21

Wordt het Amstelmeer een Waddenbaai? Zeespiegelstijging, verdrinkende wadplaten, zoute kwel, eventuele uitbreiding van de haven van Den Helder. Omdat er nogal wat speelt in het waddengebied, heeft de provincie Noord-Holland opdracht gegeven tot een scenariostudie voor het Amstelmeer. De studie, waarbij wij betrokken werden, laat zien wat er gebeurt met de landbouw, recreatie, woon- en leefklimaat als men kiest voor een bepaalde ontwikkeling op het gebied van natuurbeheer of waterhuishouding. Op korte en lange termijn. Deskundigen beschrijven vier scenario’s: GrootAmstelmeer (het meer wordt tweemaal zo groot), Waterspons (uitbreiding waterbergingen en in omgeving duurzame vormen van landbouw), Wereld van Kreken (natuur leidend waarbij niet alleen de hoofdkreken maar ook de zijkreken opnieuw worden ingericht voor natuur) en Waddenland (met een open Amstelmeerdijk en getij terug in het Amstelmeer). Voldoende stof om verder na te denken over de toekomst van dit gebied. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication