2

wordt een ramp voor de mobil.iteit en verl<eersveil"igheid. ZoweL in de omgeving van de verl<aveling, de scholen, maar uiteraard ook voor het hele dorp en de wegen naar N6O en naar Zingem. Met een parl<ing los je dit niet op. De coaLitie l<eurt hi er zal<en goed die ze volgens haar eigen p[an niet wiL. De recentste woonbehoeftestudie van de gemeente toont aan dat er tot 2O2O een overschot aan woninge n zaL zijn. Er is dus helemaaI geen nood aan bijl<omende woningen. Het is onverantwoord om zo massaaI te bouwen dicht tegen beschermd natu u rgebied. Er zijn in Gavere en Asper nog voldoende bouwen. Er zijn reeds 2 aangesneden woonuitbreidingsgebieden die men eerst bouwgronden voI te moet volbouwen. dat momenteeI wordt gebruil<t voor [andbouw. Ool< a[ bouwt men in fase 1'slechts'100 woningen, toch betel<ent dit het einde van dit gebied a[s open ruimte. Nu staat Asper aI onder drul< met een bevoLl<ingsdichtheid die ruim het dubbele is van Cavere. heeft zijn bedenl<ingen bij dit plan.

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication