31

ten en maten Tapuit Ieder voorjaar zijn de verwachtingen hooggespannen: is de tapuitenpopulatie van de Noord- en Grafelijkheids duinen gegroeid? LNH zette afgelopen jaren actief nestbescherming in tegen predatie door vossen en marters. Maar het zijn vooral natuurherstel maatregelen zoals maaien, chopperen en begrazen die nu effect hebben. Boswachter Tim Zutt: ‘Grote grazers maakten in de Grafelijkheidsduinen de weg vrij voor de konijnen. En de afgelopen jaren zagen we het resultaat, er broeden weer meerdere tapuiten paartjes in de konijnenholen!’ Grutto Sinds 1970 zijn we maar liefst 75% van onze grutto’s kwijtgeraakt: er vliegen te weinig jongen uit om de oude vogels te vervangen. We willen in onze weidevogelreservaten ervoor zorgen dat het aantal gruttogezinnen dat minstens één jong groot krijgt (het ‘bruto territoriaal succes’) stijgt naar minimaal 65%. Het nationale Aanvalsplan Grutto wil het aantal broed- en leefgebieden vergroten. Wij willen onze reservaten optimaal inrichten en weten steeds beter wat daarvoor nodig is. Maar het resultaat blijft afhankelijk van de beperkte omvang en kwetsbaarheid van de gebieden, weersomstandigheden en predatie. Doel minstens 100 broedparen in 2027 Doel bruto territoriaal succes minimaal 65%

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication