17

Vervolgonderzoek naar veenweiden Omhoog met het Veen krijgt een vervolg op veel grotere schaal in het Zuiderveen bij Nauerna. Op 6 oktober gaf gedeputeerde Loggen het officiële startsein op de proeflocatie in ons natuurgebied Zuiderveen. We onderzoeken daar of lisdodde- en azollateelt (natte landbouw) en veeteelt met drukdrains een economisch een kansrijk alternatief is voor de bestaande landbouw in veenweidegebieden. Het onderzoek moet uitwijzen of het tegengaan van bodemdaling hand in hand kan gaan met nieuwe vormen van landbouwbedrijven in veenweidegebieden. Dit Innovatieprogramma Veen voeren we uit in nauwe samenwerking met ANV Water, Land en Dijken.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication