17

Leeftijd: God, moet dat? Hoe LaNg beN je aL iNstructrice bij de HazeLaar? Vanaf het begin. Wat viNd je zo Leuk bij de HazeLaar? De paarden, de mensen en het lesgeven. Heb je zeLf ook eeN of meerdere paardeN? Ja, Kalibor & Rat. Die laatste is nu bij Jentien. Hoe LaNg rijd je aL paard? Ik ben op mijn 8ste begonnen met paardrijden. De laatste 10 jaar rij ik niet meer. Wat viNd je Het Leuke vaN iNstructrice zijN? De afwisseling, zien dat ruiters iets bereiken en/of plezier hebben. Heb je speciaLe HeriNNeriNgeN / aNekdotes? Ik herinner mij nog het primitieve begin hier. We hadden 8 paarden, 4 boxen en 6 stands, een zware zandbak om in te rijden, geen hekken, geen eigen weiland, geen sproeiGaby Vermeer installatie, geen trekker, een platform met kettingen en handbediening, geen buitenbak en het park was verboden terrein. Geen electrische voorzieningen, alles werd met de hand gedaan. Daar stonden we uren lang met een druppelend tuinslangetje en harkten de vrijwilligers zij aan zij de hoefslag weer in model. Intussen is er veel ten goede veranderd, de manege heeft behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. gebruik je eeN speciaaL stopWoordje/maNiertje? Ik zeg wel vaak: ik zal ff een “zwapje” voor je pakken in plaats van een “zweepje”. Maar echt een stopwoordje heb ik voor zover ik weet niet. eN je coLLega’s? Weet ik niet, echt geen idee. Hoe zou je jezeLf aLs iNstructrice omscHrijveN? Wat moet ik daar zelf nou van zeggen, je probeert allemaal alles zo goed mogelijk te doen. Wie viNd je de Leukste/Liefste poNy, eN Waarom? Ze zijn allemaal lief en hebben hun eigen kwaliteiten.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication