6

Wie viNd je de Leukste/ Liefste poNy, eN Waarom? Daylight is met zijn energieke karakter wel een aparte. Houd van snelheid maken en kan met weinig extra zetjes als een wervelwind door de bak gaan. Heerlijk! Naam: Jordan Johannes Wulffraat Leeftijd: 45 Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Direct als bestuurslid per 1-3-2012 Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Vereniging die het mogelijk maakt voor zowelvalide als mindervaliden (kinderen) de ruitersport te kunnen uitoefenen. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee rij je zeLf ook paard? Nee, ben zelf niet klein maar vind paarden best wel groot Wat is je fuNctie iN Het bestuur? Penningmeester Waarom zit je iN Het bestuur? De vereniging zat door onvoorziene omstandigheden in nood omdat de penningmeester was weggevallen. Mijn vrouw was destijds vrijwilliger. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? De vrolijke blik van de mindervalide ruiters als ze met de paarden(sport) bezig zijn. Wie viNd je de Leukste/ Liefste poNy, eN Waarom? Biba, brutale “oude” mascotte van de vereniging. de penningmeester Naam: Martin Liefting Leeftijd: 52 Hoe LaNg beN je aL betrokkeN bij de HazeLaar, eN aLs bestuursLid? Sinds 2009 rijdt mijn dochter Emma en een jaar later is Suzette begonnen. In 2014 ben ik de website gaan beheren en in 2015 het bestuur in gegaan. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Het leuke aan de Hazelaar is de mix van ruiters met en zonder beperking. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en de sfeer is ontspannen en ongedwongen. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Nee, wij hebben twee katten. rij je zeLf ook paard? Zelf rij ik al weer drie jaar paard. Wat is je fuNctie iN Het bestuur? In het bestuur houd ik me bezig met Public Relations en Communicatie. Een aantal taken zijn: de website bijhouden, Facebook bijhouden, de nieuwsbrief, organiseren van een aantal evenementen zoals het jubileumfeest ;-), overleggen met andere organisatie over communicatiezaken. Best veel werk naast mijn baan en ik zit nog boordevol met plannen. Waarom zit je iN Het bestuur? Ik vind het fijn om mee te helpen om de rijvereniging te helpen en beter onder de aandacht te brengen. Er is de afgelopen twee jaar veel verbeterd en we zijn er nog niet. Als we met de communicatieman

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication