25

Herstel liniedijken De liniedijken van de Stelling van Amsterdam zijn prachtig, rijk aan cultuurhistorie én aantrekkelijk als fiets- en wandelroute. Hoe waardevol ook, ze zijn vaak vergeten en niet goed onderhouden. Natuurlijke Zaken, onze afdeling zakelijke dienstverlening, heeft in 2022 in opdracht van de provincie Noord-Holland de mogelijkheden onderzocht om deze cultuurhistorische landschapselementen in ere te herstellen. Met als hoofdvraag: hoe worden ze herkenbaar en beleefbaar voor recreanten. Voor het tracé tussen fort Krommeniedijk en fort Aagtendijk deden we een haalbaarheidsstudie (definitiefase) voor het terugbrengen van historische beplanting en het toegankelijk maken van de dijk voor wandelaars. Een volgende stap is het uitwerken van de maatregelen (voorbereidingsfase) in overleg met onze pachters, gemeenten Uitgeest en Heemskerk en Recreatie Noord-Holland. De uitvoering start najaar 2024.

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication