11

oriënterende bezoeken afgelegd aan verschillende maneges, waar met kinderen met motorische beperkingen gereden werd. Na een bezoek aan de stichting “Madurodam” in Den Haag zijn er serieuze plannen gemaakt om te gaan rijden met 6 kinderen bij een gastmanege in de buurt. Er volgden besprekingen met ponyclub “de Schieruiters” bij Zestienhoven en met een FPG instructrice. Gelijktijdig zijn de eerste stappen gezet om een stichting op te richten. Na de zomervakantie, in september 1976, werd al gestart met een groep van 6 kinderen, met ernstige motorische beperkingen, van de Adriaanstichting. Zij moesten onder schooltijd (de onrendabele uren) gaan rijden en de juiste rij-instructie voor deze groep kinderen moest via de Adriaanstichting geregeld worden. Vrijwilligers van de ponyclub haalden de pony’s uit de wei of uit de stal en zadelden ze op. Het Steun- en Bouwfonds van de Adriaanstichting zorgde voor de eerste financiële middelen. Op 3 december 1976 is de Stichting Pony- en Paardrijden Gehandicapten Rotterdam (SPPGR) opgericht. De Adriaanstichting had in die tijd één dag per week gratis de beschikking over een rolstoelbus, die het eerste jaar gebruikt kon worden. Het was een oude bus, die niet aan de juiste eisen voldeed, maar de medewerkers waren er heel blij mee. Zo kwamen ze een keer vast te zitten in de modder op het terrein van de manege. Gelukkig schoten de mannen van de autosloop, onze buren, te hulp. Elk jaar kwamen er nieuwe lessen bij, eerst op de middagen, later ook op de avond. Al in 1979 werden de eerste plannen gemaakt voor de bouw van een eigen manege. Er werd toen gereden met bijna 40 kinderen, 50 was het maximum aantal kinderen dat geplaatst kon worden. Volwassenen meldden zich ook aan. Zij werden doorverwezen naar Den Haag. De wachtlijst groeide. Er werden ook al plannen gemaakt om de doelgroep uit te breiden. Op 10 oktober 1981 werd het eerste lustrum van de SPPGR gevierd. In de nacht voor het feest dreigde een storm het programma nog in de war te sturen, want ‘s morgens bleken twee van de drie tenten te zijn ingestort. Dankzij de geweldige hulp van de Schieruiters stonden ze snel weer overeind en kon het feest op tijd beginnen. Het rijprogramma bestond uit de volgende onderdelen: carrousel, ridderspel, acrobatennummer, cavaletti lopen, pas de deux en een sprookje. De kinderen waren prachtig verkleed en geschminkt en iedereen was onder de indruk van de voorstelling. Jaarlijks werd ter afsluiting van het rij-jaar een feestmiddag georganiseerd, een paar keer zelfs een puzzelrit in de tuin van de Adriaanstichting en de Mytylschool aan de Ringdijk.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication