31

Groen Kapitaal Het programma Groen Kapitaal in de Buurt zet zich in voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. De gemeente Alkmaar is één van de eerste gemeenten die meedoet. Via het programma hebben enthousiaste buurtbewoners in 2022 gewerkt aan méér biodiversiteit in de stad Alkmaar. Tijdens dit programma zijn niet alleen ideeën bedacht door de bewoners, maar hebben ze deze ook zelf uitgevoerd. In totaal zijn er zes groene projecten uitgevoerd in de buurt. We zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen leefomgeving. Groen Kapitaal ondersteunt groene burgerinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een financiële bijdrage voor materialen en planten en verbinding via het kennisnetwerk. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar stelden geld beschikbaar, zo konden de bewoners snel aan de slag.

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication