6

Positieve ontwikkelingen rond Nauerna Vanwege het langer openhouden van de afvalstortlocatie bij Nauerna werd de gemeente Zaanstad verplicht om compenserende maatregelen te treffen. Een ervan is 28 hectare veenweidegrond in de directe omgeving duurzaam te beheren, waarbij door betrokken omwonenden de wens werd geuit dat Landschap Noord-Holland dat op zich neemt. Hier is geen sprake van aankoop, maar het in langdurig beheer krijgen van de grond. Dit staat gepland voor 1 januari 2019.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication