29

Inspiratiedag Boerenlandvogels en Natuurdag Op 6 februari bezochten 300 belangstellenden, die in hun werk met weidevogels te maken hebben, de Inspiratiemiddag Boerenlandvogels. Ze konden lezingen en workshops bezoeken in Theater De Vest in Alkmaar. De inspiratiemiddag was tegelijkertijd de start van het weidevogelseizoen. Er waren lezingen over zeven verschillende onderwerpen: rolverdeling tussen boer en vrijwilliger, terugloop aantal insecten op het boerenland, weidevogelmaatregelen in Westfriesland, overwinteringsplekken van onze weidevogels in de winter, de Wet natuurbescherming en predatoren, de sleutelfunctie van regenwormen en greppel plas-drassen. Raymond Zijp van het Clusius College werd aan het eind de van inspiratiemiddag gevraagd wat zijn bevindingen waren. Zijn reactie was: “We gaan in onze opleidingen meer aandacht besteden aan natuur inclusieve landbouw.” Een hoopvolle afsluiting van een inspirerende dag. De Noord-Hollandse Natuurdag in december werd wegens corona helemaal digitaal verzorgd en is daarom terug te kijken. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication