23

8 UITKOMSTEN Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de Prognosetafel AG2018. De resultaten worden vergeleken met die van de Prognosetafel AG2016. Aan de hand van een aantal voorbeeldfondsen is het effect op de hoogte van de voorzieningen doorgerekend. Met deze voorbeeldfondsen is het ook mogelijk een inschatting te maken van het effect voor andere pensioenfondsen. Daarnaast wordt de AG2018prognose afgezet tegen de historische ontwikkelingen en vergeleken met de laatste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 2017-2060). 8.1 Waarnemingen ten opzichte van Prognosetafel AG2016 Onderstaand overzicht geeft de AG2016-prognose van de levensverwachtingen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 en laat zien hoe deze zich verhouden tot de gerealiseerde levensverwachtingen voor die jaren. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de prognose van de levensverwachtingen voor 2017 en 2018. Hiervoor wordt steeds gebruik gemaakt van de periodelevensverwachting, aangezien daarmee vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de levensverwachtingen in een specifiek waarnemingsjaar. Mannen 2015 2016 2017 2018 2019 Realisatie 79,7 79,9 80,1 AG2016 79,8 80,0 80,2 AG2018 80,1 80,3 80,4 Tabel 8.1 Periodelevensverwachting bij geboorte Mannen 2015 2016 2017 2018 2019 Realisatie 18,2 18,4 18,6 AG2016 18,2 18,4 18,5 AG2018 18,5 18,6 18,8 Tabel 8.2 Periodelevensverwachting op leeftijd 65 De nieuwe waarnemingen na het verschijnen van de Prognosetafel AG2016 laten in het algemeen een beperktere stijging van de periodelevensverwachting zien dan in de Prognosetafel AG2016 was opgenomen. In de volgende grafiek wordt de ontwikkeling van de periodelevensverwachting bij geboorte weergegeven voor de periode tot en met 2050. Tot en met 2017 is de grafiek gebaseerd op gerealiseerde sterftecijfers, voor de periode erna op de AG2018-prognose. Prognosetafel AG2018 Uitkomsten 22 Vrouwen Realisatie 83,1 83,1 83,3 AG2016 83,1 83,3 83,5 AG2018 83,3 83,5 83,6 Vrouwen Realisatie 20,9 21,0 21,1 AG2016 21,0 21,1 21,3 AG2018 21,2 21,3 21,4

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication