56

56 Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 Wat daarvoor nodig is We laten zien hoe leuk en belangrijk natuur is. Nieuwe terreinbebording rollen we de komende jaren verder uit in onze meest belangrijke natuurterreinen. Onze boswachters laten we nadrukkelijker het gezicht zijn van onze gebieden, als zijnde de gastheren en gastvrouwen. Onze visie op natuurbeleving maken we concreet. Ook hebben we onderling frequent contact over wat leeft in de natuur – bepalen we seizoenthema’s en welke excursies en uitjes daarbij passend zijn. En we zoeken naar een brede afspiegeling van de maatschappij in onze organisatie en vrijwilligers groepen. Daarvoor stellen we een Plan inclusiviteit op.

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication