50

Bestuursverslag KS Fecti o 2017 |Jaarrekening 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking resultaatbestemming) Activa € VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa Financiële vaste activa Overige vorderingen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren OCW Gemeenten Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA 50 17.352 764.524 71.586 2.022 75.985 931.469 3.543.818 4.475.287 6.497.560 16.588 769.945 6.806 1.694 62.105 857.139 3.230.177 4.087.316 6.329.713 162.313 7.422 1.507.319 339.606 813 2.017.473 4.800 4.800 2.022.273 0 0 2.242.397 176.146 7.959 1.670.453 386.870 969 2.242.397 31-12-2017 € € Nieuwsbrief 5 31-12-2016 €

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication