14

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication