26

Grafiek 8.3 toont de ontwikkeling van de periodelevensverwachting op leeftijd 65. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Vrouwen Nederland Mannen Europese selectie AG2018 NED AG2018 Europa CBS-2017 AG2016 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Grafiek 8.3 Ontwikkeling periodelevensverwachting op leeftijd 65 De verschillende prognoses voor de levensverwachting op leeftijd 65 voor mannen liggen dicht bij elkaar. Bij vrouwen is de neerwaartse bijstelling ten opzichte van AG2016 duidelijker zichtbaar. In tabel 8.5 staan de cohortlevensverwachtingen vermeld voor AG2016, AG2018 en CBS2017-2060. De verschillen in cohortlevensverwachting op leeftijd 65 tussen AG2018 en CBS2017-2060 zijn beperkt. Startjaar 2019 Prognose AG2016 AG2018 CBS2017 Bij geboorte Mannen 90,4 Vrouwen 93,3 Op leeftijd 65 Mannen 20,4 90,0 92,5 20,3 Niet beschikbaar 20,3 Vrouwen 23,5 23,1 22,8 Tabel 8.5 Levensverwachtingen voor AG2016, AG2018 en CBS2017 8.5 Koppeling levensverwachting op 65 jaar en pensioenleeftijd in 1e en 2e pijler De Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd van 12 juli 2012 koppelt de pensioengerechtigde leeftijd in de eerste pijler (AOW) en de pensioenrichtleeftijd in de 2e pijler (werknemerspensioen) aan de periodelevensverwachting. Verhogingen van de AOW-gerechtigde leeftijd geschieden in stappen van drie maanden en zijn afhankelijk van de hoogte van de macro gemiddelde resterende periodelevensverwachting op 65-jarige leeftijd (L) zoals geraamd door het CBS ten opzichte van een waarde van 18,26 én het verschil tussen de tot dan toe geldende AOW-gerechtigde leeftijd en 65 jaar. De referentiewaarde van 18,26 is wettelijk vastgelegd en gebaseerd op waarnemingen van het CBS in de periode 2000-2009. Aangezien eind 2016 voor 2022 werd verwacht dat L groter zou zijn dan 20,51 jaar, was een verhoging van de AOW-leeftijd met een kwart jaar (0,25) noodzakelijk (immers (20,51 – 18,26) – (67 – 65) = 0,25) en aangekondigd in 2016. Voor het jaar 2023 is in 2017 geen verhoging aangekondigd. Prognosetafel AG2018 Uitkomsten 25

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication