16

de instruCtriCes Leeftijd: Naar mijn leeftijd vragen, daar houd ik niet zo van ;) Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Ik ben precies 12,5 jaar instructrice (geweest) bij de Hazelaar. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? Ik heb erg genoten van het paardrijles geven aan ruiters met een beperking. Ook de valide ruiters die ik les heb mogen geven zijn stuk voor stuk bijzonder. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Alhoewel ik veel paardrijd, heb ik geen eigen paard. Hoe LaNg rijd je aL paard? Ik rijd al sinds mijn 10e jaar. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? Het leukste vind ik het om bij iedere ruiter te proberen op paardrijgebied het maximale eruit te halen en dat proberen te bereiken. Soms gaat dit met kleine stapjes, soms met grote en soms moeten we ook wel eens een stapje terugdoen. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN/aNekdotes? Ik heb heel veel anecdotes, die variëren van een ruiter die een jaar lang iedere paardrijles droomt van en oefent voor het diploma dat hij weer gaat proberen te halen aan het eind van het schooljaar! Van een ruitertje dat tijdens zijn eerste paardrijles buiten in het park zegt: “Hier zijn veel bomen, hier heb je vast geen bereik”. Van een ruitertje dat in plaats van met haar stem alles met haar stralende oogjes zegt. Mechteld v Raventein Van een meisje dat op school buiten de boot valt, maar op de manege zich kan ontwikkelen en in alle rust uitgroeit tot een zeer waardevolle hulp. Van hoe Intens het contact kan zijn tijdens de les tussen een ruiter en zijn/haar vrijwilliger. Dat er via facebook, what’s app ook gedurende de week contact is tussen vrijwilligers en hun ruiters. Van fantastische vrijwilligers die met de ruiter die ze wekelijks begeleiden zo’n intense band op weten te bouwen dat ze een week op hun ruiter thuis gaan passen, dat de ruiter eens in de zoveel weken een weekend bij haar logeert. Van een ruitertje dat helaas op veel te jonge leeftijd overlijdt, waar we met Lucky op de begrafenis aanwezig waren en later mee mochten werken aan een televisieprogramma waarin het zusje van dit ruitertje op de manege uitgebreid werd geportretteerd. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Stopwoordjes zou je aan mijn ruiters of hulpen moeten vragen..... eN je coLLega’s? Doordat wij als collega’s elkaar veelal afwisselen en niet zozeer samen werken, ben ik niet echt op de hoogte van hun stopwoordjes.... Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Als instructrice probeer ik iedereen individueel zich zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen, of dat nu op of naast het paard is in samenspel met de zo correct mogelijke omgang met de paarden. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Ik zeg al jaren dat Mickey de pony is waar het hele bedrijf op steunt....gelukkig heeft hij maatjes om zich heen die zijn werk al goed overnemen.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication