24

90 85 80 Vrouwen 75 Nederland Mannen 70 Europese selectie AG2018 NED AG2018 Europa 65 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Grafiek 8.1 Periodelevensverwachting Nederland en geselecteerde Europese landen In grafiek 8.1 is zichtbaar dat de periodelevensverwachting van de Nederlandse vrouwen net als bij de vorige prognoses nog onder de levensverwachting van de vrouwen in de geselecteerde Europese landen ligt. De levensverwachting van de Nederlandse mannen daarentegen ligt net als eerder boven de levensverwachting van mannen in de geselecteerde Europese landen. 8.2 Van AG2016 naar AG2018 Om meer inzicht te geven in de verschillen tussen de oude en de nieuwe prognosetafels, Prognosetafels AG2016 en AG2018, wordt gebruik gemaakt van de cohortlevensverwachting. In de cohortlevensverwachting worden alle toekomstige sterfteontwikkelingen meegenomen. Hierna wordt stapsgewijs de impact getoond op de cohortlevensverwachtingen voor het startjaar 2019 van de verschillende toegevoegde datapunten. Cohortlevensverwachting in 2019 AG2016 ToevoegenEU2015 ToevoegenNL2016 ToevoegenEU2016 ToevoegenNL2017 AG2018 Bij geboorte 93,3 -0,5 -0,2 0 90 Tabel 8.3 Cohortlevensverwachting in 2019 Zichtbaar is dat met name de update van de 2015 waarnemingen van de Europese landen heeft gezorgd voor een neerwaartse bijstelling in de prognose. Dit is goed te begrijpen aan de hand van figuur 6.1 in paragraaf 6.1. Daar is te zien dat het aantal sterftegevallen in 2015 hoger lag dan in 2014, terwijl in het daaropvolgende jaar de aantallen ongeveer hetzelfde bleven of licht daalden. -0,1 92,5 Op leeftijd 65 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 90,4 -0,4 -0,1 0,1 20,4 -0,1 -0,1 0,1 0 0 20,3 23,5 -0,2 -0,1 0 -0,1 23,1 Prognosetafel AG2018 Uitkomsten 23

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication