37

Zeer geslaagde fondsenwerving voor aankoop natuurgrond Het aankopen van grond is de beste manier om te natuur te beschermen. Onze achterban vindt dat ook. Dat bleek uit de enorme respons op de campagne voor ons Natuurfonds met de slogan ‘1 miljoen m2 natuur erbij. Samen maken we het mogelijk!’. Via allerlei kanalen bereikten we veel mensen. In totaal werd meer dan 55.000 m2 à € 7,50 geschonken. Dat is ruim € 400.000! Een geweldig resultaat. Ook veel bedrijven schonken geld. Met dit geld en geld dat al binnenkwam via andere inkomstenbronnen, kunnen we nu snel reageren als grond waar we ons oog op hebben laten vallen te koop komt te staan. Geld uit Weidevogelfonds ingezet voor vernatten natuurgebieden In meerdere weidereservaten hebben onze boswachters maatregelen genomen om het de weidevogels naar de zin te maken. Enkele voorbeelden. In Polder Berkmeer en de Kolk van Dussen zijn buizen ingegraven om alle greppels op een perceel met elkaar te verbinden. Door middel van pompen met zonnepanelen wordt hier in het weidevogelseizoen water in gepompt. Deze zogenaamde greppel plas-drassen zijn prachtige foerageerplekken voor zowel volwassen weidevogels als hun kuikens. Doel is het gebied lekker drassig te houden voor de weidevogels. Ook zijn er dankzij het fonds in 2020 vossenrasters rond de Zandpolder 2 en 3 geplaatst om het broedsucces te verhogen. Dit soort herinrichtingsmaatregelen worden niet gedekt door beheersubsidies, dus daarvoor is aanvullend geld nodig. Om die reden hebben we in 2019 een zogeheten weidevogelfonds opgericht waarvoor grif gegeven werd door onze Beschermers. Hartelijk bedankt! Actie voor aanleg moeraseiland in de Eilandspolder In maart deed boswachter Chris Rost een oproep aan natuurliefhebbers om de moerasvogels in de Eilandspolder te helpen. Daar ligt een dichtgegroeid eilandje dat nu niet interessant is voor vogels. Chris had een slim plan bedacht om van dit eiland een paradijs voor moerasvogels maken. Dankzij de vele donaties die wij hebben ontvangen kunnen we aan de slag. De uitvoering van het werk laat, door allerlei oorzaken, nog even op zich wachten. Maar hoe mooi is het als we straks de roerdomp, blauwborst en vele andere rietvogels in de 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication