9

Innovatieve broedrots in de Balgzandpolder Vroeger waren er op Balgzand grote broedkolonies van sterns, meeuwen en lepelaars. Vossen wisten de schorren echter te bereiken ondanks maatregelen die we daartegen namen. De kolonies zijn daarom op Balgzand zo goed als verdwenen. Pal naast de Balgzandpolder werd daarom een experimentele vos-vrije vogelrots aangelegd. Gevolg: het wemelde direct van de broedvogels! Zoals 120 paar visdief, 10 dwergstern, 3 noordse stern, 3 kleine plevier, 28 kluut en 4 scholekster. In de wand nestelden 100 paar oeverzwaluwen.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication