9

9 Landschap Noord-Holland AMBITIE 4 Landschap klimaatbestendig maken Doel participeren in drie klimaatcoalities die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van het landschap. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. We nemen deel aan de Regionale energietransitie met andere terrein beheerders, de Amsterdam Wetlands coalitie, innovatie programma Veen (wordt opgeschaald naar Veen Innovatie Programma NL), Groene Combinatie tegen A8A9 (gebiedsvisie en transitie naar duurzame mobiliteit). Het is helaas (nog) niet gelukt om klimaatbestendige natuur te creëren in de duinen (Schoonwatervallei), als gevolg van politieke ontwikkelingen. We hebben gemerkt dat optrekken in coalities een krachtig middel is om onze doelstellingen te realiseren. Dus we blijven samenwerking zoeken en smeden. Bovendien worden de thema’s stikstof, Kaderrichtlijn Water en droogte heel belangrijke thema’s de komende vijf jaar. Daar willen we zeker op inspelen. En natuurlijk blijven we actief in netwerken tot aan de klimaattafel toe, en blijven we een belangrijke rol spelen in de verbinding en uitvoering van projecten.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication