5

1. Eerste plan van lmwo-lnvest telt 2O5 woningen, dit l<on a[[een op de 12,5 ha van woon uitbrei di ngsgebied Om mega ng. 2. Schepencol[ege is al«l«oord indien lmwo-lnvest ool« 4O sociale woningen bouwt. 3. Aanvraag PRIAI(: Coedl<euring door provincie voor aansnijden van 12,5 ha. 4. Fase 1: lmwo InvestzaL l0O wooneenheden bouwen waarvan 4O sociale woningen. 5."Na fase 1 l<omt er geen fase 2", zegt de burgemeester. (?) 6. Na gegrond protest van omwonenden vertaat lmwo lnvest de piste van het Prial«. 7. lmwo-lnvest probeert nu via groepswoningbouw. Hier zijn de voorwaarden vee[ soepeler. 8. Op de lnfomarl«t: lmwo-lnvest !«ondigt de aanvraag voor de 6O eerste wooneenheden aan. De burgemeester gaf aan zijn burgers geen antwoorden - op onze INFO-avond van 77 juni - op INFo-avond van lmwo-lnvest op 8 november - Ook op de INFomarl<t van 17 november bleef hij opva[[end afwezig. De l<osten en nadelen zijn voor de gemeente en inwoners

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication