24

24 Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 Ambitie: Behoud en groei van de biodiversiteit. Dat doen we door: • Ontwikkeling van een substantieel biodiversiteitsprogramma met ten minste drie grootschalige initiatieven. • Maximale inspanning om in onze eigen terreinen de aanwezige soortenrijkdom te vergroten. • Buiten onze terreinen zorgen voor groei van het ecologisch areaal in de openbare ruimte. Wat wij willen Biodiversiteit vergroten, dat is iets wat we samen moeten doen. Met overheden, collega-natuurorganisaties, landeigenaren en natuurlijk met onze beschermers, vrij willigers en sponsors. In onze eigen gebieden én daarbuiten. We zetten in op optimale inrichting en beheer van onze eigen terreinen, en waar mogelijk adviseren en helpen we, via onze afdeling Natuurlijke Zaken, anderen om hun terreinen beter in te richten en te beheren. We laten ons ook horen in de politiek-bestuurlijke arena om natuur een luide(re) stem te geven. En samen met andere organisaties en partners werken we aan veerkrachtige ecosystemen.

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication