5

eVen Voorstellen: Bestuur Naam: Guido Adang Leeftijd: 53 jaar Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Via mijn dochter Nikki ben ik al een jaar of 15 betrokken bij de Hazelaar. Mijn jongste dochter Fleur heeft ook kort gereden bij de Hazelaar maar het heilige vuur begon bij haar niet te branden. Sinds oktober 2013, nu dus bijna 3 jaar, ben ik op een heel andere manier en veel intensiever betrokken. Namelijk als voorzitter. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De ongedwongen sfeer met veel aandacht voor de ruiters. Veel leden rijden met plezier en krijgen uitstekende begeleiding van de instructrices. Ruiters met en zonder beperking die samen optrekken met elkaar maakt het heel bijzonder. Een bijzondere combinatie die leidt tot een bijzondere manege. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee, zelf hebben we geen paarden. Thuis geen ruimte voor en ze hebben nogal wat zorg nodig die veel tijd in beslag neemt. Voor mij een brug te ver. rij je zeLf ook paard? Zelf rijd ik sinds een jaar paard. Gemotiveerd door een instructrice die vindt dat de voorzitter ook moet paardrijden. Die belofte heb ik de voorzitter gedaan bij mijn aantreden maar dat heeft nog 2 jaar geduurd voordat het zo ver kwam. Veel andere Hazelaar zaken hadden prioriteit. In september 2015 gestart met lessen op de vrijdagochtend bij Anne-Mieke. Dat geeft een heel andere kijk op het paardrijden als je het zelf ervaart. Veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag mijn lessen gedaan. Zo leuk dat ik zelfs een tweede lesjaar er aan knoop. Wat is je fuNctie iN Het bestuur? In het bestuur ben ik de voorzitter. Het mooie is dat we na 3 jaar in wisselende samenstellingen nu een vast team hebben dat goed op elkaar is ingespeeld. Dat vertaalt zich ook in een steeds beter draaiende rijvereniging. Waarom zit je iN Het bestuur? Voor mijn zoon die toen bij HCR hockeyde heb ik het nodige als vrijwilliger gedaan: fluiten, coachen en trainen. Voor mijn dochter bij de Hazelaar was dat niet het geval. Toen zich de noodzaak aandiende voor een vernieuwing van het bestuur heb ik me beschikbaar gesteld als voorzitter. Wetende dat er veel vrijwilligers nodig zijn om een vereniging actief en gezellig te houden. Uiteindelijk door de leden gekozen tot voorzitter. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Een speciale herinnering. De Galop. Toch wel het ultieme doel van iedere beginnende ruiter. Wanneer gaat het gebeuren en hoe zal het gaan. Voor iedereen spannend. Ik wist niet dat het ZO bijzonder was.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication