21

De ervaringen met & van (toekomstige) auteurs Alles en iedereen ‘Alles hangt met alles samen. Daarover wil ik dus schrijven. Over alles. En mijn boek is voor iedereen bedoeld. Alleen als ik iedereen kan be reiken, kunnen we samen de wereld veranderen. Ik wil doen wat nodig is: zodat er meer liefde tussen mensen komt. Zelfs schrijven, al heb ik daar nog zo’n hekel aan.’ Een boeiend adviesgesprek is het. En mijn rol is duidelijk: ik mag de advocaat van de duivel zijn. Of de strenge schooljuf. Of hoe je het ook maar wilt noemen, als je met kritische vragen de feestjes van anderen verstoort. En waarom ik die rol vervul - al vind ik het niet leuk om feestjes te verstoren die uit zo’n zuiver verlangen ontstaan - is snel genoeg duidelijk. Er kunnen alleen maar boeken gebo ren worden, als er een beetje minder alles en een beetje minder iedereen is. Anders bereik je uiteindelijk niemand, on danks je goede intenties. En toch... Wat ga ik deze toe komstige auteur sympathiek vin den. Je zult maar zo’n ver lan gen hebben. En intussen als ambulancebroeder dage lijks worden gecon fron teerd met de rouw randjes van het bestaan. Zo als ongezonde porties agressie - tot doodsbedreigingen aan toe - terwijl jij gewoon je werk probeert te doen. Jouw werk: mensenlevens redden. Letterlijk. (...) Het vervolg lees je in het boek 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication