12

Tapuiten beleven goed jaar in Helderse duinen De tapuitenpopulatie in de Noordduinen bij Den Helder groeide in 2020 flink. Van 42 paar in 2019 tot 54 in 2020. En wat boswachter Tim Zutt helemaal blij maakte, was de vestiging van enkele paartjes in de Grafelijkheidsduinen, waar ze jaren geleden verdwenen. Doordat er in de duinen veel stikstof terechtkomt, verruigt de duinvegetatie. Daarom zijn er de afgelopen jaren natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Dit zorgde ervoor dat de konijnen zich op een redelijk niveau konden handhaven. Dat is belangrijk omdat tapuiten graag in verlaten konijnenholen broeden. Ook zijn tapuiten voor het zoeken van hun voedsel afhankelijk van kort gegraasde begroeiing. Ook het beschermen van nesten met een stukje kippengaas heeft geholpen. Werd in het verleden een flink deel van de nesten door vossen of marters leeggegeten, dankzij het stukje gaas is er geen nest verloren gegaan. De extra bescherming is hard nodig, omdat de tapuitenpopulatie in Nederland ernstig bedreigd wordt. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication