19

Veenweiden Innovatie Programma voor Nederland Het VIPNL (Veenweiden Innovatie Programma voor Nederland) is in 2021 van start gegaan. Het programma - een initiatief van Landschap Noord-Holland en het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld - is opgezet om het landgebruik in het veenweidengebied te verduurzamen. Met minder uitstoot van broeikasgassen, schoner water, meer biodiversiteit en toekomstperspectief voor ondernemers. Wij werken aan drie thema’s met een landelijke scope: natte teelten, veenmosteelt en greppelinfiltratie en hebben een vierde thema in voorbereiding: Veen aan zee, verbrakking en verzilting in het veenweidegebied. Op 15 plekken in Nederland hebben we in 2022 natte teelt-locaties ingericht, waarvan drie in Noord-Holland: Zuiderveen, Ilperveld en Ankeveen. Ook startten we begin 2022 met het aanzuren van een hectare veen in het Ilperveld om de zuurgraad van de bodem te verbeteren. We participeerden namens de LandschappenNL bestuurlijk en ambtelijk in het overleg Nationaal Veenweidenprogramma en dragen op deze wijze bij aan de verduurzaming van het veenweidengebied.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication