29

Effect VPV 3% Mannen 1) AG2016 → "AG2017" → AG2016 → Vrouwen rekenrente Jong Gemiddeld Oud Jong Gemiddeld Oud OP (65) -1.0% -0.9% -0.8% -1.7% -1.6% -1.5% NP -0.5% -0.7% -1.0% 2.0% 1.6% 1.4% "AG2017" OP+NP -0.9% -0.9% -0.9% -1.1% -1.1% -1.1% 2) OP (65) 0.2% 0.2% 0.2% -0.3% -0.3% -0.3% NP -0.7% -0.6% -0.6% 0.8% 0.8% 0.8% AG2018 OP+NP 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% 1) + 2) OP (65) -0.8% -0.7% -0.6% -2.0% -1.9% -1.8% NP -1.2% -1.4% -1.5% 2.9% 2.4% 2.2% AG2018 OP+NP -0.9% -0.9% -0.9% -1.3% -1.2% -1.2% Tabel 8.8 Impact op voorzieningen voor modelportefeuilles van overgang van AG2016 naar AG2018, met “AG2017” als tussenstap Hier is zichtbaar dat bij overgang van AG2016 naar “AG2017” de stijging van de sterftekansen een grote impact heeft. Wat opvalt is dat bij mannen voor zowel OP als NP de voorziening veelal daalt, terwijl bij vrouwen de voorziening voor NP juist stijgt. Voor zowel mannen als vrouwen zijn de sterftekansen gestegen. Voor NP betekent dit dat het pensioen gemiddeld eerder ingaat (een verzwaring), maar vervolgens gemiddeld korter moet worden uitgekeerd (een verlichting). De combinatie van beide effecten pakt voor de mannen- en vrouwenportefeuille anders uit want bij de vrouwen is de stijging van de sterftekansen over het algemeen sterker dan bij mannen. Daarnaast moet vermeld worden dat in tabellen 8.7 en 8.8 zowel latent als ingegaan NP is meegenomen en de verandering in de VPV-waarden is dus van beide afhankelijk. Tabel 8.9 toont het effect op de voorziening voor afzonderlijke pensioenvormen voor diverse leeftijden. 3% rekenrente 25 45 65 85 1% rekenrente 25 45 65 85 Mannen Latent OP -1,3% NP Ingegaan NP Vrouwen Latent OP 0,4% -0,5% -2,2% -1,2% -0,3% -0,8% -2,1% -0,5% -1,9% -1,4% -1,4% 0,3% -2,8% -1,5% -1,5% Ingegaan OP Latent NP NP OP -1,5% -0,9% -0,9% -2,6% -1,3% -1,4% -1,3% -2,5% -0,6% -2,6% -1,7% -1,7% 0,3% -3,0% -1,6% -1,6% NP Ingegaan NP 8,4% -0,3% 5,8% -0,5% 4,1% -0,5% 2,6% 0,3% Latent NP Ingegaan NP 8,2% -0,5% 5,7% -0,7% 4,0% -0,6% 2,6% 0,3% Tabel 8.9 Impact op voorzieningen voor afzonderlijke pensioenvormen en leeftijden van overgang van AG2016 naar AG2018 (verschil AG2018 minus AG2016 uitgedrukt in procenten van AG2016) Prognosetafel AG2018 Uitkomsten 28

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication