5

Aankoop Zuurvenspolder in Bergen Aan de oostzijde van het Noord-Hollandse dorp Bergen ligt een historische polder van 137 hectare: de Zuurvenspolder. Het landschap is er wijds en open, met plekken waar je nog oude strandwallen vindt. Een gebied dat honderden jaren haar oorspronkelijke karakter heeft behouden en vol zit met bijzondere flora en fauna. Dankzij donaties van enkele duizenden natuurliefhebbers hebben we in oktober 2022 bijna 5 hectare agrarische grond aangekocht in deze polder. Hiermee zetten we, in samenwerking met omwonenden een belangrijke stap in het realiseren van nieuwe natuur . Het is belangrijk dat de Zuurvenspolder wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat geeft niet alleen (wettelijke) duidelijkheid, er komen dan ook gelden beschikbaar voor adequaat natuurbeheer. Voor het stuk grond dat wij nu in eigendom hebben, is een verzoek ingediend bij de Provincie Noord-Holland, de eerste stap om gronden in de Zuurvenspolder toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication