0

Dit jubileumboekje is uitgebracht naar aanleiding van het 30 jarige bestaan van de Hazelaar in 2016. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit boekje. Rotterdam, September 2016 Dit boekje is gedrukt door:

Voorwoord 30 jaar de Hazelaar! Daar moet een boekje voor verschijnen vonden we als jubileumcommissie toen we dit voorjaar onze eerste vergadering hadden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want een boekje maken is leuk, maar wat ga je daar nou allemaal inzetten. We zouden een saai overzicht van de afgelopen 30 jaar kunnen maken met oude onscherpe foto’s. Maar dat leek ons geen goed idee. We vroegen ons af wie er voor zorgen dat de Hazelaar al 30 jaar een plek is waar iedereen zich thuis voelt. En toen was het eigenlijk heel simpel, we gaan een boekje maken voor de ruiters en de vrijwilligers en door de ruiters en de vrijwilligers. Wat maakt de Hazelaar nou de Hazelaar. Daarom hebben we jullie via de mailinglijst, Facebook en postertjes op de manege opgeroepen om jouw verhaal in te leveren en we hebben iedereen de gelegenheid gegeven om een vragenlijstje in te vullen. Mensen werden soms tot vervelens toe door ons lastig gevallen en we zijn natuurlijk foto’s gaan verzamelen. Foto’s uit het archief, foto’s van activiteiten en zelf nieuwe foto’s maken. Nou dat hebben we geweten... Toen we begonnen hoopten we voorzichtig dat het een boekje van misschien wel twintig pagina’s zou worden, en uiteindelijk is het bijna drie keer zo veel geworden. Het resultaat is dat het boekje grotendeels bestaat uit jullie verhalen en deze verhalen hebben we zo veel mogelijk geplaatst zoals jullie ze hebben aangeleverd, zodat het ook echt jullie verhalen blijven. We hopen dat jullie veel plezier hebben van dit boekje, en als jullie over weer dertig jaar het boekje nog eens opendoen dat je dan denkt: “Zo was het op de Hazelaar toen ik daar reed (en misschien rijd je er dan nog steeds...).” We willen verder iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit boek. We willen met name ook de adverteerders bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat we dit boekje gratis konden aanbieden. de jubileumcommissie

Van het Bestuur Een enkele ruiter, een bestaande manege, een enthousiaste arts, een paar vrijwilligers en de basis is gelegd. Veertig jaar geleden begonnen de eerste ruiters op Zestienhoven, met hulp van de Rotterdamse Manege, steun van de Soroptimisten en vrijwilligers van het eerste uur. Na deze eerste aanzet is 30 jaar geleden “Rijvereniging de Hazelaar” officieel van start gegaan op een eigen nieuwe manege aan de Hazelaarweg in Rotterdam . Nu is het een gezonde en bloeiende rijvereniging met een bijzonder en eigen karakter waar ongeveer 240 ruiters met en zonder beperking met veel plezier paardrijden. Ruiters uit de hele omgeving in de regio Rotterdam. Als 4-koppig bestuur leveren wij daar graag een bijdrage aan, met dank aan al onze voorgangers die het zo ver hebben gebracht. Onze inzet en die van de vele vrijwilligers betaalt zich dubbel en dwars terug bij het zien van het plezier dat de ruiters hebben. De afgelopen jaren hebben we ons paardenbestand behoorlijk kunnen verbeteren, de daling van het ledenbestand kunnen keren naar een forse stijging en de binnenbak kunnen vernieuwen. Natuurlijk blijft er nog veel te wensen over met als ultiem doel nieuwe stallen voor de paarden. Daar gaan we ons de komende jaren voor inzetten samen met onze partners van de Hippische Alliantie Rotterdam en het stichtingsbestuur van de manege. Dank aan alle betrokken vrijwilligers, meelevende donateurs, flexibele leveranciers en gemotiveerde instructrices die hier de afgelopen jaren een bijdrage aan hebben geleverd en dat naar verwachting ook in de toekomst zullen blijven doen! Namens het bestuur, Guido Adang Voorzitter

eVen Voorstellen: Bestuur Naam: Guido Adang Leeftijd: 53 jaar Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Via mijn dochter Nikki ben ik al een jaar of 15 betrokken bij de Hazelaar. Mijn jongste dochter Fleur heeft ook kort gereden bij de Hazelaar maar het heilige vuur begon bij haar niet te branden. Sinds oktober 2013, nu dus bijna 3 jaar, ben ik op een heel andere manier en veel intensiever betrokken. Namelijk als voorzitter. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De ongedwongen sfeer met veel aandacht voor de ruiters. Veel leden rijden met plezier en krijgen uitstekende begeleiding van de instructrices. Ruiters met en zonder beperking die samen optrekken met elkaar maakt het heel bijzonder. Een bijzondere combinatie die leidt tot een bijzondere manege. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee, zelf hebben we geen paarden. Thuis geen ruimte voor en ze hebben nogal wat zorg nodig die veel tijd in beslag neemt. Voor mij een brug te ver. rij je zeLf ook paard? Zelf rijd ik sinds een jaar paard. Gemotiveerd door een instructrice die vindt dat de voorzitter ook moet paardrijden. Die belofte heb ik de voorzitter gedaan bij mijn aantreden maar dat heeft nog 2 jaar geduurd voordat het zo ver kwam. Veel andere Hazelaar zaken hadden prioriteit. In september 2015 gestart met lessen op de vrijdagochtend bij Anne-Mieke. Dat geeft een heel andere kijk op het paardrijden als je het zelf ervaart. Veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag mijn lessen gedaan. Zo leuk dat ik zelfs een tweede lesjaar er aan knoop. Wat is je fuNctie iN Het bestuur? In het bestuur ben ik de voorzitter. Het mooie is dat we na 3 jaar in wisselende samenstellingen nu een vast team hebben dat goed op elkaar is ingespeeld. Dat vertaalt zich ook in een steeds beter draaiende rijvereniging. Waarom zit je iN Het bestuur? Voor mijn zoon die toen bij HCR hockeyde heb ik het nodige als vrijwilliger gedaan: fluiten, coachen en trainen. Voor mijn dochter bij de Hazelaar was dat niet het geval. Toen zich de noodzaak aandiende voor een vernieuwing van het bestuur heb ik me beschikbaar gesteld als voorzitter. Wetende dat er veel vrijwilligers nodig zijn om een vereniging actief en gezellig te houden. Uiteindelijk door de leden gekozen tot voorzitter. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Een speciale herinnering. De Galop. Toch wel het ultieme doel van iedere beginnende ruiter. Wanneer gaat het gebeuren en hoe zal het gaan. Voor iedereen spannend. Ik wist niet dat het ZO bijzonder was.

Wie viNd je de Leukste/ Liefste poNy, eN Waarom? Daylight is met zijn energieke karakter wel een aparte. Houd van snelheid maken en kan met weinig extra zetjes als een wervelwind door de bak gaan. Heerlijk! Naam: Jordan Johannes Wulffraat Leeftijd: 45 Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Direct als bestuurslid per 1-3-2012 Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Vereniging die het mogelijk maakt voor zowelvalide als mindervaliden (kinderen) de ruitersport te kunnen uitoefenen. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee rij je zeLf ook paard? Nee, ben zelf niet klein maar vind paarden best wel groot Wat is je fuNctie iN Het bestuur? Penningmeester Waarom zit je iN Het bestuur? De vereniging zat door onvoorziene omstandigheden in nood omdat de penningmeester was weggevallen. Mijn vrouw was destijds vrijwilliger. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? De vrolijke blik van de mindervalide ruiters als ze met de paarden(sport) bezig zijn. Wie viNd je de Leukste/ Liefste poNy, eN Waarom? Biba, brutale “oude” mascotte van de vereniging. de penningmeester Naam: Martin Liefting Leeftijd: 52 Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Sinds 2009 rijdt mijn dochter Emma en een jaar later is Suzette begonnen. In 2014 ben ik de website gaan beheren en in 2015 het bestuur in gegaan. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Het leuke aan de Hazelaar is de mix van ruiters met en zonder beperking. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en de sfeer is ontspannen en ongedwongen. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee, wij hebben twee katten. rij je zeLf ook paard? Zelf rij ik al weer drie jaar paard. Wat is je fuNctie iN Het bestuur? In het bestuur houd ik me bezig met Public Relations en Communicatie. Een aantal taken zijn: de website bijhouden, Facebook bijhouden, de nieuwsbrief, organiseren van een aantal evenementen zoals het jubileumfeest ;-), overleggen met andere organisatie over communicatiezaken. Best veel werk naast mijn baan en ik zit nog boordevol met plannen. Waarom zit je iN Het bestuur? Ik vind het fijn om mee te helpen om de rijvereniging te helpen en beter onder de aandacht te brengen. Er is de afgelopen twee jaar veel verbeterd en we zijn er nog niet. Als we met de communicatieman

zijn allen: bestuur, instructrices, leden en vrijwilligers, de schouders eronder zetten kunnen we ver komen. In het bestuur kan ik mijn ideeën kwijt en helpen beslissingen te nemen. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Toen ik begon met paardrijden, dacht ik met een paar maanden lessen het rijden wel onder de knie te hebben, zodat ik op vakantie met mijn dochters een buitenrit zou kunnen maken. Dat viel tegen. Ik heb lang aan zitten klungelen en zat voornamelijk mezelf dwars, voordat de draf niet meer stuiterde en later de galop een beetje wilde lukken. Ik was er dus niet klaar voor tijdens de vakantie. We gingen in Noorwegen op de Lofoten een ritje met IJslanders maken langs de kust. Mijn paardje had al lang in de gaten dat ik nog maar een paar lessen had gehad en het duurde niet lang voordat ik in de zee lag en mijn paardje lekker naar de boerderij terug liep. Wie viNd je de Leukste/ Liefste poNy, eN Waarom? Tebbe. Het is een mooi paard met een stoere tred. Hij is eigenwijs en best moeilijk aan te sturen. Misschien herken ik mezelf daar wel in. Naam: Hans van Agteren de secretaris

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: Ongeveer 10 jr iN WeLke groep: Volwassen bij Gaby Heb je eeN eigeN paard: Nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Gezellig Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Gezelligheid Wie is je favoriete poNy: Gentle en Bailey rijd je met eeN vaste groep: Ik rij bij de zelfde mensen met Ester en Justin doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 10 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Via school ben ik naar de manege gekomen Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Mee met de les lopen en uitmesten Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Jubileum en rommelmarkt Puck Bosch, 28 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: Nu bijna 2 jaar iN WeLke groep: Op maandagochtend, bij Gaby Heb je eeN eigeN paard: Geen eigen paard, wel een Jolanda Paardekam, 49 ‘vast’ paard, Mickey Waarom rijd je bij de HazeLaar: Ik heb een beperking en het is mogelijk voor mij om met mijn beperking te rijden bij de Hazelaar. Bij het zoeken naar een manege voor onze dochter kwam ik bij de Hazelaar uit. Ik wilde graag dat ze bij een manege zou rijden waar er goed met de paardjes omgegaan wordt en waar ik me ook makkelijk zou kunnen bewegen. Ik heb toen ik jong was, voordat ik mijn beperking kreeg, ook gereden. Bij ons eerste bezoek aan de Hazelaar heb ik gevraagd of ik ook een keer zou kunnen rijden, om het te proberen. Dat ging dus prima, ik vind het heerlijk om te doen. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Ik vind het heerlijk om lekker bij de paardjes te kunnen zijn en in het park te rijden. Ik vind de sfeer bij de Hazelaar ook erg prettig: iedereen kan lekker zichzelf zijn. Wie is je favoriete poNy: Ik heb niet echt een favoriete pony, ik vind ze allemaal leuk. Mickey is wel heel braaf en betrouwbaar om op te rijden. Het lijkt me wel heel leuk om eens op een ander paard te rijden. Ik vind Tebbe heel nooi bijvoorbeeld, maar niet alle paarden zijn gewend aan de lift en ruiters met een beperking. rijd je met eeN vaste groep: Mijn groepje is niet veranderd in de tijd dat ik rijd doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Naam: Susanne van Haren Leeftijd: 19 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: Ik heb 9 jaar bij de Hazelaar gereden iN WeLke groep: Ik reed eerst bij Mechteld daarna bij Annemieke Waarom rijd je bij de HazeLaar: Ik ree bij de Hazelaar omdat ik een lichamelijk handicap heb en het is een

ruiters in Beeld super fijne manege. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: De leuke lessen goede begeleiding leuke paarden en pony’s en het belangrijkste dat gehandicapten er kunnen paardrijden Wie is je favoriete poNy: Dat was Gentle en Final, Don Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: +/- 6 jaar iN WeLke groep: In de les van Hilde, op de woensdagavond om 19.30 Heb je eeN eigeN paard: Ik heb geen eigen paard, maar wel een vast lespaard: Tebbe Waarom rijd je bij de HazeLaar: De Hazelaar heeft instructrices die ervaring hebben met mensen met een (lichamelijke) beperking. Ik heb zelf een lichamelijke beperking, en met de ervaring/tips van de instructrices als Hilde rijd ik fijner en beter. Daarnaast is de Hazelaar een mooie en gezellige manege die goed voor de paarden zorgt! Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: De Hazelaar is een kleine en gemoedelijke manege voor valide en invalide ruiters. Ze hebben een grote binnenbak, maar ook een leuke buitenbak. Je kan ook een stukje rijden in het park dat achter de manege ligt. Wie is je favoriete poNy: Tebbe. Hij is het liefste paard van stal. Tijdens de lessen is hij op mij gericht en probeert hij te begrijpen wat hij moet doen en wat ik Janine Bode, 19 bedoel, ondanks mijn spasmes. Hij schrikt niet snel en doet geen stap verkeerd. rijd je met eeN vaste groep: Ik rijd al een tijdje samen met Celeste, Thea en Hanna. Sinds kort is ook Janne bij het groepje gekomen. Het is altijd leuk met ze, voor en tijdens de les. Na de les drinken we thee, ook met Hilde. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Naam: Esther metselaar Leeftijd: 36 Hoe LaNg rijd je bij de HazeLaar: Ongeveer 3 jaar iN WeLke groep: Woensdag ochtend bij Gaby Vermeer Heb je eeN eigeN paard: Misschien heb volgend jaar een eigen veulen. Het is een IJslander. Maar ik heb nog geen naam. Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat zo gezellig is op de Hazelaar Wie is je favoriete poNy: Jinthe omdat we maatje zijn doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 4 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat ik het leuk vindt om met paarden en gehandicapten te werken. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik doe paarden voeren, af en toe in de wei werken, en paarden buiten zetten. En zorgen dat de paarden klaar staan voor de lessen.

wat ging er aan Vooraf De eerste 10 jaren paardrijden door kinderen met motorische beperkingen in Rotterdam van 1976 tot 1986. Begin 1976 zaten een paar paramedici en een revalidatie-arts bijeen van het kinderrevalidatiecentrum de “Adriaan stichting”, toen nog gevestigd aan de Straatweg. De arts vertelde dat hij gebeld was door een boer die een stukje land had bij de Rotte met een paar pony’s . De boer zag de kinderen in rolstoelen wel eens voorbij komen en wilde graag wat voor die “ongelukkige kinderen” doen. Elke week een rondje op zijn land, zouden ze vast erg leuk vinden. Dit was het begin van het paardrijden voor kinderen met een motorische beperking in Rotterdam. Wat een leuk voorstel! Maar ja, liever niet in storm en regen in een drassig weiland. Kon er niet een manege gevonden worden? Een kleine groep fysio- en ergotherapeuten is zich hiervoor gaan inzetten samen met een revalidatiearts. Er is contact opgenomen met de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en daarna zijn

oriënterende bezoeken afgelegd aan verschillende maneges, waar met kinderen met motorische beperkingen gereden werd. Na een bezoek aan de stichting “Madurodam” in Den Haag zijn er serieuze plannen gemaakt om te gaan rijden met 6 kinderen bij een gastmanege in de buurt. Er volgden besprekingen met ponyclub “de Schieruiters” bij Zestienhoven en met een FPG instructrice. Gelijktijdig zijn de eerste stappen gezet om een stichting op te richten. Na de zomervakantie, in september 1976, werd al gestart met een groep van 6 kinderen, met ernstige motorische beperkingen, van de Adriaanstichting. Zij moesten onder schooltijd (de onrendabele uren) gaan rijden en de juiste rij-instructie voor deze groep kinderen moest via de Adriaanstichting geregeld worden. Vrijwilligers van de ponyclub haalden de pony’s uit de wei of uit de stal en zadelden ze op. Het Steun- en Bouwfonds van de Adriaanstichting zorgde voor de eerste financiële middelen. Op 3 december 1976 is de Stichting Pony- en Paardrijden Gehandicapten Rotterdam (SPPGR) opgericht. De Adriaanstichting had in die tijd één dag per week gratis de beschikking over een rolstoelbus, die het eerste jaar gebruikt kon worden. Het was een oude bus, die niet aan de juiste eisen voldeed, maar de medewerkers waren er heel blij mee. Zo kwamen ze een keer vast te zitten in de modder op het terrein van de manege. Gelukkig schoten de mannen van de autosloop, onze buren, te hulp. Elk jaar kwamen er nieuwe lessen bij, eerst op de middagen, later ook op de avond. Al in 1979 werden de eerste plannen gemaakt voor de bouw van een eigen manege. Er werd toen gereden met bijna 40 kinderen, 50 was het maximum aantal kinderen dat geplaatst kon worden. Volwassenen meldden zich ook aan. Zij werden doorverwezen naar Den Haag. De wachtlijst groeide. Er werden ook al plannen gemaakt om de doelgroep uit te breiden. Op 10 oktober 1981 werd het eerste lustrum van de SPPGR gevierd. In de nacht voor het feest dreigde een storm het programma nog in de war te sturen, want ‘s morgens bleken twee van de drie tenten te zijn ingestort. Dankzij de geweldige hulp van de Schieruiters stonden ze snel weer overeind en kon het feest op tijd beginnen. Het rijprogramma bestond uit de volgende onderdelen: carrousel, ridderspel, acrobatennummer, cavaletti lopen, pas de deux en een sprookje. De kinderen waren prachtig verkleed en geschminkt en iedereen was onder de indruk van de voorstelling. Jaarlijks werd ter afsluiting van het rij-jaar een feestmiddag georganiseerd, een paar keer zelfs een puzzelrit in de tuin van de Adriaanstichting en de Mytylschool aan de Ringdijk.

Een belangrijke gebeurtenis was ook het verkopen van de eerste kinderpostzegel in 1982, door een van onze ruiters, aan de toenmalige burgemeester van Rotterdam Bram Peper. De Stichting was heel blij met de gift van de Kinderpostzegelactie, die was bestemd voor de toekomstige aangepaste manege. Eind 1983 werd de samenwerking met de Schieruiters beëindigd. Tot de eigen, aangepaste manege was gerealiseerd werd gereden en les gegeven bij twee gastmaneges, te weten de Rotterdamse manege “de Jockeyclub” en manege “Lansbergen” in Bergschenhoek. Na een lange periode van onderhandelen werd in 1985 eindelijk opdracht tot de bouw van een manege gegeven. In oktober 1986 kon de manege door Rijvereniging “De Hazelaar” in gebruik genomen worden. Dit betekende dat eindelijk uitbreiden mogelijk werd. Iedereen die op de wachtlijst stond werd opgeroepen door de intakecommissie, scholen en instellingen werden benaderd. Sneller dan verwacht werden nieuwe lessen gevormd. Er waren veel nieuwe medewerkers nodig: instructrices, therapeuten, artsen, bestuursleden en natuurlijk de vrijwilligers om de kinderen, pony’s en paarden te begeleiden. Op 9 oktober 1987 opende de wethouder van Sport en Recreatie officieel de manege van Rijvereniging “De Hazelaar”. Suzan Nout, kinderfysiotherapeut, oud bestuurslid Han Poulis, oud bestuurslid en ervaringsdeskundig met paarden Ester Haver Droeze- van Iersel, ergotherapeut Foto’s vlnr: 1e lustrum SPPGR; officiële start van bouw eigen manege; Dr van Vliet tijdens 1e lustrum SPPGR.

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je bij de HazeLaar: 2,5 jaar iN WeLke groep: woensdag avond bij Hilde, 18:30 - 19:30 Heb je eeN eigeN paard: Nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat het de manege is die het beste bij mij past Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Paardrijden is leuk en de manege is erg gezellig. Iedereen mag er komen. Wie is je favoriete poNy: Flip! Het is een erg leuke pony en hij knuffelt graag rijd je met eeN vaste groep: Ja, een jaar en ik heb het erg naar mijn zin in deze groep. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee, ik help wel mee Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: Half jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik moest voor school stage lopen en op de menege vind ik het erg gezellig dus besloot ik hier mijn maatschappelijk stage te doen. Maar ik vind het zo leuk dat ik het in de toekomst ook blijf doen. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Op zaterdag helpen de pony’s poetsen, opzadelen,vegen en helpen in de stal Jasper Schenk, 13 Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Ik mocht in 2015 mee met het ponykamp, dit was heel erg leuk en ik ben heel blij dat ik weer mee mag dit jaar. Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 4 jaar iN WeLke groep: Zaterdagmiddag bij Anne-Mieke Heb je eeN eigeN paard: Nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Emma reed al bij de Hazelaar. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Ik vind de sfeer op de Hazelaar heel gezellig. Wie is je favoriete poNy: Llyn. rijd je met eeN vaste groep: Ja ik rij met een vaste groep. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee . Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Met Roos naar de Torteltuin. Suzette Liefting, 12

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je bij de HazeLaar: 4 jaar iN WeLke groep: Woensdag van 19.30 tot 20.30 bij Hilde Heb je eeN eigeN paard: Wel verzorgpony’s Waarom rijd je bij de HazeLaar: Om beter te leren rijden en omdat het leuk is Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Er is veel aandacht voor het welzijn van de paarden. Ook wordt er goed nagedacht over de beste combinatie paard-ruiter rijd je met eeN vaste groep: Ik heb een gezellig groepje doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg: 1,5 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Vanwege de korting op het rijden en het dankbare werk. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik loop mee met de mindervalide lessen Celeste Bos, 15 Hoe LaNg rijd je bij de HazeLaar: ong. 2 1/2jaar iN WeLke groep: De woensdag van 18:30-19:30 bij Hilde Heb je eeN eigeN paard: nee, ik wil er wel graag een! Waarom rijd je bij de HazeLaar: Ik vind het een superleuke manege en ik vind het ook goed dat ze rijden met gehandicapten. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: met gehandicapten rijden en het zelf opzadelen van de paarden Wie is je favoriete poNy: Felix (omdat het best wel een uitdaging is) en Amigo (omdat het zo’n LIEVERD is) Ties van der Sman, 13 rijd je met eeN vaste groep: Ik rijd vanaf het begin met Lena en Roos, Jasper Marit en Yara zijn later gekomen doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee, ik help wel mee Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik vind het supermooi dat ze hier met gehandicapten rijden en ik vind het leuk om te helpen Wat doe je aLs vrijWiLLiger: meelopen bij de staples op donderdagmiddag Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: 1ste worden tijdens F1 proefjes op Amigo Hoe LaNg rijd je bij de HazeLaar: 14 jr iN WeLke groep: Gaby zondag 12 - 1 uur. Heb je eeN eigeN paard: nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat ik gewoon leuk vind. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Super aardig mensen en instructrice. en leuke paarden. Wie is je favoriete poNy: Ik heb niet echt favoriete ponny. Alle paarden van de hazelaar zijn leuke paarden. Gentle was eigenlijke mijn grootste favoriete tot hij overleden is. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg: 4 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik reed al paard op deze manege. Ik had geen werk meer. Ik wou iets gaan doen op zaterdag. Toen ben ik begonnen vrijwilligerswerk doen bij Mechteld en Anne-Mieke. Plus ik liep ook een uur voor mijn les op de woensdagavond. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: naast paard lopen en helpen in de lessen. Guy Smits, 27

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 12 jaar iN WeLke groep: in de groep gehandicapten, bij Mechteld die ik erg ga missen, want zij heeft mij zo goed “op het paard weten te zetten”, op zaterdagmorgen half 11 Heb je eeN eigeN paard: ik rij meestal op Yellow, maar soms op andere paarden Waarom rijd je bij de HazeLaar: omdat daar een gehandicaptengroep is Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: De lessen zijn ‘op maat’ voor mij, goede begeleiding en de sfeer is fijn Wie is je favoriete poNy: YELLOW is mijn ‘lieveling’ op hem heb ik paardrijden geleerd en we zijn echte maatjes rijd je met eeN vaste groep: de ruiters in de groep wisselen soms Matthijs Withaar, 25 doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Ik ben een keer op TV Rijnmond geweest om te vertellen over de Hazelaar voor een prijs, en dat is gelukt! ik heb op de Hazelaar als begeleidster Judith en bij haar en Willem ga ik nu regelmatig logeren; super leuk. Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 2 jaar iN WeLke groep: Donderdag 20:30 - 21:30 bij Jentien Heb je eeN eigeN paard: Nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat mijn broer Jasper daar ook reed Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Paardrijden is leuk en de manege is erg gezellig en er is altijd wat te doen Wie is je favoriete poNy: Lynn, lieve ontdeugende pony die nog veel moet leren rijd je met eeN vaste groep: Ja, al anderhalf jaar met dezelfde groep en dit vind ik erg gezellig. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja, 2 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat ik het leuk vind om wat meer te helpen op de manege Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Helpen in het gehandicapten uur, helpen met de jongeren les, ponykamp Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Ponykamp 2015 was erg leuk. Ik heb hier veel nieuwe mensen ontmoet en heb het erg naar mijn zin gehad. Marjolijn Schenk, 16

de instruCtriCes Leeftijd: Naar mijn leeftijd vragen, daar houd ik niet zo van ;) Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Ik ben precies 12,5 jaar instructrice (geweest) bij de Hazelaar. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Ik heb erg genoten van het paardrijles geven aan ruiters met een beperking. Ook de valide ruiters die ik les heb mogen geven zijn stuk voor stuk bijzonder. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Alhoewel ik veel paardrijd, heb ik geen eigen paard. Hoe LaNg rijd je aL paard? Ik rijd al sinds mijn 10e jaar. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Het leukste vind ik het om bij iedere ruiter te proberen op paardrijgebied het maximale eruit te halen en dat proberen te bereiken. Soms gaat dit met kleine stapjes, soms met grote en soms moeten we ook wel eens een stapje terugdoen. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Ik heb heel veel anecdotes, die variëren van een ruiter die een jaar lang iedere paardrijles droomt van en oefent voor het diploma dat hij weer gaat proberen te halen aan het eind van het schooljaar! Van een ruitertje dat tijdens zijn eerste paardrijles buiten in het park zegt: “Hier zijn veel bomen, hier heb je vast geen bereik”. Van een ruitertje dat in plaats van met haar stem alles met haar stralende oogjes zegt. Mechteld v Raventein Van een meisje dat op school buiten de boot valt, maar op de manege zich kan ontwikkelen en in alle rust uitgroeit tot een zeer waardevolle hulp. Van hoe Intens het contact kan zijn tijdens de les tussen een ruiter en zijn/haar vrijwilliger. Dat er via facebook, what’s app ook gedurende de week contact is tussen vrijwilligers en hun ruiters. Van fantastische vrijwilligers die met de ruiter die ze wekelijks begeleiden zo’n intense band op weten te bouwen dat ze een week op hun ruiter thuis gaan passen, dat de ruiter eens in de zoveel weken een weekend bij haar logeert. Van een ruitertje dat helaas op veel te jonge leeftijd overlijdt, waar we met Lucky op de begrafenis aanwezig waren en later mee mochten werken aan een televisieprogramma waarin het zusje van dit ruitertje op de manege uitgebreid werd geportretteerd. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Stopwoordjes zou je aan mijn ruiters of hulpen moeten vragen..... eN je coLLega’s? Doordat wij als collega’s elkaar veelal afwisselen en niet zozeer samen werken, ben ik niet echt op de hoogte van hun stopwoordjes.... Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Als instructrice probeer ik iedereen individueel zich zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen, of dat nu op of naast het paard is in samenspel met de zo correct mogelijke omgang met de paarden. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Ik zeg al jaren dat Mickey de pony is waar het hele bedrijf op steunt....gelukkig heeft hij maatjes om zich heen die zijn werk al goed overnemen.

Leeftijd: God, moet dat? Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Vanaf het begin. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De paarden, de mensen en het lesgeven. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Ja, Kalibor & Rat. Die laatste is nu bij Jentien. Hoe LaNg rijd je aL paard? Ik ben op mijn 8ste begonnen met paardrijden. De laatste 10 jaar rij ik niet meer. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? De afwisseling, zien dat ruiters iets bereiken en/of plezier hebben. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Ik herinner mij nog het primitieve begin hier. We hadden 8 paarden, 4 boxen en 6 stands, een zware zandbak om in te rijden, geen hekken, geen eigen weiland, geen sproeiGaby Vermeer installatie, geen trekker, een platform met kettingen en handbediening, geen buitenbak en het park was verboden terrein. Geen electrische voorzieningen, alles werd met de hand gedaan. Daar stonden we uren lang met een druppelend tuinslangetje en harkten de vrijwilligers zij aan zij de hoefslag weer in model. Intussen is er veel ten goede veranderd, de manege heeft behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Ik zeg wel vaak: ik zal ff een “zwapje” voor je pakken in plaats van een “zweepje”. Maar echt een stopwoordje heb ik voor zover ik weet niet. eN je coLLega’s? Weet ik niet, echt geen idee. Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Wat moet ik daar zelf nou van zeggen, je probeert allemaal alles zo goed mogelijk te doen. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Ze zijn allemaal lief en hebben hun eigen kwaliteiten.

Leeftijd: 31 Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? 17 jaar Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De doelgoep / Combi paarden. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? 1 KWPN, Ratje Tout Hoe LaNg rijd je aL paard? 24 jaar. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Het zelfvertrouwen te zien groeien. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Als kind hier begonnen, nu instructrice. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Lusje vast! Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Spontaan, doorzetter. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy? Amigo Leeftijd: 47 Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Vanaf 2007. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De afwisseling en interactie met de ruiters. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? 1 paard, Faithfull Whisper KWPN Hoe LaNg rijd je aL paard? 38 jaar. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Samenwerken tussen paard en ruiter. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Hagel op het dak, iedereen van slag. Jentien Schipper gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Het maakt niet uit als het niet lukt, als je maar je best doet. eN je coLLega’s? Jentien: Lusje vast! Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Geïnteresseerd in ruiter paard en begeleider. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Basje, die kleine jongen heeft mijn hart gestolen... Anne-Mieke Hordijk Leeftijd: 34 Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Ik ben sinds september 2015 met de wachtlijst bezig en geef les vanaf januari 2016. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De sfeer, dat iedereen altijd welkom is,de liefde voor de paarden en de ruiters. Heb je zeLf ook eeN paard? Nee, helaas niet! Hoe LaNg rijd je aL paard? Sinds mijn 9e, dus nu al 25 jaar. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Het leukste vind ik het als ruiters zich vrij voelen op het paard en daardoor vooruitgaan en meer vertrouwen krijgen. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Het moment dat een ruiter en het paard elkaar ineens weer begrepen en samen weg konden rijden. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Euh, weet ik eigenlijk niet. eN je coLLega’s? Nog niet, maar dat komt vast nog als ik mijn collega’s vaker heb zien lesgeven. Hilde de Haan

Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Enthousiast! Ik vind het zo leuk om te doen!. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Ik leer ze allemaal steeds beter kennen en heb elke week een andere favoriet. Leeftijd: 40 Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Inmiddels 30 jaar als vrijwilligster en ongeveer 12 jaar als instructrice. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Dat iedereen de mogelijkheid heeft om paard te rijden. Iedereen is hier welkom. En natuurlijk kom ik hier ook voor de paarden. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee Hoe LaNg rijd je aL paard? Ik rij nu 25 jaar echt paard. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? De interactie tussen ruiter en paard. Het is mooi om te zien dat ze elkaar vinden in de samenwerking. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Veel!! gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Geloof van niet. eN je coLLega’s? Nee, ik ben er weinig als die les geven, dus geen stopwoordjes opgevallen. Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Dat laat ik graag aan anderen over... Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Felix is mijn vriendje, maar eigenlijk vindt ik ze bijna allemaal te gek. Brigitte Willebrands Leeftijd: Dat vraag je niet aan een dame. Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Vanaf 2007. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Combinatie van alles en iedereen: validen, mensen met een beperking, paarden, honden. En dat eigenlijk iedereen bereid is om elkaar te helpen. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Ja: Biba. Hoe LaNg rijd je aL paard? Vanaf mijn 8ste. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Combi van het werken met mens en dier. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Heb je even... gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Als stopwoordje gebruik ik eigenlijk vaak “eigenlijk”. En als maniertje: ik kan niet blijven zitten. Als ik een stoel pak en zeg dat ik er even lekker bij ga zitten, dan beginnen ze al te lachen. Ik sta snel weer op en blijf rondlopen of in ieder geval staan. eN je coLLega’s? Geen idee. Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Streng maar rechtvaardig en ook af en toe wel lief en een beetje gek ;-) Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Biba natuurlijk! Maar eigenlijk alle andere ook hoor, want zonder zou ik geen les kunnen geven. Anne Kortland

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 9 jaar iN WeLke groep, bij WeLke iNstructrice rijd je Nu: Donderdag avond bij Jentien Heb je eeN eigeN paard: Ik heb ze gehad 2 fjorden Ynske en Falco en 2 Shetlanders Indra en Romeo Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat ik het een gezellige Manege vind met leuke paarden Wat viNd je zo Leuk/speciaaL de HazeLaar: Omdat de mensen zo gezellige en open zijn als je er ben zijn ze altijd blij je te zien ze staan altijd open voor een praatje De mensen de paarden en de sfeer die er is ik heb nog nooit z’n leuke stal mee gemaakt ik ben op veel stallen geweest maar ik kom altijd terug naar de hazelaar Wie is je favoriete poNy: Gentle r.i.p omdat hij altijd zo lekker eigenwijs was ik zag veel in hem wat ik zelf ook ben en daarom kon ik goed met hem omgaan. Roos, deze pony is ook zeker eigenwijze maar op een leuke manier ze is zo lief en doet veel voor je als je wat vraagt dat maakt roos een leuke pony rijd je met eeN vaste groep: Ik rij al heel lang op de donderdag avond dat vond ik de leukste dag omdat er allemaal meiden waren waar mee ik goed kon opzieten maar na een tijdje gingen er mensen weg of naar een andere dag maar der kwamen super leuke mensen voor terug waar ik nu al meer dan 7 jaar mee rij op de zelfde Marsha Cooijman, 25 dag maar niet alleen op de Manege zijn we vrienden ook daar buiten zien we mekaar en als we mekaar nodig hebben staan we klaar voor elkaar in die tijd zijn we tot een echt vrienden groep gegroeid die super gezellig is :) doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 10 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat ik het werken met de mensen en paard een hele mooie combinatie vind en ook omdat ik het super leuk vind om te doen Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik help bij de lessen Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: De dag dat ik voor het eerst op Gentle mocht zitten dat was tijdens mijn stage ik liep vaker met hem en stiekem hoopte ik altijd dat ik er ooit een keer op mocht zitten en ja hoor toen kwam die dag het was op een dinsdag en Gaby zei doe maar een cap op en ga er maar op zitten van binnen kon mijn dag niet meer stuk toen ik er uit eindelijk opzat was ik verkocht ik was verliefd ik vond hem zo geweldig van af dat moment wilde ik altijd met hem rijden en dat is ook uit gekomen en zelfs toen ik niet meer met hem kon rijden was ik gek op hem ik kon hem door en door zo gek was ik op dat paard Hij zal altijd in mijn gedachten en hartje zitten R.i.p Gentle. De eerste keer dat ik met roos ging mennen dat was super leuk ze had er super veel zin in en toen we terug op stal waren kreeg ze een lekker appeltje en dat werd appelmoes en daar kreeg daar ook een beetje van, had een paar appelmoes vlekken op me broek

ruiters in Beeld Naam: Fieke Gillebaard , Leeftijd: 13 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 2 jaar iN WeLke groep: maandag van 17.00 - 18.00 bij Gaby Heb je eeN eigeN paard: Nee ik heb geen eigen paard. Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat het een leuke gezellige manege is. Je mag er veel doen en ik vind het ook mooi dat ze lessen voor gehandicapten organiseren. Als ik 14 ben en tijd heb, zou ik ook heel graag iets willen doen met de minder validen. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Je doet verschillende dingen in de lessen, en er zijn een hoop pony’s met wat uitdaging. Daar hou ik van! Wie is je favoriete poNy: Ik vind alle pony’s heel erg leuk. Ik vind Felix heel erg leuk omdat hij lekker ontdeugend is. De eerste keer op hem viel ik eraf, maar heb het na een tijdje nog eens geprobeerd. Llyn ken ik al sinds ze op de manege is, ik vertrouw haar heel erg. Bas, ik ben er te groot voor, maar hij is zo schattig! Flip is heel erg lief, alleen ben ook al te groot voor hem. rijd je met eeN vaste groep: Ik rij al een tijdje met een vriendin samen, maar niet vanaf het begin. doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Ik vind alles leuk als ik op de manege ben! Naam: Lotte Blom, Leeftijd: 14 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 3 jaar iN WeLke groep: Op maandag van 5u tot 6u bij Gaby Heb je eeN eigeN paard: Nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat mijn zusje rijd hier en er zitten niet zoveel mensen in een les Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Dat je met niet zo veel mensen in 1 les rijd, de paarden en de sfeer Wie is je favoriete poNy: Heb ik niet ze zijn allemaal mijn favoriet rijd je met eeN vaste groep: Nou ik weet niet hoe lang we al samen rijden en is altijd heel gezelig en we letten goed op elkaar in de les doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: net begonnen Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat het me leuk leek Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Dingen op stal, paarden poetsen en opzadelen en paarden buiten zetten Naam: Eva Blom Wat is je Leeftijd: 12 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 5 jaar iN WeLke groep: vrijdag 17:30 - 18:30 bij brigitte Heb je eeN eigeN paard: nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: omdat het heel leuk is en omdat mijn moeder vrijwiligerswerk doet Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: je kan jezef zijn en als je even niet lekker in je vel zit en dan lekker gaat rijden ontspan je Wie is je favoriete poNy: flip roosje biba omdat ik het hele leuke paarden vind en ze zijn heel lief rijd je met eeN vaste groep: nee hiervoor reed ik altijd op maandag nu is het ook heel gezlig op vrijdag doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: toen ik van roosje af viel dat was echt heel grappig : )

Proefjesdag In de paardensport zijn er veel verschillende disciplines. De meest bekende zijn springen en dressuur. Maar daarnaast zijn er nog talloze andere vormen zoals Trec, Western, Endurance, Mennen of Voltige. Vandaag rijden wij op de Hazelaar een dressuurwedstrijd. We doen een proef gericht op ruiters met manegepaarden. Er wordt extra gekeken naar de houding en zit van de ruiter en hoe deze zijn of haar paard berijdt. Hierdoor maak je ook kans op goede punten als je niet op je lievelingspaard zit, maar op een wat eigenwijzer exemplaar. Het is zondagmiddag en de eerste, ietwat bleke, ruiters komen binnen. Als ik vraag of ze zenuwachtig zijn wordt er verlegen geknikt of iets te nadrukkelijk nee geschud. Een aantal keer per jaar organiseert Rijvereniging De Hazelaar een onderlinge wedstrijd en vandaag is het zover, het is proefjesdag! Het wordt ondertussen steeds drukker en alle ruiters zijn in hun mooiste rijoutfit. Dit varieert van een shirt met een mooi paard erop tot een officieel wedstrijdkostuum. Een wedstrijdkostuum staat mooi, maar is niet

verplicht, als je maar in je netste kleren verschijnt. Verplicht zijn wel rijlaarzen of geschikte schoenen met chaps en uiteraard een cap. Op een wedstrijd willen wij ook dat de paarden er op hun best uitzien! Maar omdat het wat te druk wordt op stal zijn er regels wie wanneer in de stal mag zijn. Als het lukt maken we knotten in de manen van een paard. Dit zijn opgestoken vlechtjes waardoor het paard er extra luxe uitziet voor vandaag. Uiteraard zijn ze allemaal extra goed geborsteld en gepoetst. In de buitenbak mogen de ruiters losrijden. Dit is de warming-up voor zowel de ruiter als het paard. De combinatie kan dan weer aan elkaar wennen en de spieren zijn warm voordat de proef gaat beginnen. Je rijdt vaak met meerdere combinaties in de bak tijdens het losrijden. En dan gaat de proef beginnen! in het jurykantoor zit de jury klaar die het paard en de ruiter gaat beoordelen. In de bak staat iemand die de proef voorleest. De proef bestaat uit het rijden van diverse figuren in de bak. Door het rijden van de figuren kan de jury beoordelen hoe de ruiter en paard het doen. Je krijgt een cijfer per figuur. Daarnaast krijg je cijfers voor je houding, je zit, je hulpen en de verzorging van ruiter en paard. In totaal zijn er 35 onderdelen. Als je gemiddeld een 6 haalt heb je een totaal van 210 punten en krijg je een winstpunt. Met genoeg winstpunten kun je een overstap maken naar een volgend niveau. Je begint in de F1 en kunt zo doorstromen tot de F20.

Na de wedstrijd stroomt de kantine vol voor de prijsuitreiking. Per categorie zijn er bekers te winnen en rozetten. De jury reikt de prijzen uit en de protocollen. Op het protocol staan de cijfers per onderdeel met af en toe een aanwijzing of een compliment. Hierdoor kun je achteraf nog eens nalezen wat de jury van jouw proefje vond. De cijfers en opmerkingen zijn leerzaam. Nu weet je waar je nog meer op kunt oefenen. Vergeet alleen nooit dat een proefje een momentopname is. Soms lukt iets door de spanning niet of heeft je paard een rotdag. Dat kan, niet getreurd, de volgende keer gaat het soms ineens veel beter. Na de felicitaties, het applaus en vele foto’s met bekers en rozetten gaan de ruiters naar huis. Ook de rust op stal keert weer terug en de paarden staan moe maar tevreden te eten. Een heerlijk moment, zo rustig als het nu is. Tevreden en trots denk ik terug aan alle ruiters en paarden die ik vandaag gezien heb, wat een topdag! Hilde de Haan

06 45 info@wijsenblij.nl www.wijsenblij.nl Pak leer- en Daar heeft iedereen recht op! concentratieproblemen bij de bron aan en ga voor succes! Vestiging Pijnacker Emmapark 110 2641 EN Pijnacker T 015-3692992 F 015-3694975 pijnacker@boekhandelvanatten.nl Vestiging Berkel Kerkstraat 8 2651 CE Berkel en Rodenrijs T 010-5115488 berkel@boekhandelvanatten.nl PUB H van Teken en schilderlessen voor alle leeftijden, alle dagen, beginner of gevorderd, voor elk e wat wils. Nu ook ikoonschilderen. Wilhelminastraat 5, 2651 DJ Berkel en Rodenrijs www.kunstbreak.nl • 06-207 63 679 • info@kunstbreak.nl Kleingoed tot grootkeuken www.pubhoreca.nl Eikvaren 22 2661 PK Bergschenhoek T:+31(0)623971309 M:info@pubhoreca.nl W:www.pubhoreca.nl Vraag vrijblijvend informatie. Bel 06-207 63 679 of kijk op www.kunstbreak.nl.

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: Sinds 20 mei 2016 - 2 maandjes iN WeLke groep: vrijdagochtend 10.00 bij Anne-Mieke Heb je eeN eigeN paard: Een mooie zwarte Fries genaamd Tebbe Waarom rijd je bij de HazeLaar: Ik was al bekend met deze manege vanwege het vrijwilligerswerk wat ik daar doe. Op een gegeven moment begon het zo te kriebelen, dat ik ook lekker zelf ben gaan rijden. Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: De sfeer is heel prettig. Lekker ongedwongen en gezellig. Daarnaast worden de paarden goed verzorgd en hebben heerlijk de ruimte. Je kan daar zo heerlijk jezelf zijn. Er hangt altijd een heel gemoedelijke sfeer. Lekker kletsen met elkaar en elkaar helpen waar nodig. En de doelgroep van minder validen mensen maakt het toch wel extra speciaal. Dat het voor hen voor wie het niet mogelijk is om zelfstandig te rijden hier toch de mogelijkheid word geboden om met hulp het paard te kunnen berijden. En dan al die vrolijke koppies, daar word je toch blij van! Wie is je favoriete poNy: poeh... moeilijk kiezen, ik heb er meerdere. Tebbe natuurlijk omdat het mijn rijmaatje is, en hij zo lekker ondeugend is en prachtig om te zien. Maar ook Bailey, die vrij nieuw is op de manege, omdat ik altijd zulke lekkere rugmassages van hem krijg haha. Een heerlijk paard om mee te knuffelen. En Penotti omdat zij zo ontzettend lief is. Ilja Olthaar, 32 doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg: sinds begin februari 2016 Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat ik affiniteit heb met paarden en minder validen mensen en het heerlijk vind om door het park heen te struinen. Voorheen liep ik vaak alleen een rondje door het park. Dit is toch stukken gezelliger! Het knuffelen met de paarden en de blije gezichten van de ruiters geeft mij energie. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: voor iedere les borstel ik het paard en zadel deze op. Daarna lekker een uurtje wandelen wanneer de ruiter heeft plaats genomen. En onderwel natuurlijk zoveel mogelijk grapjes maken. Natijd het paard weer afzadelen, en terugzetten in de box of lekker buiten in het veld laten rennen. Even gezellig een bakje koffie met mn collega’s en dan hup weer door voor de volgende les. Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Bij de minder validen lessen gaat Gaby altijd voorop op de fiets als we een rondje door het park gaan lopen. Op een dag, zittend op haar fiets, draait ze zich om om te kijken of de groep nog bij elkaar is. En met dat ze zich omdraaid, verliest ze haar evenwicht en valt met fiets en al in een diepe modderige plas. Nadat de eerste schrik voorbij was en de verwondingen mee bleken te vallen (al waren de blauwe plekken toch wel ernstig groot) hebben we er smakelijk om kunnen lachen.

PAARDEN EN PONY’S Over het belang van de paarden en pony’s op manege de Hazelaar kunnen we kort zijn. Zonder hen zou Manege de Hazelaar simpelweg niet kunnen bestaan. Dit lustrum is een mooi moment om stil te staan bij de vele paarden die we hebben gekend. Manege de Hazelaar begon met een zeer klein paardenbestand. De eerste locatie telde slechts 4 pony’s. Het gebouw aan de Hazelaarweg bood onderdak aan meer dieren. Door de jaren heen zijn er paarden gekomen en gegaan. Vaak kon iemand ze na hun werkend leven hier nog een mooi pensioen bieden. Wij danken hier alle (voormalig) eigenaren, stagiairs, vrijwilligers en andere bekenden die onze trouwe dieren een mooi thuis voor hun oude dag konden geven, of de zorg over wilden nemen als ze door blessure of ziekte hun werk niet meer konden doen. Helaas, en dat hebben we het afgelopen jaar zeker gemerkt, is een paardenleven vaak korter dan we zouden willen. Het afscheid was altijd moeilijk, maar we hebben dit jaar gelukkig ook enkele nieuwe aanwinsten mogen verwelkomen.

Asterix 1980-1999 Een terugblik op ons paardenbestand leidt tot de vraag: Wat maakt een paard nou een Hazelaarpaard? We hebben ze in alle soorten en formaten gehad. Ook nu is het bestand divers. Ons kleinste paard, Biba, zou makkelijk onder ons grootste paard, Domenica, door kunnen lopen. Ons jongste paard is nieuwe aanwinst Flip. Hij is zes. Geprezen veteraan Yellow was op die leeftijd al twee jaar bij ons. Inmiddels is hij 24. Haf-Naf 1990-2000 Verschillende rassen hebben we ook gehad. Het rijtje Haflingers (Mickey, Jinthe, Amigo en Bailey) kleurt de stal blond, maar we hebben ook Welsh pony’s in meerdere formaten (Evita, Pinkeltje, Basje, Llyn, Armani), Shetlanders (Biba, Roos), een Fries (Tebbe) met een beroemde vader, en een zeldzame Schwarzwälder Fuchs (Don). Dan waren er ook nog Fjordenpaarden (Asterix en Gentle), Tinkers (Lucyl en Uttah), New Forresters (Midnight, Twanko) en een heuse Arabisch volbloed (Assam). Er zijn natuurlijk dieren zonder fraaie stamboom. Een deel van onze paarden is een ouderwets vuilnisbakkie. Felix is een kruising Haflinger x Arabier en Lucky heeft is iets van een IJslander. Soms is de achtergrond geheel onbekend. In vlekkenpaarden Penotti en Day Light vallen trekken van heel wat rassen te herkennen. Door de jaren heen zijn we vereerd geweest met de komst van paarden die hoog in de sport hebben gelopen. Rambo, vorig jaar overleden, en iets langer geleden Dutch en Domino, verruilden de dressuurring voor onze bescheiden vereniging. Coleth was een ervaren springpaard. Haaf en Rakker hadden het niet zo ver geschopt, maar ook zij waren uitstekende leermeesters. Lass 1973-1996 Resort 1998 Jet 1986 Yellow Snoes 1990 Frans 1974 Pidono 1974 Jens geb.14-5-2007 Rocky 1985-2001 Twanko Zizo

Tom Vicky 1973-1996 Sef Andere paarden hadden juist helemaal geen ervaring. Ze waren piepjong en soms nog niet eens ingereden, of hadden voor ze bij ons kwamen simpelweg nog niet zoveel geleerd. Sommige paarden, zoals Mickey, moesten nog worden omgeschoold. Hij moest als menpaard leren dat hij met een ruiter op zijn rug niet per se als een speer op zoek moest naar de uitgang van de bak. Amigo Met tijd en geduld kom je echter een heel eind. Dit hebben we ook gemerkt bij paarden die voor ze bij ons kwamen niet zo’n fraai leven hadden. Ondervoeding is vaak het minst erge dat zij te lijden hebben gehad. Ziek, zeer nerveus of zelfs bestempeld als ‘gevaarlijk’ kwamen ze bij ons terecht. Door alle aandacht en goede zorgen bloeiden ze daarna gelukkig snel op. Deze paarden krijgen uiteindelijk vaak de trouwste fans. Pinkeltje was eens een mager, ziekelijk veulentje. Nu is hij de favoriet van veel jonge ruitertjes. Uitgemergeld is hij zeker niet meer. Dan hebben we het nog niet gehad over het karakter van het Hazelaarpaard. Net zoals onze paarden verschillen in uiterlijk, zijn ze ook daarin allemaal anders. We hebben publiekslievelingen, en paarden voor de liefhebber. Met alle verschillende wensen en behoeften van al die verschillende ruiters dragen ze allemaal hun steentje bij. Het is misschien ook een kwestie van smaken verschillen. Het paard dat de een het liefst achter het behang wil plakken, is voor de ander juist een uitdaging. Wat iemand sloom noemt, kan voor een ander juist lekker rustig zijn. Wat voor de ene ruiter een onbegrijpelijk dier is, is voor de Bas Biba Domanica Evita Tebbe Zenith 1981-1996 Daylight Armani Don

Felix ander een paard om nooit te vergeten. Voor ieder paard, hoe lang zijn gebruiksaanwijzing ook is, is er wel een ruiter die hem de allerliefste, knapste en mooiste vindt. Nu al onze paarden en pony’s de revue nog een keer passeren, valt er maar één conclusie te trekken. Bij verschillende mensen passen verschillende soorten paarden. Een mooi gegeven bij een vereniging die zo divers is als de onze. Ieder paard – jong of oud, ervaren of groen als gras, met een goede start in het leven of niet – dat bij ons komt, wordt uiteindelijk een Hazelaarpaard. Priscilla van Agteren P.S. Toen we in onze archieven aan het spitten waren kwamen we al deze namen weer tegen. Wie kent ze allemaal nog? Gentle Rominka, Pidono, Zenith, Yna, Rimade, Beauty, Vicki, Laila, Frans, Bay, Winner, Amber, Vilmar, Pascha, Lass, Jet, Floor, Rakker, Hafaïenne, Assam, Asterix, Resort, Dartel, Jolly, Elvira, Rocky, Haf Naf, Snoes, Dutch, Midnight, Domino, Coleth, Nova, Tequila, Bambi, Lucyl, Uttah, Floris, Finality, Osaka, Nasty Boy, Zizo, Twanko, Rambo, Gentle, Mondi, Lobo, Tom en niet te vergeten: Yellow, Pinkeltje, Mickey, Lucky, Biba, Evita, Penotti, Sef, Armani, Amigo, Tebbe, Basje, Jinthe, Don, Roosje, Felix, Domenica, Llyn, Day Light, Bailey en Flip. Mondi Lucky Lobo Rambo Penotti Finality Mickey Jinthe Nasty Boy Pinkeltje Roos

zon Paarden en Veel Plezier! De ponykampjes op de Hazelaar Onze manege kent vele bijzondere tradities. Denk bijvoorbeeld aan de vakanties van onze paarden op het land bij de boer. Of de jaarlijkse feestelijke afsluiting van het seizoen met het diploma-rijden van onze minder valide ruiters. Een traditie die trouwens het afgelopen jaar een nieuwe ontwikkeling doormaakte omdat ook valide jeugdleden dit absoluut een keer wilde proberen! En niet te vergeten de behendigheidsproefjes, waar vooral het plezier met de paarden en elkaar voorop staat. Toch blijft wat ons betreft één jaarlijks terugkerend fenomeen het absolute hoogtepunt van de activiteiten op De Hazelaar en dat zijn de zomerponykampjes voor onze jonge, minder valide ruiters. Drie dagen en twee nachten verblijven gemiddeld zo’n 10 kinderen/jongeren, samen met een grote groep vrijwilligers en een aantal instructeurs op onze manege. Er wordt natuurlijk paard gereden, gezamenlijk voor de paarden gezorgd, eindeloos paarden geborsteld en geknuffeld, maar ook heel veel gespeeld in de binnenbak en op het buiten

terrein. Watergevechten, kampvuur met marshmallows, knutsel-uren, springkussens, zwembadje, balspellen, speurtochten… het is er allemaal en er wordt volop aan deelgenomen. Niet alleen door de ruiters, ook de vrijwilligers zien hun kans schoon om zich die dagen lekker uit te leven en ongegeneerd mee te doen met ‘hun’ kinderen! De keukenploeg zorgt telkens weer voor heel veel broodjes en boterhammen, maar ook voor pannenkoeken, fruit, pastaschotels, frites of pizza’s en vaak ook voor een heerlijke barbecue. En dan hebben we het nog niet gehad over de liters aanmaaklimonade, frisdrank, melk, koffie en thee die er tijdens zo’n kampje doorheen gaan. Want meestal moet er goed gedronken worden in die zomerse, warme, soms hete dagen! Zo lang als we ons dat herinneren was er zo’n zomerkampje op onze manege. En veel is er niet aan veranderd. Nog steeds houden verpleegkundigen overdag en ’s nachts de wacht over de kinderen, nog steeds ook wordt het georganiseerd door één of meer enthousiaste instructeurs (in hun vrije tijd) in samenwerking met vrijwilligers. En ook zijn er gelukkig elk jaar weer sponsoren bereid om een financiële of materiële bijdrage te leveren waardoor de kosten van het kampje voor deelnemers en de manege beperkt blijven. Een bijzonder bijdrage komt elk

jaar van de Zoetermeerse Aanspanning, die met een vijftal kleine en grote karren met paarden en pony’s ervoor op één van de dagen hun opwachting maakt. Prachtig blijft dat, als ze in volle vaart onze binnenbak binnen komen stormen om alle deelnemers aan het kampje mee te nemen voor een mooie buitenrit. De koetsiers worden verwelkomd als oude bekenden, want veel van hen zijn er elk jaar weer bij. Zelfs de terugkeer naar de manege is voor de jonge ruiters vaak een hele happening, want de karren komen één voor één in razende vaart binnen en rijden dan nog een extra rondje op volle snelheid door de bak. Je kan het gegil, gelach en de uitroepen van de deelnemers op kilometers afstand horen! Kleine veranderingen zijn er in de geschiedenis van de zomerkampjes ook geweest. Zo vonden ze tot een aantal jaar geleden aan het begin van de zomervakantie in een weekend plaats, maar zijn ze nu verzet naar het einde van die vakantie naar doordeweekse dagen. En wordt het kampje sinds twee jaar afgesloten met een ‘gespon

sord’ bezoek van alle deelnemers en vrijwilligers aan Plaswijck Park, waar de dieren worden bewonderd en er volop gebruik wordt gemaakt van de vele attracties. De totstandkoming van dit stukje vindt plaats vlak na het beëindigen van het Zomerkamp 2016. We zijn nog een tikkie moe van het harde werken, maar we kijken wederom terug op drie fantastische dagen. Wat was het mooi weer en wat was het weer gezellig! Wat hebben we genoten van de blije gezichten van de ruiters, van elkaar en van onze trouwe viervoeters. En wat hebben we weer veel beleefd. De verhalen die te vertellen zijn, zijn eindeloos. En iedere deelnemer zal ongetwijfeld zijn of haar eigen hoogtepunten hebben gehad. Toch zullen wij ons het kampje van 2016 met name herinneren door de unieke samenwerking en vriendschap tussen één van de deelnemers en één van de vrijwilligers. Onafscheidelijk waren ze, deze twee jongens. Drie dagen lang zag je de één niet zonder de ander, ook al had deze deelnemer ook een volwassen begeleider. Samen aan tafel, samen aan de pannenkoek, samen aan het knutselen van medailles en het maken van een piratenschip, samen op buitenrit, samen in Plaswijck, één op het paard en de ander daarnaast, samen één partij in het watergevecht tegen de instructrice en de vrijwilligers… En we hebben soms maar niet gekeken naar de snelheid waarmee de één de rolstoel van de ander rondreed. Ties en Jort, een uniek setje, vooral als je beseft dat Ties met zijn 13 jaar verreweg de jongste vrijwilliger ooit is geweest op een zomerkampje! Als de vermoeidheid is gezakt en de gebeurtenissen zijn gedeeld, zullen we ongetwijfeld al gaan uitkijken naar de volgende zomer. Want behalve vakantie brengt die wederom dat unieke Hazelaar-ponykamp! En daar wil je toch bij zijn! Moniek Meijer en Lottie Kok

ruiters in Beeld Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 6 jaar iN WeLke groep: Zaterdagmiddag 15 uur, bij Anne-Mieke Hordijk Heb je eeN eigeN paard: nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: ik rijd bij de Hazelaar omdat ik sowieso heel erg van paarden houd, nog steeds vind ik het soms erg spannend en op de Hazelaar wordt er hulp geboden als ik dat nodig heb en lopen er altijd vrijwilligers rond aan wie je iets kan vragen, het is lekker dichtbij huis en de pony’s zijn super lief! Wie is je favoriete poNy: de pony’s zijn allemaal super lief maar hebben allemaal op hun eigen manier een uitdaging met rijden, sommige vriendinnen die kwamen kijken vonden het saai omdat er zogezegd ‘’niet veel gedaan werd’’, maar ik vind dat juist niet omdat elke keer zit je op een andere pony met een andere gebruiksaanwijzing en een andere uitdaging, dat maakt het super leuk. ik hou ontzettend veel van Felix, omdat hij eigenlijk best wel op mij lijkt, hij is net als ik gevoelig en daardoor begrijpen we elkaar best goed, eigenlijk is er een gedeelde nummer 1 want Biba is toch echt mijn schatje, ik heb jaren op haar gereden en ook nu met het poetsen is ze nog steeds heel lief, ze is echt mijn kleine vreetzakkie:) rijd je met eeN vaste groep: de eerste paar jaar niet echt, toen ik in een wat hogere groep kwam raakte ik bevriend met een van de meisjes uit mijn les, tot dat twee jaar geleden uitelkaar groeide. dat is het punt waarop ik Isis en Sofija leerde kennen, zij reden een les na mij Aenea Janssen, 13 en aangezien ik vaak op stal bleef rondhangen na de les raakte we al snel bevriend. Nu kan ik me echt geen wereld meer zonder ze voorstellen, ook op de manege kan ik niet zonder ze. we helpen elkaar, steunen elkaar en hebben veel lol samen. soms zijn we al om 11 uur op de manege om met zijn drieeen te helpen en het gewoon gezellig te hebben doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: laatst nog eigenlijk. omdat mijn les op het jubileum carrousel gaat rijden moesten we daar natuurlijk voor oefenen. Er kwamen nog twee mensen uit de les na ons mee rijden in de carrousel dus reden we ineens met een les van 8 personen. Nou was de eerste keer met zijn achten oefenen op zijn zachtst gezegd een ramp. Ik reed zelf op Flip, hij is nog best nieuw en schrikt dus snel. Om te beginnen moesten bij het eerste rondje de twee uit de andere les (Christina en Isis) heel erg wennen waardoor we bijna botsingen kregen en niks meer klopte. Tweede poging. Ging prima, tot het punt dat ik voorop moest rijden en Flip besloot dat dat wel het juiste moment was om stil te staan en te poepen. Zo was de eerste opstopping alweer veroorzaakt. Denkende dat het klaar was reden we vrolijk verder, jammer genoeg besloten Llyn, Penotti, Tebbe en Lucky dat zij ook nog even hun behoefte moesten doen. Toen was het toch echt klaar, dachten we. Maar jawel, daar kwam de hooiwagen om het hooi te lozen. Natuurlijk veranderde de nette carrousel al snel in een nerveus gedribbel. Dat was snel klaar, dachten we. Alweer fout. Net op het punt dat ik met Flip langs de bak rand rijd klinkt er een knal van(again) de hooiwa

ruiters in Beeld gen. Flip schrikt zich helemaal rot en rent vervolgens in volle rengalop door de bak met mij erop. Penotti rent er natuurlijk meteen met Isis op haar rug achteraan. Bij de C aangekomen stuur ik hem op de volte waar Lucky en Llyn ongelukkig geparkeerd staan, Flip (niet van plan langzamer te gaan) rijd ze vol aan en besluit dan pas dat hij toch langzamer zal gaan. Gelukkig konden we de les afronden met nog een keer een nette carrousel. Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 7 jaar iN WeLke groep: de groep van 15.00 uur tot 16.00 uur op zaterdag bij Anne-Mieke Heb je eeN eigeN paard: nee Waarom rijd je bij de HazeLaar: het is een kleinschalige manege met kleine groepen Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: het is gezellig en er lopen aardige mensen rond op de manege Wie is je favoriete poNy: Armani, leuk karakter,heeft iets speciaals en ik vind het leuk om op hem te rijden. rijd je met eeN vaste groep: eerst reed ik in een vast groepje in het begin en nu rij ik ook al best wel lang met een vast goepje mensen doe je ook vrijWiLLigersWerk: Nee Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: het carrousel rijden van vorig jubileum en het kerstkamp van 2010 Emma Liefting, 15 Hoe LaNg rijd je aL bij de HazeLaar: 6 jaar iN WeLke groep: Donderdag avond bij Jenthien Heb je eeN eigeN paard: Was maar zo feest Waarom rijd je bij de HazeLaar: Omdat super gezellige les is Wat viNd je er zo Leuk/speciaaL: Alles! Wie is je favoriete poNy: Felix, omdat ik in het begin geen klik met hem had. Hoe vaker ik er op ging rijden hoe beteren band ik met hem heb gekregen . Veel van hem geleerd. rijd je met eeN vaste groep: Jaa rij al met 3 meiden uit mijn les op de donderdag. Eerst ree ik bij Mandy en Marsha in de les en toen ben uur eerder gaan rijden bij Nikki. Nu rijden we met ze alleen in de zelfde les. Super leuk ! doe je ook vrijWiLLigersWerk: Ja Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 6 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik liep eerst stage 2 dagen in de week en daarna ben ik gebleven Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik loop mee met de lessen. Hulp op stal . En begeleider op stal voor de kinderen Heb je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg of zoiets: Hahaha zo veel leuke herinneringen. De groten schoonmaak paar jaar geleden BV. Zomerkamp vorig jaar. En heel veel van de donderdag avond. Gouden tijden. Nilufer Krijger, 21

Vrijwilligers in Beeld Naam: Janine Blom Leeftijd: 45 Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 6,5 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN: Ik zocht iets voor mijzelf en wilde graag iets met paarden doen, en zo ben ik bij de Hazelaar terecht gekomen. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik help op zaterdagochtend bij de lessen, begeleiden van ruiters. En ik zit in de jubileum commissie. rijd je ook bij de HazeLaar: Nee Wat viNd je zo Leuk aaN de HazeLaar: Het is gezellig en normaal, plezier staat voorop Het je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg/aNekdote: Voor het diplomarijden op de zaterdagochtend, ontbijten wij gezamenlijk (vrijwilligers). Iedereen neemt iets mee voor het ontbijt, broodjes, beleg, taart, thee, sap, bordjes, tafelkleed. Tijdens het ontbijt hebben we het over het afgelopen jaar en krijgen we van Mechteld een leuke foto met onze ruiters en een bedankje voor onze inzet. Na het ontbijt gaan we met z’n allen de paarden poetsen en vlechten, zodat ze er op hun best uitzien voor deze, voor de ruiters leuke en spannende, dag. Altijd erg gezellig en een goede afsluiting van het jaar. Niet heel leuk maar wel een mooie ervaring. Een aantal jaar geleden overleed plotseling een ruitertje (Jessica,10 jaar), een grote schok voor iedereen. Zij reed altijd op Lucky en haar ouders wilden graag dat Lucky in de begrafenisstoet mee zou lopen. Dit is mede dankzij Mechteld geregeld en op de dag van de begrafenis liep Lucky (met Biba als gezelschap) voorop de stoet. Met het zusje van Jessica op zijn rug. Dit was een heftige maar toch ook mooie ervaring, waarbij wij een steentje hebben kunnen bijdragen in deze zware tijd voor de ouders van Jessica. Vorig jaar is er een korte documentaire gemaakt over het zusje van Jessica (uitgezonden op zapp). Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: Met okt. 19 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN: Wilde wat om handen hebben, begon met 2 u. werdt ong. 12 tot 15 u.en sinds Lucia ziek is 8 tot 10 u. Wat doe je aLs vrijWiLLiger: 3x p.w. zorg ik dat er genoeg hooi, stro en zaagsel op stal ligt. rijd je ook bij de HazeLaar: Nee Wat viNd je zo Leuk aaN de HazeLaar: Dat we met Jan de Lange, 79 ‘n fijne groep vrijwilligers de boel draaiende houden. Het je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg/aNekdote: In begin moest ik in de tillift zodat ik ‘n idee kreeg hoe dat voelde. Hebben ze mij helemaal omhoog getild en aan het uiteinde van de arm ‘n half uur laten hangen. zijN We Nog iets vergeteN te vrageN: Dat tot sept. vorig jaar Lucia altijd met mij mee ging en ze mist dat enorm. Het is toch ‘n beetje “onze manege “

‘DE’ VRijwilligER Een manege als de Hazelaar is bijna niet voor te stellen zonder vrijwilligers. Veel van de ruiters doen dan ook vrijwilligerswerk op de manege en dragen zo hun steentje bij. Veel ouders van ruiters helpen mee en er zijn ook een aantal vrijwilligers ‘van buitenaf’. Eén van die vrijwilligers is Jan de Lange, je weet wel, die man die je bijna altijd rond ziet lopen, druk bezig met klusjes. Voorheen altijd samen met zijn vrouw Lucia, maar sinds zij ziek is komt hij vaak alleen. Tijd om hem eens aan de tand te voelen, tijdens het afgelopen zomerkamp op de Hazelaar spraken we tussen de bedrijven door even met hem af. “Ik ben hier heel vaak, terwijl ik eigenlijk van de paarden niet zoveel weet. Ik ben hier begonnen met naast een meisje lopen in de les, Joke, die slechtziend was en haar benen in beugels had. Dat heb ik zo’n 2 jaar gedaan. Totdat ze op zichzelf ging wonen ergens in Nieuwerkerk of zo. Van lieverlee ben ik er steeds wat meer bij gaan doen. ‘s Ochtends vroeg gooi ik die hoek hier vol met stro en zaagsel en vrijdags wat extra voor het weekend. Ik ben zo gemiddeld een uurtje of 12 per week hier.”

“We zijn een keer met een groep vrijwilligers een weekend naar Drente geweest, en daar zag ik huifkarren en toen was ik verkocht. Ik heb zelf zo’n huifkar gekocht en opgeknapt en we zaten het hele seizoen in Drente. Samen met Lucia hielp ik daar ook op de kampeerboerderij, want ik kan toch niet stilzitten. Ja en zo gek waren we dan ook weer dat we dan even terugkwamen hiernaartoe voor ponykamp of proefjes, en dan weer terug...” “Ik ben geboren in Rotterdam Provenierswijk en op de lagere school was ik niet altijd in de klas zal ik maar zeggen. Ik vond het leuker om in de loodsen van van Gent en Loos rond te hangen bij de koetsiers. Als ze me op school kwijt waren konden ze me daar altijd vinden... Ik heb toen altijd gezegd, ik wil koetsier worden. Dat is er nooit van gekomen, ik ben bij een oom op een sleepboot gaan werken. Maar paarden vond ik altijd wel leuk, als ik ze in de wei ergens zag, ging ik altijd even kijken.” “Toen ik met pensioen ging wilde ik wat om handen hebben. Ik liep hier in het park met de hond, een bouvier, en waren ze dit hier aan het bouwen. Ik hoorde dat ze vrijwilligers nodig hadden en ja, van het een komt het ander...” Op dit moment komt Moniek ons even onderbreken, de afvoer in de keuken loopt niet goed door en wie ga je er dan bijhalen? Inderdaad, en er moest iets gedaan worden met een draaiveer om te ontstoppen... “Ik heb zelf nooit gereden, en daar moet je ook niet aan beginnen als je 60 bent. Lucia reed wel vaak mee in het park, maar wel altijd zo’n beetje ‘als ik er maar niet afval.’ Ik weet nog wel die ene keer, een hele tijd geleden, in het begin moest ik in de tillift zodat ik ‘n idee kreeg hoe dat voelde. Hebben ze mij helemaal omhoog getild en aan het uiteinde van de arm ‘n half uur laten hangen. Dat was lachen natuurlijk...” Uit het archief: Januari 2009 - vrijwilligers: Jan en Lucia keken een beetje verbaasd toen aan hen gevraagd werd of zij in naam van onze rijvereniging naar de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek wilden gaan. Al snel werd duidelijk wat er aan de hand was. Het echtpaar was genomineerd om vrijwilliger van het jaar 2008 te worden: ZE WONNEN!

Terwijl Jan aan het vertellen is over zijn avonturen met z’n huifkar in Drente en het rondrijden met kinderen in koetsjes komt er weer iemand even tussendoor. Of we de grote deuren van de binnenbak even open willen gooien want de Zoetermeerse Aanspanning is onderweg voor de avondrit met de kinden van het ponykamp. Al kletsend lopen we van de stallen naar de bak toe. We hebben het over de recente opknapbeurt van de bak en komen meteen een klein praktisch probleempje tegen. “Kijk ze hebben dit hartstikke mooi gemaakt, je kunt van binnenuit deze beugel opklappen, maar er zit nog een grendel aan de andere kant. Je moet dus altijd buitenom om de bak open te maken, of er overheen klimmen, maar dat gaat mij niet meer lukken...” Gelukkig klimt een van de aanwezige ponyklamp-vrijwilligers over de deur heen en maakt de grendels los. Jan verteld nog over het rijden met de trekker en dat het zo jammer is dat er twee rijtuigjes staan die niet gebruikt worden. Al vertellend doet hij het buitenhek open zodat de Zoetermeerse Aanspanning naar binnen kan. “Ja ik begin elke morgen al heel vroeg. Ik open, doe mijn klusjes in de stallen en in de kantine. Tegen de tijd dat de eerste instructrice gearriveerd is zorg ik dat de boel aan kant is en dat er een pot koffie klaar staat. En dan ga ik weer naar huis. We (Jan en Lucia) deden altijd heel veel samen hier op de manege, maar sinds ze ziek geworden is lukt dat niet meer. Het doet ons wel heel goed dat we zoveel leuke reacties van hier krijgen.” De eerste rijtuigen van de Zoetermeerse Aanspanning komen er aan en dat betekent dat er weer werk aan de winkel is voor alle vrijwilligers.

Vrijwilligers in Beeld Naam: Marianne Tak Leeftijd: 61 Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 17 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Liep toch rond als mijn dochter reed Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Paarden poetsen, ruiters begeleiden met poetsen, hun verhalen aanhoren en af en toe helpen met iets, naast het paard van Fieneke lopen. rijd je ook bij de HazeLaar? Nee Wat viNd je er zo Leuk? Kleinschalig, bij het park gelegen, leuke mensen, vooral Anne Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: Ik was 5 jaar lang vrijwilliger, icm met bestuurslid van Stichting Manege De Hazelaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Leuk en belangrijk om gehandicapten hun sportervaring op te laten doen Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Wekelijks begeleiden van een volwassen met man leidend aan Syndroom van Down, tijdens zijn rilles met alles wat daar bij kwam kijken. rijd je ook bij de HazeLaar? Nee Wat viNd je er zo Leuk? De goede voorzienjngen voor gehandicapten en gezellige en betrokken sfeer Garnt Van Logtestijn, 49 Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 1 jaar en 2 maanden Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Omdat ik een byzondere band heb met Anneke van Dijk - Engel, die mij kennis heeft laten maken met de Paarden, de liefde en de kracht die ik daar heb ontvangen en nog steeds krijg en last but not least, een leuke band opbouw met de byzondere Ruiters en de andere mensen erom heen! Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik help als begeleider rijd je ook bij de HazeLaar? Nee Wat viNd je er zo Leuk? De mensen-mens relatie daar, en het geeft voldoening om iets voor de kinderen en de Paarden te mogen doen! Het je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg/aNekdote over de HazeLaar? De Hazelaar heeft mijn leventje verrijkt met heel veel moois om mij heen, ik ben hun daar dankbaar voor: ik heb kennis gemaakt met de Paarden en de kinderen. Angelique Ganput, 52

Vrijwilligers in Beeld Naam: Romy de Wilt, Leeftijd: 20 Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: 5 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Als stagière begonnen Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Van alles zowel veel op stal bezig als met de lessen. rijd je ook bij de HazeLaar? Nee Wat viNd je er zo Leuk? De gezelligheid, het bezig zijn met paard en mens en vooral voor de minder valide ruiters wanneer ze met een glimlach op het paard zitten weet je dat ze het naar hun zin hebben en daar doe je het voor. Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: vier en een half jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik draag graag bij aan het rijden van de mindervalide ruiters, en wilde meer leren over het omgaan met paarden Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik loop op dinsdagochtend mee met twee lessen, naast het paard rijd je ook bij de HazeLaar? Nee Wat viNd je er zo Leuk aaN de HazeLaar? Ik vind het mooi dat de manege mindervalide ruiters gelegenheid biedt te rijden; ik vind het geweldig dat de valide en mindervalide ruiters ook samen in de les rijden - zo ervaart mijn (valide) dochter (nu 13 jaar), die al 6 jaar bij De Hazelaar rijdt - vanzelfsprekend dat de wereld bestaat uit allerlei verschillende maar gelijkwaardige mensen. Door zijn aandacht voor mindervaliden is de Kristine Bosma-Janssen, 52 manege ook zeer kindvriendelijk: er zijn altijd vrijwilligers om de kinderen te begeleiden bij het veilig verzorgen, poetsen en opzadelen van de rijpaarden. Het je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg/aNekdote over de HazeLaar? Het is mooi dat je - na jaren bij dezelfde groep ruiters te lopen - de vaste ruiters leert kennen. Soms is “gewone” communicatie moeilijk, de ruiters kunnen niet altijd met taal contact maken. Het is voor mij ontzettend leuk om te merken dat ik tot hen door kan dringen via zingen. Op maandagavond zing ik bij een koor, dus als ik dinsdagochtend in de bak loop zit ik nog vol liedjes en muziek. Ik weet van “mijn” ruiter inmiddels precies welke liedjes ze kent. Als ze ervoor open staat pikt ze op wat ik voorzing, en zo zingen we samen in het Schiebroekse Park! Hoe LaNg beN je aL vrijWiLLiger: zo’n 2-3 jaar Waarom beN je vrijWiLLiger geWordeN? Ik vond het leuk om een beetje te helpen, tja en dan... Wat doe je aLs vrijWiLLiger: Ik ben begonnen als poepschepper bij de les van Ties. Nu help ik bij de les van Hilde, help met voeren en zit in de Jubileumcommissie (PR/boek). rijd je ook bij de HazeLaar? Nee (nog niet...) Wat viNd je er zo Leuk? Fijne sfeer, leuk contact met andere ouders, vrijwilligers en instructrices. Het je Nog eeN Leuke HeriNNeriNg/aNekdote over de HazeLaar? Bij de laatste staples mochten de hulpouders van Hilde een keer op een paard. Super! Edwin vd Sman, 49

nieuw oP de hazelaar Hierbij ons verhaal over het begin van Sophia bij de Hazelaar. Sophia is onze dochter van 11 jaar. Ze is in 2005 met 9 weken te vroeg geboren en heeft daardoor een leerachterstand en spraak-taalmoeilijkheden en is een zeer onzeker meisje met weinig zelfvertrouwen. Sophia had al op dansen gezeten maar daar zat ze steeds bij de kleinste kinderen omdat ze niet mee kon met de kinderen van haar eigen leeftijd. We waren op zoek naar wat anders voor haar, toen onder andere onze huisarts zei of paardrijden misschien wat zou zijn, het zou goed zijn voor haar zelfvertrouwen. Dat klonk ons wel goed in de oren dus na zoeken kwamen we bij de Hazelaar terecht. Daar was niet gelijk plek maar we hadden geduld en in februari van dit jaar kon Sophia voor het eerst op gesprek op de Hazelaar. We werden verwelkomt door Hilde. We dachten dat we voor een gesprek kwamen, dat was ook wel zo maar Sophia mocht ook al even rijden om te zien wat Sophia kon. Ze mocht toen op Mick rijden, nou dat was een hele verrassing, eerst mocht ze hem borstelen samen met Angelique nou dat was al heel wat maar met een beetje geduld deed ze het toch maar.Daarna mocht Sophia op Mick zitten en dat was ook al een hele overwinning. Ik was supertrots op haar dat ze dat zo maar deed want zo dicht bij een paard is toch wel heel spannend. Maar Hilde deed het zo lief en veel uitleggen dat Sophia toch mooi op Mick zat. Toen we thuis waren en we vroegen of ze het leuk vind om echt op paardrijden te gaan zei ze volmondig ja. Dus in maart kon ze voor het echie komen om paard te rijden. Op donderdagmiddag van 4 uur tot 5 uur. Bij juf Hilde. Er waren nog meer kindjes die voor het eerst kwamen paardrijden dus het was voor iedereen spannend. Maar elk kind werd door alle begeleiders heel erg op hun gemak gesteld en alles werd goed uitgelegd. Sophia ging best vaak op Don rijden dat vond ze wel leuk. Ze zat steeds meer op haar gemak, ze ging steeds meer kletsen met de begeleiders en grapjes maken tussendoor. Dit was voor ons als ouders fijn om te zien om haar zo te zien groeien. Ze zit hier op haar plek. Er word zoveel in deze kinderen geïnvesteerd en dat loont. Ze heeft ook nog een paardendiploma behaald, ze moest voor een jury een paar oefeningen doen op Don en dan als het goed was gegaan dan kregen ze een echt diploma met een mooie foto. Nou het was goed gegaan op Don, hij ging zelfs goed in Draf. De laatste les voor de vakantie was een verrassing voor mij als moeder want ik kon ook meerijden met de laatste les of ik dat leuk zou vinden, nou ik aan Sophia gevraagd vind je dat leuk als mama meerijd nou dat vond ze wel

leuk, maar ja voor mij was het zeker wel 25 jaar geleden dat ik eens paardrijles had gehad maar tuurlijk leek me dat leuk. Ik ging volgens mij op het grootste en hoogste paard die er was, Tebbe genaamd, een pracht van een zwart paard. We hebben het erg leuk gehad die les. We konden ons ook nog opgeven voor het paardenkamp op de Hazelaar in de schoolvakantie, dit was 3 dagen op de Hazelaar. Toen we thuis kwamen vroegen we aan Sophia of zij dit leuk zou vinden, we moesten eerst nog uitleggen wat een kamp was want ze was nog nooit alleen van huis geweest, ja bij opa en oma, maar dit was toch even anders. Maar Sophia durfde de uitdaging wel aan. Nu wij nog. Op 17 augustus was het dan zover, de koffer en slaapzak in de auto en op naar de Hazelaar. Toen we aankwamen was het al een gezellige drukke boel. Er was een party tent buiten en daar zouden de meiden slapen. Ze kreeg Marjolein als begeleidster en Amigo als paard. Ze gingen samen haar bed opmaken en naar de paarden toe. Toen was het voor ons tijd om afscheid te nemen, nou dat was wel even moeilijk maar na een paar stevige knuffels en heeeeeel veel kusjes ging Sophia en Marjolein naar de stallen en wij, na een ,het komt goed woordje van Hilde, naar huis. Vrijdag konden we Sophia weer halen en wat waren we weer blij om haar te zien. We kwamen aan en we zagen een iet wat vermoeid meisje maar met een glimlach van hier tot tokyo. Je had zoveel leuke dingen gedaan. Petje af voor iedereen die het een feest voor al die kinderen hebben gemaakt. Je kreeg nog een hele leuke foto met Penotti samen en een medaille en een mooi t-shirt en een beker. Sophia had honderd uit zitten kletsen en ze straalde helemaal. Dat is onbeschrijflijk wat dat met je doet als ouder als je ziet dat je kind zo gelukkig is en op een plek is waar ze zich zelf kan zijn en niet raar op haar word gekeken. Daarom is onze dankbaarheid groot voor al die lieve begeleiders en vrijwilligers, die dit doen voor al die kinderen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben. Ga zo door. Liefs van Anton en Patricia, blije ouders van Sophia

Paarden oP Vakantie In de zomervakantie is de Hazelaar altijd een paar weken gesloten. De ruiters en vrijwilligers hebben dan meestal vakantie van school of werk, en vaak gaan ze ook ergens naartoe. Kamperen, naar een hotel of wat dan ook. Maar hebben onze paarden dan ook vrij, en gaan ze ook op vakantie? De zaterdag na de laatste les voor de zomervakantie is het al vroeg druk op de manege. Vanaf 9:00 uur verzamelen een groep vrijwilligers zich samen met Gaby om de paarden klaar te maken voor de vakantie. Want inderdaad, ook de paarden en pony’s van de Hazelaar gaan een paar weken genieten van hun welverdiende rust. Er zijn een aantal paarden en pony’s die op de manege blijven. Vaak omdat ze extra verzorging nodig hebben die we wel op de manege maar niet op het land kunnen geven. Soms, bijvoorbeeld, als een paard nog niet zo lang op de manege is of als een paard weer herstellende is van een probleem, wordt deze op de manege gehouden om hem in die tijd te trainen / revalideren. Maar de meesten gaan lekker een paar weekjes weg. Vlak bij de manege is het weiland van boer Lies, achter de Bedderij in Rotterdam, en daar worden de paarden

naartoe gebracht. Ze gaan niet in een trailer of met een vrachtwagen, nee, ze gaan gewoon lopend. Sommige paarden en pony’s worden opgezadeld en gaan samen met een ruiter op pad, anderen gaan aan de hand mee. Het is elk jaar weer een feest voor de paarden en pony’s en zodra ze doorhebben wat er gaat gebeuren merk je dat ze er zin in hebben. Het liefst zouden ze meteen naar hun vakantieadres toerennen. De groep vrijwilligers is dan ook hard nodig. De paarden moeten bereden en begeleid worden, het verkeer moet geregeld worden en er fietsen ook nog wat mensen mee om alles in de gaten te houden. Er moet natuurlijk vervoer terug zijn voor de ruiters en wandelaars en ook de zadels en hoofdstellen moeten weer terug naar de manege. Na een klein half uurtje lopen zijn ze aangekomen. Soms staan er al wat van onze paarden in de wei en die komen dan meteen aanrennen om hun collega’s gedag te zeggen. Als de paarden afgezadeld zijn is het wachten op Gaby. Zodra zij roept: ‘3,2,1 - Hoofdstellen af!’, doet ze het hek open en de paarden en pony’s rennen het weiland in. Snel het hek weer dicht en genieten van al die prachtige dieren die achter elkaar aan rennen. Zelfs paarden waarvan je het helemaal niet zou verwachten blijken opeens heel hard te kunnen... Na een tijdje is de rust teruggekeerd en staan ze allemaal lekker vers gras te eten. Na de vakantie zijn de paarden weer helemaal uitgerust en kunnen ze weer aan het werk. Ze zijn dan meestal wel een stuk dikker van al dat sappige verse gras...

30 jaar de Hazelaar, wat vliegt de tijd... Dit is een boekje over de Hazelaar, gemaakt voor en door ruiters en vrijwilligers. De meeste verhalen in dit boekje zijn geschreven door de ruiters en vrijwilligers zelf. Het geeft een indruk van hoe de Hazelaar na 30 jaar is geworden. Veel ruiters en vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd en zelf zijn we flink in de stoffige archieven gedoken. Het is een boekje geworden met foto’s, verhalen en weetjes over onze manege; een boekje om te lezen, om foto’s te bekijken en te bewaren. R De jubileumcommissie, september 2016 1986 DE HAZELAAR 2016 I J V E R E N I G I N G

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication