16

de aankoop van een UK onroerend goed, leidt mogelijk tot de heffing van UK-erelasng. Dit risico zal zich voordoen indien een link tussen de schenking en het UK onroerend goed zou blijken uit de schenkingsdocumenten (bijvoorbeeld omdat de schenker als last van de gi de verplichng hee opgenomen voor de begiigde om de geschonken geldsom te gebruiken om een onroerend goed in de UK aan te kopen of om een openstaande lening op een UK onroerend goed af te lossen). Tot slot, en dat is volledig anders dan in België, kan het koppelen van allerlei lasten en voorwaarden aan een schenking, er mogelijk toe leiden dat de schenker zich toch een aantal rechten hee voorbehouden waardoor het geschonken goed de facto geacht zal worden nog deel uit te maken van het vermogen van de schenker. Een voorbeeld is de schenking van een UK-woning waarbij de schenker zich het recht voorbehoudt er te blijven wonen. Ook bij overlijden na de periode van 7 jaar, zal er nog UK-erelasng verschuldigd zijn bij overlijden. Eenzelfde risico kan zich ook voordoen bij bankgien indien er voorwaarden aan gekoppeld worden (bvb. een convenoneel beding van terugkeer met zaakvervanging). Frankrijk Anders dan in België, Nederland, Luxemburg of UK, he Frankrijk wel schenkbelasng (genaamd “overgangsrechten ten kosteloze tel”) indien de begiigde in Frankrijk woont en dit sedert meer dan zes jaar gedurende de laatste en jaar. Een bankgi van niet-Franse goederen (bijvoorbeeld een Belgische effectenportefeuille) aan een Franse inwoner zal dus belastbaar zijn in Frankrijk als de gi ter kennis wordt gebracht van de Franse administrae. In Frankrijk is het mogelijk om te kiezen om een bankgi al dan niet te registreren. De Franse belasngwetgeving bepaalt dat een handgi, waaronder de bankgi valt, niet verplicht moet worden geregistreerd en dus niet belastbaar is zolang deze niet het voorwerp is geweest van een “révélaon”: zolang deze niet bekend is gemaakt (vrijwillig of volgens de belasngdienst, ter gelegenheid van een antwoord op de Belasngdienst in het kader van een controle). Het belastbaar feit voor de schenkbelasng wordt in principe gevormd door de datum van de bekendmaking van de handgi. Indien een bankgi bekend wordt gemaakt in Frankrijk, zal deze belastbaar zijn in de schenkbelasng. Wel gelden een aantal abaementen. Zo geldt tussen ouders en kinderen een vrijgesteld abaement van € 100.000 per schenking en per begiigde, per periode van vijien jaar. Het abaement kan worden opgevuld door middel van meerdere schenkingen in deze periode. Voor kleinkinderen geldt een abaement van € 31.865. Bovendien geldt voor bepaalde familiale schenkingen van geldsommen onder voorwaarden een vrijstelling van € 31.865, wanneer deze geregistreerd worden, die gecumuleerd kan worden met voormelde abaementen. Voor het overige lopen de tarieven schenkbelasng op van 5% (onder de € 8.000) tot 45% (boven de € 1.805.677) in rechte lijn en wordt dit berekend rekening houdend met de gien van de afgelopen 15 jaar. In bepaalde gevallen is het overigens verplicht de Franse administrae in kennis te stellen van een gedane bankgi: zo dienen bij overlijden de eerdere gedane bankgien te worden vermeld. Ook in Franse schenkingsakten moeten bv. eerder gedane gien (zoals bankgien) tussen parjen worden opgenomen, met inbegrip van het bedrag, datum van schenking en/of registrae,... dit met het oog NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication