5

En ondertussen ', slibt het verkeer in Asper dicht Sinds jaar en dag wordt het verkeersprobleem in de kernen van Asper erkend. Ondertussen neemt de verkeersdrukte steeds verder toe, ook op de sluipwegen. De srtuatie voor voetganger en fietser wordt steeds onveiliger. Het college van burgemeester en schepenen neemt geen enkele maatregel. Van enig beleid is ook hier geen sprake. Asper = grootste deelgemeente Asper telt het hoogste aantal inwoners. De Asperlingen brengen het meeste belastinggeld aan.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication