3

Blijft Asper een dorp? t3 We zien allemaal dat Asper de laatste jaren in hoog tempo dichtgebouwd wordt. Nieuwbouw met steeds meer appartementsblokken. Deze natuurlijke aangroei op bestaande bouwgronden is ruim voldoende om de woningbehoefte in te vullen. Er is zeker geen nood om reservegebieden aan te snijden. Gollege drukt kost wat kost dit project er door! Toch kiest het huidige college van burgemeester en schepenen ervoor om een onnodig project van een private firma kost wat kost door te drukken. Wie heeft hier eigenlijk baat bij? Niemand die dit begrijpt, behalve de huidige bestu ursploeg.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication