41

Subsidies en vermogensfondsen Voor de inrichting en verbetering van natuurgebieden of cultuurhistorische elementen is de ondersteuning van vermogens en particuliere fondsen essentieel. Van onderstaande organisaties ontvingen we in 2020 een bijdrage voor specifieke projecten: − Dinamo fonds − Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland − Rens-Holle Stichting − Stichting Dioraphte − Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds − Stichting TriArcus − Stichting Zabawas − Stichting de Versterking − Van der Hucht de Beukelaar Stichting − Waddenfonds Landschap Noord-Holland ontving subsidie van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van OCW (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse gemeenten. 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication