21

Broedeilanden Amstelmeer In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland is begin 2022 de uitvoering van een indrukwekkend en duurzaam project gestart: aanleg van broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels. Deze plekken bieden bij zeespiegelstijging een belangrijke oplossing voor het verdwijnen van buitendijkse hoogwatervluchtplaatsen en broedgebieden voor wadvogels. Een bijzonder en uniek element is een rond broedeiland. Door de combinatie van een waterpartij, steile wand met overhellende rand willen we voorkomen dat roofdieren zoals vossen en bruine ratten het eiland kunnen opklimmen en eieren of pulletjes opeten. We hopen op een hoog broedsucces. Voor de aanleg hergebruiken we de contouren van eerdere eilanden die grotendeels zijn weggeslagen, deze herstellen en vullen we met bagger die vrijkomt uit de vaargeul die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitbaggert. Schone zandige bagger wordt nuttig, duurzaam en maatschappelijk toegepast. Verwachting is dat de eilanden uiterlijk 2025 gereed zijn.

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication