0

Begravenen ALFABETISCHE LIJST VAN BEGRAVENEN TE MANTGUM EN SCHILLAARD Samengesteld uit het Grafregister van Mantgum aangelegd in 1861 en het Grafregister van Schillaard aangelegd in 1932 (hier bijgehouden tot 2008) Achtereenvolgens worden vermeld: Achternaam, voornaam (leeftijd, plaats van overlijden, man/vrouw van) Datum van begraving Plaats van het graf: K indien in de kerk te Mantgum, S indien te Schillaard, het regelnummer en het nummer (no) van het graf in de regel (verdere bijzonderheden) Volgnummer van begraving volgens de chronologische lijst van begravingen, beginnende met no 1 in 1861 A [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Agema, Anske Katrienus (23), 09 06 1988 (urn), S 07 no 06, 616 Alberda, Wijtske (L. Lijklama), 09 06 1945, 23 no 06, 459 Albertsma, Anne, 07 04 1923, 02 no 14 [nw 13], 365 Albertsma, Antje Jelles, 24 03 1906, 06 no 10 [nw 09], 276 Albertsma, Jelle (95), 04 06 1938, 06 no 11 [nw 10], 434 Albertsma, Klaas (79), 15 03 1988, 06 no 11 [nw 10], 615 Albertsma, Lieuwe Jelles, 03 08 1877, 06 no 12 [nw 11], 118 Algera, Aafke (D. de Groot), 14 08 1844, 17 no 12 [nw 10], 000 Algera, Aan Jeep (Dronrijp), 17 08 1923, 09 no 10, 366 Algera, Auke Sjoerds (Leeuwarden), 17 03 1866, 18 no 15 [nw 13], 044 Algera, Gerben Aukes (Beers), 10 11 1898, 18 no 15 [nw 13], 234 Algera, Jeltje Sjoerds, 21 08 1846, 01 no 20 [verv], 000 Algera, Klaas Sjoerds, 24 03 1834, 19 no 01, 000 Algera, Pietertje (79, Joh. Meintema), 20 12 1938, 04 no 05, 435 Algera, Sjoerd G, 15 08 1921, 18 no 01, 353 Algera, Trijntje (Warga, wed. Jetze H. Kalma), 26 11 1885, 18 no 13 [nw 11], 161 Altenburg, Saekle W., 09 05 1870, 16 no 09, 073 Altenburg, Trijntje (Oosterwierum, W. Andringa), 03 01 1911, 16 no 12, 300 Andriesse, Geertje (Jacob Klaver), 09 01 1915, 11 no 07, 322 Andringa, Baukje Gerbens (67, Arnhem, D.J. Oostra), 02 09 1947, 05 no 01, 477 Andringa, Jetske (Willem Grouwstra), 18 07 1947, 06 no 03 [nw 02], 475 Aquila, Henricus, 1675, K no 17, 000 Armer, G.W. (RAF 451912), 04 03 1943, S 14 no 01c, 000

B [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Bakker, Antje H. (Weidum, Jac. Roorda), 28 07 1919, 21 no 01, 341 Bakker, dochter E.D., 18 07 1861, 17 no 15 [nw 13], 000 Bakker, Eeltje Douwes (Schillaard), 11 02 1869, 19 no 12, 068 Bakker, Jeltje Eeltjes (Wommels, wed. Jan S. Stienstra), 14 03 1917, 04 no 09, 331 Bakker, kind E.D., 21 08 1856, 17 no 15 [nw 13], 000 Bakker, kind E.D., 17 11 1856, 17 no 15 [nw 13], 000 Bakker, Sye (52, Weidum), 08 07 1971, 03 no 01, 565 Bartles, Geertje, (J.P. Swierstra), 18 02 1850, 01 no 11, 000 Bekker, Jan Wytses (Donkerbroek), 09 12 1882, 14 no 06 [nw 05], 146 Berduszek, Reinhold Edmund (62, molenaar OWO, 28 dec. naar Bozum), 18 10 1956, 17 no 01 [verv], 513 Berg, Hinke Ruurds van der (J.K. Sjouken), 07 10 1882, 15 no 02, 144 Berg, Klaaske L. van der (J.E. Leistra), 17 07 1888, 23 no 05, 171 Bergsma, Klaas, 02 12 1924, 02 no 07, 372 Bij, R. van der (wed. B. Kampstra), 02 10 1850, 10 no 04, 000 Bijkerk, Geert Jakobs (armvoogdij), 30 01 1847, 01 no 17 [verv], 000 Bijkerk, Grietje Jakobs (armvoogdij), 27 01 1847, 01 no 19 [verv], 000 Bijkerk, Jacob Geerts (armvoogdij), 30 01 1847, 01 no 18 [verv], 000 Bijkerk, Jan Jakobs (armvoogdij), 01 09 1847, 01 no 16, 000 Bijkerk, Pieter Jacobs, 28 09 1839, 01 no 22 [verv], 000 Bijkerk, Wintje Jakobs, 02 06 1841, 01 no 21 [verv], 000 Bijlsma, Jan (85), 17 05 1995, 25 no 06, 637 Bijlsma, Maaike Durks (bijna 103 jaar, wed. Eise Groeneveld), 02 07 1931, 15 no 11, 404 Bijlsma, Riens, geb. 5 april 1962, overl. 20 maart 2006 (urn), S 18 no 01 Bijlsma, Sikke (78, Schillaard), 20 10 1994, S 08 no 06c, 633 Bijlsma, Wytze (89, Weidum, Nij Dekama), 18 01 1975, 25 no 08, 583 Bleeksma, Jantje (Bozum, P. Santema), 17 02 1912, 24 no 04, 307 Boelens, Elske van, 1684, K no 02, 000 Boelens, Gaatse van, 1672, K no 02, 000 Boelens, Ytje van, 1672, K no 02, 000 Boer, Aaltje Hommes de, 24 03 1873, 08 no 07, 093 Boer, Beitske de (80), 11 10 1940, 06 no 10 [nw 09], 442 Boer, Berber Reins de, 10 07 1893, 17 no 01 [verv], 199 Boer, Eelkjen de (59, Jurjen Jongstra), 22 12 1932, 15 no 04, 414 Boer, Folkert Reins de (19 1/2), 02 02 1904, 07 no 07, 261 Boer, Folkertje Dantuma-de (Buitenpost), 23 05 1972, 16 no 14 [nw 15], 572 Boer, Jacob Scheltes de, 07 05 1863, 06 no 10 [nw 09], 021 Boer, Jeltje J. de (L.I. Himstra), 22 08 1836, 11 no 06, 000 Boer, kind van Rein de en E. Kampstra, 13 11 1882, 17 no 01 [verv], 145 Boer, Rein de (doodgraver), 03 07 1913, 22 no 07, 312 Boer, Sjoukje de Bruin-de, 10 10 1946, 17 no 15 [nw 13], 470 Boer, Tjaltje Y. de (Kleiterp), 02 07 1855, 11 no 01, 000 Boersma, Aukje (Oostra), 15-10-2007, 09 no 09 Boersma, Klaas (75), 04 12 1945, 16 no 04, 462 Boersma, Trijntje, 18 02 1920, 16 no 03, 347 Bonnema, Willem (1 week), 17 01 1957, 11 no 08a tgn kerk, 516 Bonsma, Geertje K. (D.B. Meintema), 14 04 1891, 07 no 04, 188 Bonsma, Jan (85, Sneek), 17 02 1984 (urn), 07 no 02, 606 Boonstra, Aaltje Tjerks (Beers, wed. G.A. Algera), 18 10 1904, 18 no 14 [nw 12], 265 Boonstra, dood geb. kind Tj. en A. Palsma (Schillaard), 17 02 1913, 19 no 01, 309 Boonstra, Hendrik Tjerks (Schillaard), 31 03 1894, 19 no 01, 205 Boonstra, Rintje (Oosterlittens), 16 01 1920, 19 no 01, 345 Boonstra, Tietje (Jacob Kl. Boorsma), 13 10 1911, 18 no 05 [nw 04], 303 Boonstra, Tjerk (72, Leeuwarden), 18 04 1932, 17 no 13 [nw 11], 408 Boorsma, Jakob Klazes, 22 05 1879, 18 no 06 [nw 05], 131 Boorsma, Klaas Jakobs, 13 11 1859, 18 no 08 [nw 07], 000 Boorsma, Lutske Roelofs (Y.B. Meintema), 08 04 1903, 04 no 13 [nw 12], 258 Boorsma, Ybeltje Jelles (H.Kl. Hemminga), 21 06 1869, 20 no 05, 069 Bootsma, Hiltje Johannes (wed. Rispens), 16 06 1838, 03 no 12, 000 Bootsma, Pietje (85, Winsum, wed. Bartle K. Jansma), 25 04 1935, 05 no 10, 422

Bootsma, Ynskje Theunes (Dr. J.C. Fokke), 16 05 1870, 17 no 07 [nw 06], 074 Bosch, Antje Bijlsma- (73), 29 01 1960, 25 no 08 (dd), 528 Bosch, Eelke (80), 19 07 1940, 02 no 11 [nw 10], 441 Bosch, Neeltje (81), 24 07 1975, 20 no 01, 585 Bosma, Antje Jans (wed. Korn. R. Velstra), 12 08 1915, 10 no 03, 325 Bosma, Dirk Yzn. (Wartena), 02 03 1895, 02 no 01, 208 Bosma, Gatske Y. met pas geb. kind, 01 11 1834, 20 no 07, 000 Bosma, Grietje (Oosterlittens, wed. Leendert Aukes Algera), 08 04 1922, 20 no 12 [verv], 359 Bosma, Ieme Jans, 20 09 1832, 20 no 08, 000 Bosma, Jan Ymes, 09 04 1884, 02 no 05, 152 Bosma, Janke (82, B.D. Kalma), 13 09 1944, 12 no 07 [nw 06], 457 Bosma, Jentje Ymes (Jorwerd), 21 02 1865, 20 no 11, 036 Bosma, Klaas Ymesz. (84), 11 12 1959 (urn), 04 no 03, 527 Bosma, Metje, 06 10 1932 (urn), 02 no 02, 410 Bosma, Minke Y., 16 02 1843, 20 no 06, 000 Bosma, Neeltje Schuurmans- (84, Heerenveen), 16 05 1986 (urn), 02 no 06, 609 Bosma, Sijtske Jentes (Bozum, Bloemhof en de Haan), 18 12 1905, 20 no 10, 275 Bosma, Yme Jans (Jorwerd), 02 07 1883, 02 no 03, 149 Bosma, Yme Kornelis (84), 00 09 1992 (urn), 04 no 02, 626 Bosma, Yntze (69, R. Cuperus), 13 04 1963, 20 no 02, 538 Botnya, His van (Seerp van Galama), 1593, K no 19, 000 Bouma, Akke (Dantuma), geb. 06 12 1923, overl. 16 08 2006, 03 no 06 Bouma, Bauke (25, Beetsterzwaag), 1988 (urn), 14 no 01, 614 Bouma, Geert (17, Beetsterzwaag), 26 08 1976, 14 no 01, 587 Bouma, Klaaske (Grouw, wed. M.H. Schuurmans), 06 01 1912, 13 no 01, 306 Bouma, Lucas (68), 17 08 1995 (urn), 14 no 01, 639 Bouma, Siebe (19, Beetsterzwaag), 27 03 1971, 14 no 02, 567 Bouman, Jurrina Christina Brink- (94, Bolsward), 24 06 1989, S 06 no 03 (kelder), 617 Bouwhuis, Durk (21, polderwerker), 04 06 1898, S 13 no 01, 235b Brands, Grietje Tjipkes (K. Ferwerda), 21 04 1884, 15 no 01, 153 Brink, Alberdina Alberts, 03 03 1887, 07 no 06, 168 Brink, Albert (Bozum, Jocobje de Vries), 26 12 1929, 07 no 06, 394 Brink, Rinse Jan Hendrik (86, Leeuwarden), 25 08 1980, S 06 no 04 (kelder), 599 Brouwer, Gelbrig (G. Kampstra), 29 04 1837, 20 no 03, 000 Brouwer, Maaike Lieuwes, 07 06 1866, 16 no 08, 049 Bruin, Geert de (71), 31 12 1956, 16 no 16 [nw 17], 514 Buitinga, Klaas Evert (Roordahuizum), 30 12 1911, 22 no 03, 305 Bulger, Martin P. (Detroit, naar Margraten), 24 12 1943, S 14 no 05b, 000 C D [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Couperus, Sybrig (Jorwerd, A. Siebenga), 30 04 1929, 21 no 06, 391 Culenborgus, Paulus, zoon Ds, 1627, K no 05, 000 Culenborgus, Petrus, zoon Ds, 1629, K no 05, 000 Cuperus, Ruurdtje (Yntze Bosma), 24 10 1957, 20 no 02, 518 [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Dantuma, Jan (62), 10 02 1949, 16 no 15 [nw 16], 481 Dantuma, Marten (80), 10 05 1935, 25 no 05, 424 Dantuma, Reintje M., 25 04 1892, 17 no 01 [verv], 193 Dantuma, T.D. (van 25 no 05), 1977 (urn), 25 no 08a t k, (449a) Dantuma, T.D. (verplaatst naar 25 no 08a), 1941 (urn), 25 no 05, 449a Dantuma, Tjerk, 22 06 1972, 03 no 05, 573 Deelstra, dood geb. kind Sjoerd en Jantje Vollema, 17 03 1928, 11 no 08a tgn kerk, 388 Dekama, Wick (Aesge Hoxwier), 1533, K no 06, 000 Dellen, Dirk van (76), 18 03 1971, 22 no 05, 564

Dellen, dood geb, kind D. van, 12 11 1925, 24 no 09a [nw 08a] t k, 378 Dellen, Frans van (18), 25 03 1950, 22 no 06, 489 Dellen, Haaije van (89, deurwachter), 03 03 1956, 24 no 09 [verv], 508 Dellen, Jelle H. van, 05 06 1919, 22 no 06, 340 Dijk, Albert van (92, Weidum, armhuis), 20 01 1941, 08 no 02, 444 Dijk, Antje van (80, Feike Takema), 17 01 1948, 08 no 08, 478 Dijk, Gaatske A. van, 01 02 1839, 03 no 07, 000 Dijk, Sipkje Andries van (klein kind), 27 02 1903, 05 no 12a tgn kerk, 256 Dijk, Yke Tj, van (H.P.Santema), 23 11 1893, 24 no 01, 202 Dijk, zoontje Ds A. van en B. Stienstra, 15 11 1932, 03 no 07, 000 Dijkstra, Elisabeth (Jan Bijlsma), 16 12 1997, 25 no 07 Dijkstra, Dettje Tettes (verdronken, Haaie K. Hemminga), 06 01 1881, 20 no 02, 140 Dijkstra, Ietske wed. A., 17 09 1851, 15 no 04, 000 Dijkstra, zoon Sierd en D.J. Hofstra, 28 03 1837, 01 no 16, 000 Douma, Feikje (38, Franeker gest.), 26 10 1935, 14 no 08, 428 Douma, Martha (Weidum), 25 03 1993, 14 no 08, 628 Douma, Sjoerd (86), 14 09 1955, 14 no 08 (dd), 507 Douwen, dood geb. zoon Einte van en A.G. Vollema, 16 02 1915, 26 no 04, 323 Douwes, Richtje (A.P. Swierstra), 05 08 1829, 12 no 07 [nw 06], 000 Drost, Willem H., 29 11 1918, 14 no 02, 338 Duinen, Ds Tonnis van, 14 05 1857, 03 no 04, 000 E [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Eding, Geertruida (97 1\2, Sj. Douma), 24 01 1963, 14 no 08, 536 Eekma, dochter Foppe, 31 08 1823/61, 17 no 09 [nw 08], 000 Eelcksma, Rippert (vermoedelijk in Sexbierum begraven), 1515, K no 12, 000 Eelcksma, Wyger (vermoedelijk in Sexbierum begraven) 1515, K no 11, 000 Egas, Klaas (10 weken, N.O. polder), 09 10 1944, 04 no 13a [nw 12a] t k, 458 Eijsinga, Grietje (73, Jarich Feenstra), 15 05 1964, 17 no 12 [nw 10], 544 Eisinga, Aafke Bouwes, 13 04 1863, 21 no 08, 020 Eisinga, Bouwe B., 30 07 1864, 21 no 09, 031 Eisinga, Japke Bouwes, 31 03 1866, 21 no 10, 045 Eisma, Harrie, 27 05 1999, 09 no 10 Ende, Ids van der (67), 11 09 1991, 06 no 03 [nw 02] (kldr), 624 Enga, Klaaske P., 04 05 1843, 17 no 14 [nw 12], 000 Enga, Pieter Epkes (Beers), 18 04 1868, 17 no 14 [nw 12], 061 Epema, Mindert (Y. Kuiken), 13 02 1926, 03 no 11, 380 F [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Faber, Bauke D., 19 06 1920, 19 no 06, 349 Faber, Lisina S., 22 07 1858, 11 no 08, 000 Faber, Sara Meintema- (89, Ferwerd), 18 01 1996, 18 no 07 [nw 06], 640 Faber, Schelte (60), 18 11 1963, 19 no 07, 542 Faber, Taeke (37), 29 06 1978, 05 no 05, 592 Falkena, Cornelia, 30 08 1961, 03 no 06, 533 Falkena, Loltje Fopma- (85, Weidum), 04 11 1987, 14 no 03, 613 Feikens, dochter T.S. en Janke Jurjens de Rook, 18 07 1837, 05 no 11, 000 Feikens, dochter T.S. en Janke Jurjens de Rook, 08 12 1834, 05 no 12, 000 Feikens, Heerke Sipkes, 29 04 1836, 05 no 09, 000 Feikens, Jan Heerkes, 21 06 1836, 13 no 08 [nw 07], 000 Feikens, Lijsbert S., 30 04 1856, 13 no 05 [nw 04], 000 Feikens, Taekjen (J. de Rook), 05 03 1845, 08 no 02, 000 Feikens, zoon T.S. en Janke Jurjens de Rook, 00 12 1828, 05 no 11, 000 Feitsma, Tetje Minnes, 31 12 1839, 19 no 11, 000 Fennema, Jeltje (S. Tilma), 09 07 1941, 19 no 08, 447

Ferwerda, Hinke Freerks, 11 04 1891, 06 no 10 [nw 09], 187 Ferwerda, Hinke K., 12 05 1856/61, 08 no 07, 000 Ferwerda, Jan Keimpes, 13 05 1868, 15 no 01, 062 Ferwerda, Keimpe J., 01 01 1887, 08 no 10, 167 Ferwerda, Tietje (A.E. de Groot), 27 01 1927, 16 no 05, 382 Flieringa?, Hendrik Christoffel, 10 03 1911, 26 no 03, 302 Fokke, dochter Dr., 19 02 1839, 19 no 02, 000 Fokke, Jan Willem Lodewijk, 11 05 1906, 17 no 10 [nw 09], 277 Fokke, kind Dr., 13 06 1845, 19 no 02, 000 Fokke, Taetske (J.P. Kalma), 29 05 1890, 18 no 09 [nw 08], 179 Fokke, Theunis (Garijp), 14 06 1921, 17 no 09 [nw 08], 352 Fokma, Jeltje Syperda- (79, Joure), 25 01 1971, 15 no 15, 563 Fopma, Aafke H., 07 06 1838, 23 no 03, 000 Fopma, Aagje Dirks, 04 02 1869, 18 no 01, 067 Fopma, Geert Gatzes, 27 08 1870, 15 no 10, 075 Fopma, Geert R., 23 06 1859, 20 no 07, 000 Fopma, Geertje S. (Roordahuizum, wed. K.E. Buitinga), 19 01 1923, 22 no 04, 364 Fopma, Jan Geerts, 26 02 1843, 20 no 12 [verv], 000 Fopma, Jeltje Geerts, 11 01 1854, 20 no 12 [verv], 000 Fopma, Pier, 06 12 1990 (urn), 11 no 01, 623 Fopma, Riemke Ymes, 26 06 1865, 11 no 05, 040 Fopma, Rigtje R., 26 04 1862, 23 no 07, 013 Fopma, Rutger (76, Jorwerd), 29 01 1970, 14 no 04, 561 Fopma, Tietje G., 26 07 1834, 20 no 11, 000 Fopma, Tietje G., 13 08 1841, 20 no 12 [verv], 000 Fopma, Tietje Gatzes, 01 03 1873, 15 no 11, 092 Fopma, Tjitske (De Jong), 21 03 1997 (urn), 22 no 01 Fopma, Yme, 02 08 1951, 22 no 01, 497 Fopma, Yme Geerts, 01 08 1864, 11 no 04, 032 Fransbergen, dood kind van L., 29 03 1864, 18 no 09 [nw 08], 029 Fransbergen, Hiltje Libbes, 05 10 1859, 18 no 09 [nw 08], 000 Fransbergen, Hiltje L., 22 09 1855, 18 no 12 [nw 10], 000 Fransbergen, Libbe (61), 30 01 1964, 25 no 01, 543 Fransbergen, Libbe Sipkes, 14 09 1871, 18 no 11 [nw 09], 084 Fransbergen, Libbe Sipkes, 24 06 1898, 25 no 02, 232 Fransbergen, Sipke, 02 12 1925, 25 no 01, 379 Fransbergen, Sipke L., 24 11 1859, 18 no 09 [nw 08], 000 Fridsma, Fokeltje Kloetstra- (77, Leeuwarden), 07 10 1974, 24 no 02, 579 G [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Gaast, Geertje van der (81, D. Swierstra), 05 08 1963, 13 no 05 [nw 04] (kldr), 539 Gaast, Tjitske van der (30, D. Swierstra, Schillaard), 02 06 1945, S 07 no 03 (kelder), 460 Gaast, Tjitske van der (30, Schillaard, D. Swierstra, naar S 07 no 03), 25 06 1945, 13 no 07 [nw 06], (460) Galama, Gala van, 1559, K no 07, 000 Galama, His van (Reinier van Hoppers), 1634, K no 11, 000 Galama, Seerp van, 1581, K no 19, 000 Geertsma, Roelfke, 10 01 1911, 17 no 01 [verv], 301 Gerbens, Lutske Jepma- (84, Weidum), 02 02 1967, 12 no 03, 551 Gerroltsma, Michael, 1670, K no 14, 000 Goïnga, Berber (Age P. Miedema), 23 07 1914, 15 no 07, 317 Goïnga, dood geb. kind W., 24 04 1956, 05 no 12a tgn kerk, 510 Goïnga, Lolle (O.L.S Oosterwierum, Baukje Koopmans), 03 02 1930, 26 no 04, 396 Goïnga, Sierk (68), 12 04 1949, 15 no 06, 482 Goïnga, Willem, 05 08 2000, 15 no 10 Goot, Hendrikje van der (wed. K.D. Meintema), 17 12 1915, 18 no 07 [nw 06], 328 Gosliga, Antje (Beers, Bontje Doekes Meintema), 08 10 1923, 07 no 04, 368 Gosliga, Elberig Piers, 08 04 1876, 19 no 10, 115 Gosliga, Pietje Fopma- (92, Weidum, Nij Dekama), 07 08 1978, 22 no 02, 593 Gosliga, Wijpkje P. (Joure, wed. Jentje Y Bosma), 13 01 1891, 20 no 10, 183 Gosliga, Yme (65, timmerman, Wommels), 12 12 1957, 18 no 06 [nw 05], 519

Gratema, Hendrina (Ds Conradus Koëller), 1706, K no 09, 000 Greijdanus, Antje (wed. L.P. Miedema), 26 08 1899, 15 no 09, 243 Greijdanus, Jakob Ymtes, 16 12 1823, 01 no 27 [verv], 000 Greijdanus, Jelle Petrus, 25 06 1857, 23 no 07, 000 Greijdanus, Marijke P., 05 04 1845, 23 no 09, 000 Greijdanus, Petrus Y. (hoofd OLS Mg), 28 03 1860, 23 no 06, 000 Greijdanus, Sijtse P. (2 1/2), 05 11 1892, 23 no 06, 197 Greijdanus, Trijntje P. (S.M. Meinsma), 12 06 1845, 23 no 08, 000 Greijdanus, Wikje (Bolsward, wed. Jac. H. Kalma), 24 10 1922, 10 no 05, 363 Groen, Tziitske Willems de (Henricus Aquila), 1710, K no 17, 000 Groeneveld, Afke (72, Leeuwarden), 24 05 1996 (urn), 07 no 07, 642 Groeneveld, Durk, 16 10 1922, 14 no 05 [verv], 362 Groeneveld, Eise Dirks, 09 07 1898, 15 no 10, 233 Groeneveld, Eise S. (M. Bijlsma), 28 02 1898, 15 no 12, 229 Groeneveld, Jan (89), 15 02 1973, 07 no 07, 574 Groeneveld, Maaike Sierds, 02 08 1893, 07 no 11, 200 Groeneveld, Monske (73, W. de Jong), 27 09 1963, 20 no 03, 540 Groeneveld, Sierd (Ytens, Johanna Kleefstra), 18 04 1931, 08 no 01, 402 Groeneveld, Trijntje, 15 10 1914, 05 no 12a tgn kerk, 318 Groeneveld, Ytje D. (Popke Steigenga), 03 10 1925, 03 no 12, 376 Groot, Andries E, de, 14 02 1927, 16 no 06, 383 Groot, Dirk Jentjes de (Schillaard), 05 09 1866, 17 no 11 [verv], 051 Groot, Evert Andries de, 25 08 1886, 00 no 00, 165 Groot, Gerben de (rottinge), 27 11 1911, 21 no 04, 304 Groot, Grietje de (68, Lieuwe Kooistra), 07 02 1939, 16 no 10, 436 Groot, Hans Gerbens de, 31 10 1836, 27 no 05 [verv], 000 Groot, Janke Wagenaar-de (40), 20 11 1971, 08 no 07, 569 Groot, Jochum de (84), 30 05 1956, 17 no 11 [verv], 512 Groot, Pieter Gerbens de, 16 08 1873, 01 no 09, 097 Groot, Trijntje de (78, `Tryn Skroar'), 06 05 1957, 16 no 05, 517 Groot, Trijntje de (D.B. Eekma), 19 08 1841, 17 no 13 [nw 11], 000 Groot, Ymkjen Jentjes de (Leeuwarden), 25 04 1870, 18 no 14 [nw 12], 072 Grouwstra, Anne (81), 25 03 1943, 21 no 08, 455 Grouwstra, Antje Jentes, 19 05 1897, 06 no 03 [nw 02], 225 Grouwstra, Doetje J. (Ter Kaple, H.G. Landstra), 08 08 1906, 06 no 05 [nw 04], 279 Grouwstra, een kind van Jentje, 14 08 1861, 06 no 06 [nw 05], 003 Grouwstra, Jantje W., 06 06 1896, 06 no 02 [nw 01], 219 Grouwstra, Jeltje Jentes, 07 08 1897, 06 no 04 [nw 03], 226 Grouwstra, Jentje (62, bode begr. ver.), 02 05 1933, 06 no 02 [nw 01], 416 Grouwstra, Klaas Jentjes, 30 01 1874, 06 no 05 [nw 04], 100 Grouwstra, Sijtse (63, auto ongeval Deersum 14.10), 07 01 1965, 06 no 06 [nw 05], 547 Grouwstra, Sijtze W. (10 maanden), 01 08 1895, 06 no 02 [nw 01], 212 Grouwstra, Willem (90), 02 04 1953, 06 no 04 [nw 03], 501 H [H] [H] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Haag, Trijntje van der (kind poldergast bij Zwettebaggering), 16 05 1898, S 11 no 01b, 235a Haan, Froukje de (Odinga), geb. 26 mei 1908, overl. 13 maart 2007, S 08 no 03 Hagt, Rinske Martens van der (wed. Sjoerd Meinsma), 18 04 1899, 18 no 01, 240 Haitsma, Froukje (Ds Jacobus Penninga), 1826, K no 18, 000 Hanewald, Bintje Franses (L.M. Hoogedijk), 21 02 1896, 06 no 08 [nw 07], 216 Hanewald, Diena Franses, 26 03 1898, 16 no 14 [nw 15], 230 Hanewald, Johanneske, 11 03 1847, 25 no 01, 000 Hannema, Ynte Jans, 11 11 1861, 20 no 01, 004 Hazenberg, Hendrik, 27 08 1923, 19 no 02, 367 Hazenberg, Sipkje Hendriks de Groot- (70), 07 02 1950, 17 no 11 [verv] (dd), 487 Heide, Minke van Dellen-van der (77, Leeuwarden), 04 10 1979, 22 no 06, 597 Hem, Antje Sjoerds van der, 11 02 1889, 23 no 04, 174 Hem, enkele uren oud kind S.S. en T. Kalma, 26 12 1914, 23 no 01, 321 Hem, Petronella-Catharina van der, 26 12 2001 (urn), 09 no 01 Hem, Sjoerd T. van der, 16 07 1895, 23 no 02, 211

Hem, Sybren S. van der (77, Dieren), 22 07 1965 (urn), 23 no 01, 548 Hem, Theunis J. van der (Groningen), 29 09 1989 (urn), 18 no 11 [09], 619 Hem, Tjerk Sjoerds van der, 26 08 1875, 09 no 03, 110 Hemminga, Aaltje Ydes, 05 02 1879, 21 no 07, 127 Hemminga, Haaie Klazes, 02 05 1892, 20 no 04, 194 Hemminga, Jelle Haijes, 14 07 1862, 01 no 23 [verv], 014 Hemminga, kind H. en Y. Boorsma, 09 01 1860, 01 no 22 [verv], 000 Hemminga, Y.K., 06 12 1860, 29 no 01 [verv], 000 Hempenius, Janke Jetske (72, Oosterwolde), 15 09 1977, 25 no 01 (as), 589 Hemstra, Lieuwe Jeltes, 01 07 1856, 26 no 02, 000 Hemstra, Pietje L. (J. Albertsma), 29 05 1901, 06 no 12 [nw 11], 251 Hesliga, kind Krijn P., 00 00 1859, 24 no 02, 000 Heslinga, Grietje (Nanne Bosma), 05 12 1921, 25 no 04, 356 Hesselink, Hinke Jans, 29 03 1856, 08 no 07, 000 Hiemstra, Beitske Jans (Oosterwierum, B. Eisinga), 14 07 1886, 21 no 05, 164 Hiemstra, Dieuwke J. (A. Rauwerda), 13 02 1839, 01 no 23 [verv], 000 Hiemstra, Gelberig Jans (Beers), 09 01 1864, 29 no 01 [verv], 027 Hiemstra, Hendrik Jans, 12 02 1881, 21 no 06, 142 Hiemstra, Jan Lazes, 16 04 1856, 21 no 06, 000 Hiemstra, Klaas L. (Beers), 27 11 1861, 08 no 04, 005 Hiemstra, Laas Klazes, 10 02 1836, 06 no 06 [nw 05], 000 Hiemstra, Laaske K. (krz. gest. Franeker), 24 12 1864, 08 no 05, 034 Hijrons, C.O.E. (RAF 1187888), 04 03 1943, S 14 no 01a, 000 Hoekema, Jannigje (84, Weidum, G. Kiestra), 27 06 1964, 20 no 06, 545 Hoekstra, Janke Klazes (J.Y. Bosma), 15 10 1904, 02 no 06, 264 Hofman, Rolina (C. Stapel), 18 03 1941, 12 no 01, 445 Hofstra, Doutsen J. (S.W. Dijkstra), 15 11 1854, 08 no 01, 000 Hofstra, Hinke Johannes (armvoogdij), 23 02 1831, 01 no 25 [verv], 000 Hoitinga van Idsinga, Sijke Gerbens (Jorwerd, Taeke Jansma), 13 03 1883, 24 no 07, 147 Hoogedijk, Antje Heerkes (tweeling), 07 08 1873, 08 no 07, 095 Hoogedijk, Dietske Minnes, 01 03 1866, 15 no 02, 043 Hoogedijk, Grietje (wed. B.D. Faber), 25 05 1927, 19 no 07, 386 Hoogedijk, Heerke Minnes (86), 12 03 1904, 08 no 09, 262 Hoogedijk, Hiltje L., 18 09 1858, 06 no 09 [nw 08], 000 Hoogedijk, Homme Heerkes (tweeling), 11 08 1873, 08 no 07, 096 Hoogedijk, kind H.M., 11 08 1846, 10 no 03, 000 Hoogedijk, Klaas Heerkes, 07 06 1875, 15 no 04, 107 Hoogedijk, Klaas M., 05 12 1846, 27 no 01 [verv], 000 Hoogedijk, Lieuwe Minnes, 08 10 1873, 06 no 08 [nw 07], 099 Hoogedijk, Minne Heerkes, 06 04 1867, 08 no 06, 054 Hoogedijk, Minne L., 16 01 1879, 06 no 09 [nw 08], 126 Hoogedijk, Minne L., 25 03 1857, 06 no 12 [nw 11], 000 Hoogedijk, Minne Rinses, 10 10 1863, 16 no 07, 026 Hoogedijk, wed. R.M., 23 04 1829, 27 no 02 [verv], 000 Hoogendijk, Gerben Heerkes, 07 04 1863, 08 no 09, 019 Hoogland, Baukje (L. Lijklama), 25 07 1929, 24 no 07, 392 Hoogterp, Dirk Baukes (Idske Kleiterp), 02 01 1902, 22 no 01, 253 Hoogterp, Jelle D., 14 01 1867, 22 no 01, 052 Hoogterp, Klaas, 20 11 1924, 25 no 08, 371 Hoogterp, Maaike D. (Jorwerd, verdronken), 27 11 1883, 22 no 02, 150 Hoogterp, pas geb. kind D., 14 01 1860, 16 no 13, 000 Hornstra, Martha J. (wed. W.S. Nijdam), 23 09 1853, 18 no 12 [nw 10], 000 Hottinga, Lucia (Reinier van Hoppers), 1648, K no 11, 000 Hovinga, Metje Miedema- (93, Leeuwarden), 03 09 1966, 15 no 08, 549 Howland, H.S. (RAF 659180), 04 03 1943, S 14 no 04a, 000 Hoxwier, Aesge, 1507, K no 06, 000 Hoxwier, dochter Hector en Iedwer Herema, 1536, K no 03, 000 Hoxwier, Foeck (Gala van Galama), 1554, K no 07, 000 Huberts, Jantje (O. van der Vegt), 02 10 1941, 15 no 01, 449 I [I] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ]

Idema, Aaltje (80), 11 11 1932, 19 no 03, 412 Iedema, Grietje, (Faber), 24 08 2003, 05 no 06 Iedema, Grietje J. (Leeuwarden, wed. J.W.L. Fokke), 03 06 1920, 17 no 11 [verv], 348 Iedema, Jan (79, Leeuwarden), 01 11 1989, 03 no 10, 621 IJsendijk, Anna Elisabeth, 23 01 1862, 16 no 03, 009 J [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Jaarsma, Metje Adams (Jorwerd, Y.J. Bosma), 20 03 1884, 02 no 02, 151 Jans, Aefke (Ds Ausonius a Steenkist), 1693, K no 10, 000 Jansen, Cornelia Visser-, 04 12 1909, 16 no 01, 289 Jansen, Dirkjen Taekes, 14 05 1855, 24 no 06, 000 Jansen, Gerben Taekes, 15 07 1861, 24 no 05, 001 Jansen, Jan Frederik (oud hoofd der school, C. Visser), 12 06 1912, 16 no 02, 308 Jansen, Melle Ale, 15 01 1862, 16 no 01, 008 Jansen, Trijntje, 24 01 1891, 16 no 02, 184 Jansens, Jantje (40, Tjeintgum, Jolt Jacobs Oostra), 15 01 1932, 01 no 04, 405 Jansma, Auke K., 09 03 1849, 05 no 06, 000 Jansma, Auke K., 11 10 1850, 05 no 06, 000 Jansma, Auke K., 11 11 1858, 05 no 07, 000 Jansma, Bartle (Winsum), 16 08 1933, 05 no 11, 417 Jansma, dochter K. en M. Swierstra, 06 05 1840, 05 no 05, 000 Jansma, dood geb. dochter J.K. en K. Reinalda, 14 08 1896, 13 no 08 [nw 07], 221 Jansma, dood geb. dtr. K.B. en A.T. Meijer, 09 06 1900, 05 no 05, 247 Jansma, dood geb. kind J.K. en K. Reinalda, 25 10 1894, 13 no 08 [nw 07], 207 Jansma, Harmina (Schillaard, Wytze Moerman), 18 01 1928, 25 no 03, 387 Jansma, Jan K., 01 03 1860, 05 no 05, 000 Jansma, Jeltje (Rein van der Tol), 21 06 1951, 05 no 09, 496 Jansma, Kornelis Aukes (oud kuiper), 26 01 1901, 05 no 11, 249 Jansma, Lijsbert K., 01 02 1858, 05 no 07, 000 Jansma, Lijsbert K, 09 08 1861, 05 no 08, 002 Jansma, Martsen (81, wed. A.W. Visser, Sneek), 04 09 1973, 05 no 07, 575 Jansma, Taeke, 03 10 1876, 24 no 06, 116 Jansma, zoon K. en M. Swierstra, 24 11 1845, 05 no 05, 000 Jellema, Albertje (75, Weidum, Nij Dekama, wed. C. Stapel), 14 11 1963, 12 no 02, 541 Jellema, Aukje (wed. Meinte J. Terpstra), 11 03 1922, 25 no 07, 358 Jellema, Baukje (71, Jan A. Rauwerda), 03 12 1936, 19 no 06, 431 Jellema, George (23), 10 05 1972, 23 no 07, 570 Jellema, Willem (Dronrijp), 03 11 1994, 19 no 12, 635 Jellesma, Geert (Leeuwarden), 03 01 1918, 26 no 05, 336 Jellesma, Rensche, 31 10 1919, 26 no 06, 342 Jellesma, Rensche W. (verdronken), 09 08 1917, 26 no 06, 334 Jepma, Catrinus (88, Weidum), 10 02 1968, 12 no 04, 557 Jepma, Hendrik C. (73, Weidum), 03 11 1993 (urn), 12 no 05, 631 Jepma, Mintje (Swierstra), geb. 14 april 1945, overl. 17 januari 2007 (urn), S 07 no 01 Johannes, wed. Rinze, 18 10 1828, 08 no 10, 000 Jong, Albert Jans (2 dgn, J. de Jong en Brink), 06 12 1902, S 11 no 01c, 254a Jong, Antje Jans de (Jorwerd), 04 12 1861, 10 no 08, 006 Jong, Durk Pieter de (18), 15 08 1979, S 01 no 05, 596 Jong, Gabe de (71), 08 08 1947, 03 no 07, 476 Jong, Gerrit Y. de, 06 03 1929, 21 no 03, 390 Jong, Grietje de (Schillaard, Klaas Talsma), 21 03 1908, 06 no 07 [nw 06], 286 Jong, Grietje Pietje de (82, Hilversum), 21 11 1992, 05 no 02, 627 Jong, Hindrikje de, 25 10 2001, 05 no 03 Jong, Homme de, 23 01 2001 (urn), 22 no 02 Jong, Homme S. de, 09 09 1922, 01 no 10, 361 Jong, Jacob Jacobs de, 03 08 1865, 10 no 07, 041 Jong, Jakob Jakobs de, 06 03 1837, 26 no 01, 000 Jong, kind P.J. de en T.S. Leijenaar, 03 10 1837, 15 no 01, 000 Jong, Pieter Pieters de, 06 08 1855, 10 no 05, 000 Jong, Pieter Wiltje de (64), 05 05 1956, 21 no 03, 511

Jong, Sibbele de (83), 14 03 1950, 01 no 08, 488 Jong, Sibbeltje Sijtses de, 13 03 1865, 01 no 13, 037 Jong, Sijtze de (bijna 77, Birdaard), 02 01 1957, 18 no 14 [nw 12], 515 Jong, Sijtze S. de (Schillaard), 13 11 1905, 01 no 11, 274 Jong, Tjerk Johannes de (90), 25 11 1959, 01 no 06, 525 Jong, Tjerk Johannes de, Schillaard Jong, Ulbe Jakobs de, 04 09 1858, 25 no 04, 000 Jong, Vogeltje Lammerts de, 07 05 1859, 06 no 11 [nw 10], 000 Jong, wed. Jacob de, 10 02 1844, 10 no 07, 000 Jong, Wiltje de, 25 01 1935, 20 no 03, 420 Jong, Yda Jellema-de (63, Dronrijp), 22 10 1976, 19 no 11, 588 Jongstra, Jurjen (3 dagen), 29 07 1932, 08 no 10a tgn kerk, 409 Jongstra, Jurjen (77, orgeltrapper), 12 04 1951, 15 no 03, 495 Jongstra, Sijmen (57, molenaar OWO), 06 08 1959, 20 no 04, 524 Jouwsma, Aafke Lieuwes (heel klein kind), 10 12 1895, ZZ kerk, 214 Jurresma, Antje (Kl. Hiemstra), 08 03 1845, 08 no 04, 000 Jurresma, Jantje Klazes (Grouw), 14 08 1866, 16 no 10, 050 Jurresma, Jeltje Kl. (J.Th. Visser), 06 03 1880, 07 no 10, 136 Jurresma, Klaas Jurjens, 19 03 1845, 06 no 05 [nw 04], 000 K [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Kalma, Antje Jakobs, 21 01 1865, 02 no 09, 035 Kalma, Antje Jakobs, 22 01 1870, 02 no 08, 071 Kalma, Bouwe Douwes (82), 20 08 1941, 12 no 08 [nw 07], 448 Kalma, Hans (72), 22 06 1946, 08 no 03, 468 Kalma, Hiltje Hommes (Schillaard, Sybe de Jong), 06 02 1899, 01 no 12, 237 Kalma, Homme J. (Jelsum, Hitje Koopal), 18 11 1898, 16 no 11, 235 Kalma, Homme Jakobs, 23 07 1859, 02 no 10, 000 Kalma, Homme Jetses, 16 05 1836, 03 no 10, 000 Kalma, Jacob H., 19 11 1896, 10 no 06, 224 Kalma, Jannichje (wed. B. Kingma), 29 11 1907, 10 no 07, 283 Kalma, Jannigje Jakobs, 16 07 1849, 02 no 11 [nw 10], 000 Kalma, Jeltje Jetses, 02 03 1861, 03 no 08, 000 Kalma, Jetze H. (Warga), 11 03 1872, 03 no 11, 086 Kalma, Jetze Petrus (T. Fokke), 21 08 1890, 18 no 10 [verv], 180 Kalma, Petrus Jetzes (Leeuwarden), 19 02 1942, 18 no 12 [nw 10], 450 Kalma, Taetske Petrus, 12 05 1898, 18 no 11 [nw 09], 231 Kalma, Taetske van der Hem- (Groningen), 29 09 1989 (urn), 18 no 11 [09], 620 Kalma, Tjeerdtje van der Hem- (92, Weststellinwerf), 10 01 1983 (urn), 23 no 01, 603 Kalma, Trijntje (64, Oosterlittens, Anske J. Sijperda), 08 05 1935, 15 no 17, 423 Kalma, Wijbe H. (Jellum), 23 07 1834, 03 no 11, 000 Kalma, Wintje (Groningen acd. zknh., Homme S. de Jong), 01 04 1925, 01 no 09, 373 Kamminga, Antoon Geert (Naarden), 21 12 1914, 26 no 07, 320 Kamminga, Daam, 22 01 1894, 15 no 04, 203 Kamminga, dood geb. kind Daam, 22 02 1871, 17 no 01 [verv], 081 Kamminga, Grietje Ypes, 01 04 1887, 15 no 06, 169 Kamminga, Klaas Y., 25 08 1922, 16 no 16 [nw 17], 360 Kamminga, Ype K., 13 12 1855, 16 no 16 [nw 17], 000 Kampstra, Age Lieuwes, 08 02 1896, 16 no 05, 215 Kampstra, Antje huisvr. H.B., 18 04 1854, 25 no 02, 000 Kampstra, Antje Intes, 25 09 1849, 06 no 03 [nw 02], 000 Kampstra, Antje (wed. J.J. Roorda), 08 08 1910, 16 no 07, 295 Kampstra, Aukje Intes, 13 11 1852, 06 no 02 [nw 01], 000 Kampstra, Bauke Doedes, 09 09 1854, 10 no 03, 000 Kampstra, Doede B., 03 06 1856, 16 no 15 [nw 16], 000 Kampstra, Folkert, 10 12 1895, 16 no 06, 213 Kampstra, Folkertje Baukes wed. (Jorwerd), 19 01 1875, 10 no 01, 105 Kampstra, Gerrit F., 10 08 1846, 20 no 04, 000 Kampstra, Gerrit H., 22 01 1855, 25 no 02, 000 Kampstra, Gretske L., 03 05 1856, 16 no 14 [nw 15], 000

Kampstra, Hinke L. (wed. P.A. Miedema), 22 03 1899, 15 no 08, 238 Kampstra, Lieuwe F., 29 01 1832, 06 no 08 [nw 07], 000 Kampstra, Lieuwe F., 19 06 1843, 06 no 02 [nw 01], 000 Kampstra, Rein Folkerts, 24 05 1866, 16 no 05, 048 Kampstra, Sjoerdje L. (wed. J.A. Miedema), 03 12 1870, 15 no 06, 079 Kampstra, Watze Intes, 02 09 1857, 07 no 06, 000 Kampstra, wed. Inte Watzes, 15 09 1842, 06 no 01 [verv], 000 Kampstra, Willem Ages, 01 04 1868, 28 no 01 [verv], 060 Kamstra, Eeke (Franeker, Rein de Boer), 07 02 1939, 22 no 07, 437 Kat, Saakje Ages (hoofd Bewaar- en naaischool), 31 07 1896, 03 no 01, 220 Katharina (Rippert Eelcksma, vermoedelijk in Sexbierum begraven), 1516, K no 12, 000 Keizer, Grietje (Leeuwarden, wed. Ds Th. van Duinen), 08 08 1906, 03 no 03, 278 Keizer, Jacobus Johannes (sedert 13 mei '88 Ds), 13 11 1897, 07 no 08, 227 Kiestra, Andele (71, Leeuwarden), 23 06 1993 (urn), 20 no 12a [nw 11a], 630 Kiestra, Catharinus, geb. 21 02 1912, overl. 12 01 2004 (urn), 22 no 10 Kiestra, Dieuwke (1, Hengeloo), 15 11 1948, 20 no 12a [nw 11a] t k, 480 Kiestra, Gabe (J. Hoekema), 03 09 1929, 20 no 07, 393 Kiestra, Pieter (85), 00 07 1995 (urn), 22 no 10a t k, 638 Kiestra, Weert Gerhard (17 mnd), 02 02 1943, 22 no 10a tgn kerk, 453 Kingma, Akke Ymkes (Scharnegoutum, Joh. B. Swierstra), 18 04 1888, 13 no 06 [nw 05], 170 Kingma, Bruin L. (Jellum), 02 04 1896, 10 no 08, 218 Kingma, Ymke Bruins, 09 03 1903, 10 no 07, 257 Kirkenier, Sjoerd (53, Schillaard, G. Terpstra), 30 04 1959, 08 no 04, 523 Kirkenier, Wobbe (52, Leeuwarden), 00 06 1994 (urn), S 07 no 09, 632 Klaver, Jacob (Hardegarijp), 19 12 1946, 11 no 08, 471 Klaver, Janna, 29 09 1896, 11 no 08, 223 Klaversma, Tietje Marijke (Tolsma), geb. ca. 1931, overl. 30 november 2007, 26 no 06 Kleefstra, Johanna G. (Sierd Groeneveld), 12 04 1905, 08 no 01, 271 Kleefstra, Sjouke (H. Rozema), 09 10 1926, 03 no 09, 381 Kleiterp, Iede K., 18 11 1829, 11 no 03, 000 Kleiterp, Itske (Dirk B. Hoogterp), 25 11 1914, 22 no 02, 319 Kleiterp, Rinke K., 04 05 1833, 11 no 02, 000 Klevringa, Dieuwke, 20 09 1946, S 17 no 11oud, 000 Klinkenberg, dood geb. kind C.F., 14 08 1906, 15 no 12, 280 Kloetstra, Jitze (85, Weidum), 17 01 1984, 24 no 01, 605 Kloosterman, Hiltje (kind poldergast bij Zwettebaggering), 08 11 1897, S 11 no 01a, 226a Koëller, Ds Conradus, 1706, K no 09, 000 Kok, Albert, geb. 28 07 1909, overl. 23 01 2006, 15 no 02 Kok, Trijntje Bouwhuis- (Wiewerd), 05 11 1904, S 13 no 02, 265a Koldijk, Afke (Weidum, S.J. Post), 06 07 1925, 02 no 10 [verv], 375 Kooistra, Froukje (E. Bosch), 20 03 1924, 02 no 12 [nw 11]~, 370 Kooistra, Hinke (100, Hilversum, Yme Meintema), 13 09 1971, 04 no 08, 566 Kooistra, Hiske (83, Boxum, S. Fransbergen), 18 08 1943, 25 no 02, 456 Kooistra, Hiske H. (wed. P.A. Swierstra), 21 03 1874, 12 no 07 [nw 06], 103 Kooistra, Jacob Jans, 19 09 1903, 16 no 08, 260 Kooistra, Lieuwe Jacobs, 01 12 1910, 16 no 09, 297 Kooistra, Rinske (wed. H. Schuurmans), 13 11 1950, 11 no 03, 492 Kooistra, Tietje, 16 12 1930, 08 no 10, 399 Kooistra, Wijpkje (82, Leeuwarden, D.S. Meinsma), 22 12 1945, 18 no 03, 463 Kooistra, Wijpkje (wed. B. Kamphof), 01 02 1908, 24 no 06, 284 Koopal, Hitje, 1946, 16 no 11, 471a Koopmans, Boukje (69, IJlst, wed. L. Goïnga), 18 05 1946, 26 no 03, 467 Koopsma, Sijbe Hendriks (L. Hoekstra), 11 09 1899, 11 no 01, 244 Kuipers, Grietje (3 mnd), 19 11 1940, 23 no 09a tgn kerk, 443 Kuipers, Trijntje J. (G.F. de Vries), 20 06 1891, 06 no 11 [nw 10], 189 Kuiphof, Bindert Th. (Schillaard), 23 10 1886, 07 no 07, 166 Kuiphof, kind van B., 29 07 1879, Schillaard, 133 Kuiphof, Maaike (wed. G. Reitsma), 12 03 1947, 24 no 05, 473 Kuiphof, Thijs (62), 10 11 1932, 24 no 06, 411 Kuperus, Hitje Baukes (armvoogdij), 05 06 1838, 01 no 26 [verv], 000 Kuperus, Peter, 28 01 1920, 20 no 06, 346

L [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Lamb, J.G. (RAF 655956), 04 03 1943, S 14 no 03a, 000 Laman, Timo, geb. 12 april 1883, overl. 17 augustus 2006, 08 no 03 Lambarti, Ds Johannes, 1603, K no 04, 000 Langedijk, Sijbrigje Thijsen (Oosterwierum, S.W. Altenburg), 03 03 1874, 16 no 12, 102 Langedijk, Thijs. J., 18 12 1828, 01 no 07, 000 Langedijk, wed. Thijs J., 06 08 1839, 01 no 08, 000 Leijenaar, Doutsen S. (wed. J.C. Post), 21 05 1892, 15 no 11, 195 Leijenaar, Jinte (82, Wirdum, H. van der Ploeg), 22 12 1953, 22 no 09, 504 Leijenaar, Sijbren Douwes, 24 02 1853, 15 no 05, 000 Leijenaar, Trijntje Jans, 00 00 1847, 15 no 03, 000 Leijenaar, wed Sijbren, 14 12 1837, 15 no 02, 000 Leistra, Antje J. (Zutphen, P. Slastra), 10 08 1908, 23 no 05, 287 Leistra, Jan Libbes, 27 01 1894, 23 no 07, 204 Leistra, Joukje J. (Baard, J.O. van der Wal), 12 07 1895, 23 no 08, 210 Lietinga, Ruurd Hettes, 23 02 1837, 22 no 01, 000 Lijklama, Lijkle (68), 11 05 1935, 23 no 05, 425 Looijinga, Jan Pieters (rotting vd kerk), 15 11 1871, 25 no 02, 085 Looijinga, Maaike Minnes (rotting vd kerk), 04 10 1873, 15 no 10, 098 Looijinga, Maaike P., 26 05 1861, 27 no 01 [verv], 000 Looijinga, Minne P., 11 05 1899, 08 no 08, 242 Looijinga, Pieter Minnes (Leeuwarden), 06 08 1891, 25 no 01, 190 Looijinga, Pieter Wijbes, 05 12 1856, 27 no 04 [verv], 000 Looijinga, Rinze P., 26 01 1848, 27 no 03 [verv], 000 Looijinga, Wijbe Pieters (rotting vd kerk), 27 05 1871, 25 no 01, 083 Looijinga, Yke Pieters, 15 08 1863, 27 no 05 [verv], 023 Looijinga, zoon B. en W.J.G., 20 03 1845, 24 no 01, 000 Lottgering, Gijs Willem (11), 13 09 1982 (urn), S 08 no 06, 600 Louwenaar, Tjerkje (65, Job Santema), 25 07 1961, 11 no 07, 532 M [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Martin, W.A. (RAF 956091), 04 03 1943, S 14 no 03b, 000 Meer, Angenietje van der (17 jaar), 21 04 1927, 16 no 12, 385 Meer, Keimpe van der (84), 14 04 1967, 16 no 13, 552 Meijer, Tietje Oeges (M. Feitsma), 14 02 1823/39, 19 no 11, 000 Meinsma, Dirk Sjoerds (Wiepkje Roorda), 23 03 1914, 18 no 03, 315 Meinsma, Geertje Martens, 28 04 1885, 07 no 01, 155 Meinsma, Grietje Meintes, 18 04 1878, 15 no 13, 122 Meinsma, Meinte Sjoerds (80, Stiens), 22 02 1932, 15 no 14, 406 Meinsma, Richtje S. (Sj. Algera), 06 04 1899, 18 no 02, 239 Meinsma, Ruurdje S., 09 08 1845, 23 no 08, 000 Meintema, Aaltje Oostra- (81), 20 05 1972, 09 no 07, 571 Meintema, Ansche B., 07 05 1833, 04 no 11 [verv], 000 Meintema, Antje D., 13 12 1855, 07 no 03, 000 Meintema, Antje D. (Marten Meinsma), 14 05 1885, 07 no 02, 157 Meintema, Antje J., 07 04 1855, 12 no 01, 000 Meintema, Antje (Jan Bonsma), 16 12 1933, 07 no 03, 418 Meintema, Antje Ymes (Schillaard), 31 01 1853, 04 no 10, 000 Meintema, Bontje Doekes (Bozum), 28 12 1904, 07 no 05, 267 Meintema, Bontje Hotses, 21 12 1835, 04 no 03, 000 Meintema, Bontje Jans (Friens), 09 09 1885, 09 no 08, 160 Meintema, Bontje Jentjes, 01 02 1868, 11 no 06, 059 Meintema, Bontje M., 04 02 1839, 04 no 13 [nw 12], 000 Meintema, Bontje Ymes (Schillaard), 21 01 1878, 04 no 10, 121 Meintema, dochter H.B. en A. Palsma, 06 03 1830, 04 no 01, 000 Meintema, dochter H.B. en A. Palsma, 04 07 1827, 04 no 02, 000 Meintema, Doeke B., 23 11 1859, 07 no 04, 000

Meintema, dood geb. kind B.Y., 13 03 1876, 04 no 09, 113 Meintema, dood geb. kind B.Y. (Schillaard), 25 01 1869, 04 no 10, 066 Meintema, dood geb. kind B.D. (Wiewerd), 18 03 1896, 07 no 01, 217 Meintema, dood geb. kind B.D. (Bozum), 12 09 1890, 07 no 03, 181 Meintema, Gelbrig Doekes, 09 09 1869, 22 no 04, 070 Meintema, Hotze Bontjes, 21 07 1857, 04 no 06, 000 Meintema, Iefke (68, Leeuwarden), 03 01 1946, 04 no 12 [nw 11], 464 Meintema, Jakob D., 20 11 1872, 07 no 05, 091 Meintema, Jan Bontjes (Idaard), 31 03 1863, 09 no 07, 017 Meintema, Johannes (87), 26 01 1943, 04 no 06, 452 Meintema, Klaas Doekes, 06 12 1904, 18 no 08 [nw 07], 266 Meintema, Riemkje M., 10 05 1849, 22 no 06, 000 Meintema, Sieds (Birdaard), 01 08 1973, 18 no 08 [nw 07], 576 Meintema, Sytske Schuurmans- (87, Appelscha, naar 04 n12, 1976), 20 08 1960 (urn), 04 no 11 [verv], 531 Meintema, Sytske Schuurmans- (87, Appelscha, van 04 no 11), 30 04 1976 (urn), 04 no 12 [nw 11], (531) Meintema, Tjitske Gosliga- (89, Wommels), 03 01 1987, 18 no 05 [nw 04], 612 Meintema, Trijntje Bontjes (bewaarschoolhoudster), 08 12 1910, 04 no 11 [verv], 298 Meintema, Trijntje Ymes (S. Fopma, Beers), 18 02 1874, 04 no 12 [nw 11], 101 Meintema, Ybeltje Ymes (Bozum), 06 06 1867, 04 no 11 [verv], 056 Meintema, Yme Bontjes (Schillaard), 01 10 1837, 04 no 09, 000 Meintema, Yme (Hinke Kooistra), 30 12 1909, 04 no 08, 291 Meintema, zoon H.B. en A. Palsma, 04 11 1829, 04 no 02, 000 Miedema, Age, 09 01 1860, 01 no 27 [verv], 000 Miedema, Age Pieters, 23 10 1891, 01 no 06, 191 Miedema, Dirk Meinderts, 25 03 1890, 06 no 07 [nw 06], 178 Miedema, dochter P.A. en H.L. Kampstra, 20 04 1846, 01 no 20 [verv], 000 Miedema, Grietje, 23 06 1913, 22 no 05, 311 Miedema, Grietje, 02 01 1924, 08 no 06, 369 Miedema, Jan Ages, 06 10 1859, 16 no 12, 000 Miedema, Janneke M., 22 10 1845, 08 no 10, 000 Miedema, Jentje (73, Leeuwarden), 07 03 1946, 15 no 09, 465 Miedema, Jouerke Ages (armvoogdij), 05 04 1866, 01 no 24 [verv], 046 Miedema, Lieuwe P., 16 02 1891, 15 no 07, 185 Miedema, Maaike Dirks, 21 11 1864, 01 no 06, 033 Miedema, Meindert A., 04 06 1877, 08 no 08, 117 Miedema, Meindert Dirks, 29 04 1873, 06 no 07 [nw 06], 094 Miedema, Metje M. (Minne Looijinga), 09 12 1889, 08 no 07, 176 Miedema, Pieter A., 08 02 1876, 15 no 07, 112 Miedema, Pietje Ages, 15 05 1885, 01 no 05, 158 Miedema, Wijbe L., 06 04 1905, 15 no 01, 270 Miedema, Wijbe Pieters (armvoogdij), 20 08 1860, 01 no 26 [verv], 000 Miedema, Wijpkje Pieters, 17 03 1865, 01 no 19 [verv], 038 Miedema, Willem P. (armvoogdij), 06 01 1858, 01 no 27 [verv], 000 Miedema, Ybeltje A. (Wiewerd, wed. Y. Kamminga), 25 03 1886, 08 no 02, 162 Miedema, zoon Meindert, 08 09 1833, 08 no 10, 000 Miedema, zoon Meindert, 00 00 1838, 08 no 10, 000 Minke, Elizabeth G. (Wiewerd, Th.A. Napjus), 06 01 1905, 24 no 08, 268 Molen, Hendrik Justus Onno van der, geb. 6 maart 1948, overl. 7 mei 2006 (urn), 09 no 01 Molen, Rendert Wytze van der, geb. 03 05 1917, overl. 06 11 2004 (urn), 09 no 01 Molenaar, Ulbe Sjoerds, 29 04 1858, 11 no 07, 000 Moss, G.A. (RAF 1384606), 04 03 1943, S 14 no 02a, 000 N [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Nam, Nguyen van (80, Clichy Fr.) 09 06 1993 (urn), 03 no 08, 629 Napjes, Berber Thijs, 07 01 1871, Schillaard, 080 Napjus Aant (59, Baard), 03 03 1932, 17 no 01 [verv], 407 Napjus, Gatske Thijs, 17 10 1870, Schillaard, 076 Napjus, Oeke (H. van Dellen), 27 02 1931, 24 no 08, 401 Napjus, Thijs A., 12 01 1901, 24 no 09 [verv], 248 Nederhoff, Iacob, 1601, K no 01, 000

Nijdam, Hiltje W. (J.G. Tjallema), 07 05 1835, 18 no 09 [nw 08], 000 Nijdam, Tjerk Jelmers, 12 09 1863, 05 no 04, 025 Nijdam, Tjerk Jelmers, 04 09 1868, 05 no 04, 064 Nijdam, Wigle Sijses, 23 09 1847, 18 no 11 [nw 09], 000 NN, 0000, 03 no 02, 000 NN, 0000, 01 no 01 [verv], 000 NN 0000, 19 no 04, 000 NN, 0000, 09 no 04, 000 NN, 0000, 14 no 07a [nw 07], 000 NN, 0000, 07 no 09, 000 Noordbeek, Ds Henricus Conradus, 1735, K no 08, 000 O [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Odinga, Durk, 13 06 1974, S 08 no 02, 578 Odinga, Durk (20, Schillaard), 16 11 1984, S 08 no 01, 607 Oosterman, Jeltje, geb. 07 09 1958, overl. 10 02 2006, 08 no 01 Oostra, Dirk Jakobs (Huizum), 05 02 1916, 05 no 04, 329 Oostra, Geerd Jakobs (2 1/2 jaar), 08 05 1886, 01 no 02 [verv], 163 Oostra, Geert (71), 22 10 1959, 09 no 08, 526 Oostra, Grietje (57), 02 10 1935, 19 no 09, 427 Oostra, Henderika Wilhelmina Jeltje (73, Franeker), 18 07 1979, 19 no 10, 595 Oostra, Jacob Jolts, 03 07 1920, 05 no 03, 350 Oostra, Jan (12, Baard), 07 01 1969, 09 no 09, 559 Oostra, Jeltje (84, S. de Jong, Birdaard), 20 12 1960, 18 no 15 [nw 13], 530 Oostra, Jolt (82), 12 12 1962, 01 no 03, 534 Oostra, Jolt en Geert J. (tweeling), 01 07 1879, 01 no 03, 132 Oostra, Roelof (74, Drachten), 29 04 1967, 18 no 13 [nw 11], 553 P [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Palsma, Akke (wed. Tj. Boonstra, Haarlem), 26 05 1941, 17 no 14 [nw 12], 446 Palsma, Andle Dirks, 21 02 1903, 09 no 06, 255 Palsma, Antje A. (Wirdum, wed. H. Meintema), 09 03 1864, 04 no 05, 028 Palsma, Antje Dirks (Tjerk Roorda), 12 01 1889, 09 no 02, 172 Palsma, Jannechje Dirks (Y.J. Bosma), 29 08 1863, 02 no 04, 024 Penninga, Akke E., 18 01 1849, 17 no 06 [nw 05], 000 Penninga, dochter E.J., 17 01 1831, 17 no 06 [nw 05], 000 Penninga, Ds Jacobus, 1826, K no 18, 000 Penninga, E.J., 08 08 1836, 17 no 05 [nw 04], 000 Penninga, Gettje (81, T. Tjebbes Czn., Huizum), 12 12 1936, 17 no 05 [nw 04], 432 Penninga, Jac. E., 21 10 1857, 17 no 04 [nw 03], 000 Penninga, Jan E., 16 01 1829, 17 no 07 [nw 06], 000 Piersma, Klaaske W., 02 02 1842, 08 no 06, 000 Piersma, Willem W., 04 12 1841, 08 no 06, 000 Ploeg, Ate H. van der (Amesfoort, militair), 14 05 1917, 22 no 10, 332 Ploeg, Hendrik van der, 30 12 1920, 22 no 09, 351 Ploeg, kind H.F. van der en L.A. Hiemstra, 07 03 1828, 01 no 06, 000 Ploeg, Sijbren Hendriks (16 dgn), 19 04 1902, ZW kerkhof, 254 Ploeg, zoon H. van der en L.A. Hiemstra, 09 03 1832, 10 no 01, 000 Pluim, Ds Nicolaus, 1802, K no 16, 000 Post, Atje Jakobs, 29 06 1885, 15 no 03, 159 Post, Fimke (Harich, wed. Auke A. Rauwerda), 12 01 1922, 26 no 02, 357 Post, Jakob Jans (Sneek), 16 02 1881, 15 no 09, 143 Post, Jan Cornelis (sedert 1 juli 1861 doodgraver), 06 11 1880, 15 no 12, 138 Post, Jan Sijbrens, 05 05 1885, 15 no 05, 156 Post, kind J. van der en D. Leijenaar, 01 06 1839, 15 no 01, 000

Post, kind J. van der en D. Leijenaar, 26 12 1848, 15 no 01, 000 Post, kind J. van der en D. Leijenaar, 03 05 1852, 15 no 01, 000 Post, Sijbren J., 22 05 1925, 02 no 09, 374 Post, Wintje Sijbrens, 01 11 1870, 15 no 05, 078 Postma, Elisabeth (77, Assen), 31 08 1948, 18 no 11 [nw 09], 479 Postma, Fokjen (wed. Job Fokke), 11 04 1837, 01 no 04, 000 Postma, Job Pierre (1 1/2 dag), 13 08 1954, 09 no 10a tgn kerk, 505 Postma, wed. Jan Jans, 07 10 1841, 05 no 10, 000 Postma, Wieger Jans, 20 10 1977, S 08 no 04, 590 Pritchard, W.K. (RAF 1250008), 04 03 1943, S 14 no 01b, 000 Punter, Sjoerdtje Karsten- (53), 09 05 1978, 15 no 07, 591 R [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] RAF 1384606, 04 03 1943, S 14 no 05a, 000 Rauwerda, Aafke (dr A. en D. Hiemstra, armvoogdij), 26 11 1835, 01 no 24 [verv], 000 Rauwerda, Aafke (wed. Pier D. Swierstra), 21 04 1915, 08 no 04, 324 Rauwerda, Abe Aukes, 30 10 1845, 22 no 05, 000 Rauwerda, Antje Abes (Britswerd), 04 04 1863, 19 no 07, 018 Rauwerda, Auke A. (Fimke Post), 16 03 1908, 26 no 01, 285 Rauwerda, Hendrik Abes (Hitzum), 02 10 1872, 22 no 05, 089 Rauwerda, huisvrouw Klaas Melles, 28 06 1828, 01 no 15, 000 Rauwerda, Jan A., 14 11 1921, 19 no 05, 354 Reitsma, Geert (64), 06 06 1935, 24 no 04, 426 Reitsma, Geert, Schillaard Reitsma, Tjitte Geert (74, Leeuwarden), 19 07 1975, 20 no 08, 584 Renema, Tjitske Jakobs, 25 06 1867, 16 no 06, 058 Rienks, Reinouw (64, Jan Groeneveld), 02 07 1949, 07 no 07 (dd), 483 Rienstra, Jogchum K., 06 04 1854, 22 no 02, 000 Rijpstra, Antje (3 1/2 jaar), 22 03 1939, 14 no 08a tgn kerk, 438 Rinsma, Grietje (61, S. Jongstra), 15 12 1962, 20 no 05, 535 Rispens, Jeltje (H. Kalma), 28 01 1839, 03 no 09, 000 Rispens, Sibbeltje Wijbes, 20 03 1867, 01 no 14, 053 Rispens, Wijbe Reinder, 00 00 1826, 03 no 13, 000 Rodenhuis, Grietje Jans, 01 04 1854, 15 no 06, 000 Rook, Antje T. de, 01 05 1845, 18 no 02, 000 Rook, Janke Jurjens de (Wiewerd), 22 04 1862, 05 no 12, 012 Rook, Martjen J. de, 01 09 1842, 18 no 01, 000 Rook, zoon Jurjen de, 31 08 1842, 18 no 01, 000 Roorda, Aafke J. (D. Groeneveld), 02 05 1910, 14 no 04, 293 Roorda, Akke J., 13 01 1885, 21 no 01, 154 Roorda, Jaap (87, Oosterwierum), 01 04 1995, 21 no 02, 636 Roorda, Jacobus (Weidum), 03 12 1921, 21 no 02, 355 Roorda, Jan Jakobs (69, Bozum), 08 02 1943, 21 no 02, 454 Roorda, Jan Tjerks, 20 09 1880, 20 no 01, 137 Roorda, Tjerk J., 21 01 1931, 09 no 01, 400 Roosma, Antje Alb. (wed. Th. M. Dantuma), 23 02 1891, 25 no 03, 186 Rozema, Hiltje (87, Sj. Kleefstra), 23 06 1936, 03 no 08, 430 S [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Sandbergen, Tietje van (wed. J.D. Swierstra), 07 09 1910, 08 no 03, 296 Santema, Hijlkje Pieters (9 mndn, Bozum), 27 02 1905, 24 no 02, 269 Santema, Hijlkje Pieters (8 mnd, Bozum), 01 06 1907, 24 no 03, 282

Santema, Hijltje Pieters (36 wkn, Bozum), 04 07 1903, 24 no 02, 259 Santema, Hijltje Pieters, 18 07 1918, 24 no 02, 337 Santema, Jantje (Postma), geb, 29 12 1920, overl. 17 02 2005, S 08 no 05 Santema, Job Gerben (90, Rottevalle), 02 12 1982, 11 no 06, 602 Santema, kind H., 23 03 1859, 24 no 01, 000 Santema, Pier (75, Dille, Oosterwierum), 15 03 1940, 07 no 10, 440 Santema, Pietje Hijltjes, 26 05 1863, 24 no 03, 022 Santema, Trijntje (1e wed. Klaas J. Siderius, 2e Pier H. Santema), 02 11 1925, 07 no 11, 377 Santema, Yke Pieters (Bozum), 11 04 1916, 24 no 05, 330 Schaaf, Freerkje R. van der (Freerk Ferwerda), 07 01 1898, 06 no 09 [nw 08], 228 Schaafsma, Froukje Wijbes (Dirk. M. Miedema), 18 05 1864, 01 no 05, 030 Schuringa, Geertje (86), 23 01 1933, 23 no 07, 415 Schuurmans, Albertje (diacn zieknh L'w, wed. A.D. Palsma), 09 05 1905, 09 no 05, 272 Schuurmans, Anke Cornelia (13), 08 11 1974 (urn), 02 no 06, 581 Schuurmans, dochter M. en G. Swierstra, 26 10 1854, 13 no 01, 000 Schuurmans, dood geb. kind van M. (Schillaard), 22 05 1866, 13 no 03, 047 Schuurmans, Franke Johannes (73), 08 11 1974 (urn), 02 no 06, 580 Schuurmans, Franke Johannes, 09 01 1900, 11 no 05, 245 Schuurmans, Gettje Meintes (Schillaard), 18 10 1879, 13 no 02, 134 Schuurmans, Hendrik (71, Rensche Kooistra), 12 05 1937, 11 no 04, 433 Schuurmans, Johannes Meintes (85, Huizum), 16 09 1952, 13 no 02 (kldr dd), 500 Schuurmans, Korneliske (73, Wirdum), 20 08 1968, 11 no 02, 558 Schuurmans, Meinte H. (Bolsward), 08 03 1901, 13 no 04 [verv], 250 Schuurmans, Petronella Catharina (S. van der Hem), 07 08 1889, 23 no 03, 175 Schuurmans, Riemke (36, Rutger Fopma), 20 03 1935, 14 no 03, 421 Schuurmans, Rinske (wed. Jac. E. Penninga), 22 12 1913, 17 no 03 [nw 02], 313 Schuurmans, Sijtske H. (Schillaard, wed. E.D. Bakker), 06 01 1891, 19 no 11, 182 Siderius, Antje Jentjes, 21 04 1835, 04 no 12 [nw 11], 000 Siderius, Grietje Jentjes (Yme Jans Bosma), 28 04 1835, 20 no 09, 000 Siderius, Klaas J. (Trijntje Santema), 01 01 1902, 07 no 10, 252 Siebenga, Anske (89, Leeuwarden), 29 10 1954, 21 no 05, 506 Sijbesma, Angenietje (Sneek, wed. Kl. Bergsma), 12 08 1942, 02 no 08, 451 Sijperda, Anske, 15 12 1917, 15 no 18, 335 Sikkema, Klaas (kind van één etmaal), 1905, ZZ tegen kerk, 273 Sipma, Rinze (zwerver verdronken Beers), 01 02 1928, S 12 no 05, 387a Sjoukema, Jan K. (Hinke R. van der Berg), 15 11 1915, 15 no 02, 327 Sjoukema, Klaas J., 08 04 1823/61, 18 no 04 [verv], 000 Sjoukema, Neeltje K. (A.S. Groeneveld), 27 08 1851, 01 no 03, 000 Slastra, Trijntje (A.G. Speekhout), 04 06 1909, 21 no 08, 288 Smeding, Andries S., 18 05 1831, 14 no 08, 000 Smeding, Beitske Andries (B.N. Swierstra), 25 01 1862, 14 no 07 [nw 06], 010 Smid, Jantje Visser- (78, Weidum), 11 01 1971, 23 no 08, 562 Snieder, Rebekka van der Meer- (91, Weidum, Nij Dekama), 17 01 1976, 16 no 13a [nw 14], 586 Speckman, Adriaantje (76, Bergum, K. Albertsma), 20 05 1986, 06 no 10 [nw 09], 610 Speekhout, Andries G. (T. Slastra), 13 07 1910, 21 no 07, 294 Speekhout, Andries G. (17 dagen), 19 01 1892, tegen kerk, 192 Speekhout, Anniekje Andries, 24 04 1899, 21 no 09, 241 Speekhout, Janneke K., 12 09 1859, 15 no 08, 000 Speekhout, Johannes Andries, 09 08 1872, 17 no 12 [nw 10], 087 Speekhout, Johannes (Leeuwarden, Bonef, zknh, Ytje Offringa), 02 01 1930, 21 no 10, 395 Speekhout, kind K.G., 21 09 1857, 15 no 06, 000 Speekhout, kind K.G., 29 10 1857, 15 no 06, 000 Speekhout, Klaas G., 04 03 1860, 16 no 11, 000 Speekhout, Koentje (A. Grouwstra), 16 02 1934, 21 no 09, 419 Speekhout, Kornelis A., 29 08 1892, 21 no 10, 196 Speekhout, Wijtske Andries, 23 08 1878, 08 no 04, 123 Speekhout, Wytske (85, Sneek), 22 05 1967, 21 no 07, 554 Speekhout, zoon G.A. en T. van der Meer, 02 07 1831, 06 no 12 [nw 11], 000 Staal, dood geb. kind, 27 10 1969, 12 no 08a [nw 07a] t k, 560 Stapel, Cornelis, 26 11 1949, 12 no 02 (dd), 485 Start, Hillechien Trijntje, 12 02 2000, 08 no 09 Staveren, Eelke J. van, 28 10 1859, 23 no 01, 000 Staveren, Jan Eelkes van, 20 12 1828, 23 no 01, 000 Staveren, Janneke E. van, 28 12 1838, 23 no 04, 000 Staveren, Sjoukje E. van, 06 05 1833, 23 no 02, 000

Steenkist, Ds Ausonius a, 1669, K no 10, 000 Steensma, Antje (73, 2e vr. Klaas Talsma), 29 11 1935, 06 no 07 [nw 06], 429 Steigenga, Popke (73, oud bode begr. ver.), 06 05 1958, 03 no 13, 520 Stellingwerf, D.J. (E.J. Penninga), 00 00 1823/61, 17 no 08 [nw 07], 000 Stienstra, Doeke Jans, 31 01 1876, 23 no 09, 111 Stienstra, Jan S. (Schillaard), 06 02 1890, 04 no 07, 177 Stienstra, Nanne (69, Oosterwierum), 23 06 1953, 04 no 13 [nw 12], 503 Swart, Gatske Dirks (Stiens, M. Meinsma), 11 01 1929, 15 no 13, 389 Swart, Hendrikje (Jacob Jolts Oostra), 29 12 1919, 05 no 02, 343 Swiers, Roelof (Mantgum/Utrecht), 22 05 1930, 09 no 10a tgn kerk, 397 Swierstra, Aafke Johannes, 07 06 1859, 23 no 02, 000 Swierstra, Aafke K. (J.L. Hiemstra), 01 02 1860, 21 no 07, 000 Swierstra, Aize Piers, 03 03 1831, 12 no 08 [nw 07], 000 Swierstra, Baije Nannes, 01 11 1862, 14 no 08, 016 Swierstra, Bartele Johannes (Scharnegoutum), 06 05 1913, 13 no 05 [nw 04], 310 Swierstra, Bartle Johannes, 04 10 1838, 13 no 04 [verv], 000 Swierstra, dochter B.J., 12 10 1829, 13 no 02, 000 Swierstra, dochter B.J., 29 05 1836, 13 no 02, 000 Swierstra, dood geb. dochter W. en Zw. Tilma, 25 09 1950, 06 no 12a [nw 11a] t k, 491 Swierstra, dood geb. kind Dooitzen en Ruurdje Fopma (Schillaard), 04 02 1950, S 07 no 01, 486 Swierstra, dood geb. kind van T. en Ymkje Penninga, 13 03 1879, 17 no 02 [nw 01], 129 Swierstra, dood geb. kind van T. en Ymkje Penninga, 20 03 1879, 17 no 02 [nw 01], 130 Swierstra, dood geb. kind W. en Zw. Tilma, 18 04 1956, 06 no 12a [nw 11a] t k, 509 Swierstra, dood geb. meisje W. en Zw. Tilma, 10 07 1946, 06 no 12a [nw 11a] t k, 469 Swierstra, Dooitsen (68, Leeuwarden), 21 09 1982, S 07 no 02 (kelder), 601 Swierstra, Douwe Aises, 24 10 1870, 08 no 01, 077 Swierstra, Douwe Dooitse (Schillaard), 16 11 1949, S 07 no 05, 484 Swierstra, Douwe Dooitzes (89, Leeuwarden), 16 04 1974, 13 no 06 [nw 05] (kldr), 577 Swierstra, Gelberig Johannes (wed. K.J. Boorsma), 24 12 1877, 18 no 07 [nw 06], 120 Swierstra, Gettje M. Schuurmans- (Schillaard), 06 04 1871, 13 no 03, 082 Swierstra, Jacob Pieters (Leeuwarden), 23 08 1862, 01 no 08, 015 Swierstra, Jantje D. (D.M. Miedema), 19 07 1894, 06 no 06 [nw 05], 206 Swierstra, Johannes Douwes (Tietje van Zandbergen), 20 04 1907, 08 no 02, 281 Swierstra, Johannes P., 02 03 1910, 21 no 05, 292 Swierstra, Johannes P., 20 03 1845, 01 no 12, 000 Swierstra, Johannes Piers (Huins), 11 02 1889, 08 no 01, 173 Swierstra, Johannes (Scharnegoutum, A.Y Kingma), 04 10 1893, 13 no 07 [nw 06], 201 Swierstra, kind van P.J. en A.J. Verwerda, 19 03 1845, 01 no 10, 000 Swierstra, Klaas Jan, 20 11 2003 (kelder), 13 no nw 04 Swierstra, Maartsen Bartles (K.A. Jansma), 26 08 1865, 05 no 10, 042 Swierstra, Pier Aises, 20 06 1860, 12 no 05, 000 Swierstra, Pier D. (doodgraver sedert 1880), 17 09 1896, 08 no 03, 222 Swierstra, Pieter Johannes, 18 09 1851, 01 no 09, 000 Swierstra, Rinske Piers, 17 12 1851, 12 no 06 [verv], 000 Swierstra, Sjoukje Pieters (A.E. de Groot), 08 01 1881, 01 no 07, 141 Swierstra, Theunis (verdronken), 14 06 1947, S 07 no 04, 474 Swierstra, Tjerk Johannes, 11 03 1875, 01 no 15, 106 Swierstra, Wietse (40, Z. Tilma), 10 01 1959, 13 no 07 [nw 06], 522 Swierstra, zoon B.J., 13 04 1833, 13 no 03, 000 Swierstra, zoon B.J. en L. Feikens, 13 10 1828, 13 no 01, 000 Sybrandy, Wiepkje R., 1948 (urn), 04 no 04, 480a Syperda, Jacob (77, Oosterlittens), 07 01 1967, 15 no 16, 550 T [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Taeklema, Jan, 24 12 1828, 10 no 01, 000 Takema, Feike (92, Weidum, Oud Dekama), 15 02 1960, 08 no 09, 529 Talsma, dood geb. kind Sjoerdje K., 08 09 1904, 17 no 01 [verv], 263

Talsma, Geert K. (Leeuwarden, militair), 09 07 1917, 08 no 05, 333 Talsma, Klaas Sijtzes (84, Beetsterzwaag), 26 06 1945, 08 no 05, 461 Terpstra, Grietje (Kirkenier), 29 09 1997, 08 no 04 Terpstra, Ids Jacob (56), 29 10 1990, S 07 no 07, 622 Terpstra, Saapke Reitsma- (Tietjerkstrdl), 13 09 1989, 20 no 09, 618 Tichelaar, Siebrigje Tjebbes- (84, Tiel), 13 06 1979, 17 no 06 [nw 05], 594 Tichler, Martzen S. (S. Verwerda), 08 05 1851, 10 no 06, 000 Tilma, Siebren (80, Warga), 09 11 1971, 19 no 08, 568 Y. Tilma, (S. Bakker), 09 02 2000, 03 no 02 Tjallema, Bontje J., 00 10 1823/61, 18 no 03, 000 Tjallema, Jelle G., 00 08 1823/61, 18 no 03, 000 Tjallema, Jentje Jelles, 09 06 1859, 01 no 02 [verv], 000 Tjallema, kind Jelle, 01 05 1848, 18 no 01, 000 Tjallema, kind Jelle, 15 11 1851, 18 no 01, 000 Tjallema, kind van Pier, 1877, 00 no 00, 119 Tjallema, Martzen J., 10 12 1835, 18 no 10 [verv], 000 Tjallema, Trijntje (wed. M. Koopmans), 22 02 1919, 22 no 08, 339 Tjebbes, Ester de Vries- (95, Weidum), 06 12 1986, 17 no 04 [nw 03], 611 Tjebbes, Jacobus Everhardus (80, Ophemert), 11 12 1974, 17 no 06 [nw 05] dd, 582 Tjebbes, Taeke, 29 05 1895, 17 no 08 [nw 07], 209 Tjepkema, Esther (48, W. Wagenaar), 22 12 1950, 08 no 06 (dd), 493 Tol, Rein van der (92, Leeuwarden), 13 03 1963, 05 no 10, 537 Tolsma, Piet (66), 20 04 1996, 26 no 05 (kelder), 641 Tuininga, Taeke Martens, 23 07 1868, 24 no 06, 063 Tuinstra, Elizabeth (77, S. de Jong), 16 08 1952, 01 no 07, 499 Tuinstra, Maaike D. (wed. M.A. Miedema), 10 05 1883, 08 no 06, 148 V [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Valk, Aafke B. van der (P.E. Enga, Beers), 19 10 1872, 17 no 13 [nw 11], 090 Valkena, Hendrikje J., 31 07 1849, 02 no 12 [nw 11], 000 Vecht, Sijtze Abelius van der (Schillaard), 24 12 1878, 08 no 05, 125 Vecht, Wijtske Abelius van der, 28 03 1876, 15 no 08, 114 Veenstra, Johannes (5 maanden), 23 01 1985, 12 no 08a [nw 07a] t k, 608 Vegt, Folkertje Grouwstra-van der (87, Bolsward), 12 11 1991, 06 no 07 [nw 06], 625 Vegt, Jeltje Abelius van der (Schillaard), 28 10 1878, 08 no 09, 124 Vegt, kind van A. van der, 07 12 1880, Schillaard, 139 Vegt, Okke van der, 02 01 1947, 15 no 02, 472 Venstra, Tjibbe, geb. 4 maart 1920, overl. 30 januari 2007, 10 no 01 Velde, Saeke K. van der (F.L. Kamstra), 26 02 1880, 16 no 07, 135 Velstra, dood geb. kind van K., 08 02 1879, 02 no 05, 128 Velstra, Kornelis Ritskes (oud Burgemeester Brdrd, A.J. Bosma), 16 12 1909, 10 no 04, 290 Verwerda, Akke J., 10 04 1845, 01 no 09, 000 Verwerda, Freerk K., 03 01 1920, 06 no 08 [nw 07], 344 Verwerda, Hessel K., 08 09 1853, 08 no 05, 000 Verwerda, Jakob R., 04 02 1857, 08 no 03, 000 Verwerda, Jan Sakes, 09 07 1842, 10 no 02, 000 Verwerda, Sake Jans, 16 03 1860, 10 no 02, 000 Visser, Anne W. (76), 19 12 1964, 05 no 08, 546 Visser, Feikje (74, A. Albertsma), 26 01 1951, 02 no 13 [nw 12], 494 Visser, Haije (50), 05 12 1932, 23 no 08, 413 Visser, Jakob H., 14 06 1853, 22 no 03, 000 Visser, Jan (21, Espenhain, D), 05 04 1950, 23 no 09 (dd), 490 Visser, Jan Hendriks, 16 11 1848, 22 no 09, 000 Visser, Jeltje H. (wed. A. Rauwerda), 18 08 1852, 22 no 04, 000 Visser, Jeltje Th. (Jentje W. Grouwstra), 25 05 1914, 06 no 01 [verv], 316 Visser, Jentje H. (wed. E.P. Gosliga), 15 05 1893, 19 no 09, 198 Visser, Jentje Th., 04 12 1848, 07 no 11, 000 Visser, Sijtske (wed. K.T. Ypma), 07 02 1914, 19 no 10, 314 Visser, Styntje (83, Haarlem, wed. H. Kalma), 09 09 1967, 08 no 02, 555 Visser, wed. Th.D., 12 06 1828, 07 no 11, 000

Vries, Jacobje de (Albert Brink), 30 05 1900, 07 no 06, 246 Vries, Meintje Gerrits de, 22 08 1872, 26 no 01, 088 Vries, Pieter de (Schillaard, Grietje Eisenga), 12 12 1930, 17 no 12 [nw 10], 398 Vries, Trijntje Bouma de, 31 10 1994, 14 no 02, 634 Vries, Wijpkje W. de (Lieuwe Kampstra), 04 08 1875, 16 no 15 [nw 16], 108 Vries, Willem Johannes de, 03 02 1857, 16 no 13, 000 Vries, zoon Willem de en J. Jurresma, 01 04 1847, 01 no 14, 000 Vunderink, Trijntje Neeltje (Goïnga), geb. 23 05 1920, overl. 08 05 2005, 15 no 11 W [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Wagenaar, Teake (58), 11 06 1983, 08 no 08, 604 Wagenaar, Trijntje Korneliske (3 1/2 jaar), 09 09 1939, 19 no 12a tgn kerk, 439 Wagenaar, Wijmer (55, Esther Tjepkema), 04 04 1953, 08 no 06, 502 Wassenaar, Trijntje (Jorwerd, N. Stienstra), 29 04 1931, 04 no 13 [nw 12], 403 Wei, Jelte van der, 23 11 2001, 17 no nw 08 Weidum, Pastoor Iohannes, 1556, K no 13, 000 Werf, Wytske van der (97, Weidum), 02 11 1967, 16 no 03, 556 Westra, Antje Gerbens, 01 02 1862, 08 no 08, 011 Wiersma, Dieuwke Feddes (86, Jorwerd, J. Roorda), 13 05 1958, 21 no 01, 521 Wiersma, Frans Jelles, 16 04 1865, 08 no 10, 039 Wiersma, Jelle K., 20 06 1874, 08 no 03, 104 Wiersma, Jouke Jelles, 11 01 1862, 27 no 02 [verv], 007 Wiersma, Piet (31, Jorwerd, Anna Huitema), 01 08 1952, 04 no 07, 498 Wiersma, Ruurdje S. (wed. Greijdanus), 02 04 1861, 23 no 05, 000 Wiersma, Ybeltje (79, Weidum, J. Grouwstra), 20 04 1946, 06 no 01 [verv], 466 Wierstra, Trijntje Goïnga- (100, Weidum, Nij Dekama), 10 11 1979, 15 no 05, 598 Wijnja, Kornelis, geb. 17 april 1924, overl. 28 februari 2007 (urn), 05 no 12 Wijbes, kind Pieter en D. Hoogedijk, 27 10 1833, 01 no 10, 000 Wijtses, Sjoerdje, 28 04 1831, 06 no 07 [nw 06], 000 Willems, Douwe, 11 03 1680, Schillaard, 000 Woudstra, Anna Petronella (Brink), geb. 13-02-1920, overl. 29-10-2001, Schillaard Y Z (28-11-12) Algemeen Stamboom Berolini [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Ypma, Elbrigje (Oosterwierum, Petrus Greijdanus), 21 08 1915, 19 no 08, 326 IJpma, Hinke (Roorda), geb. 07 03 1909, overl. 19 09 2005, 21 no 01 Ypma, Jentje Klazes (verdronken), 13 05 1867, 17 no 01 [verv], 055 Ypma, Klaas Tiedes (Sytske J. Visser), 19 01 1899, 02 no 07, 236 Ypma, Ulke Klazes, 25 08 1875, 23 no 09, 109 [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Zijlstra, Janke (M. Dantuma), 21 02 1927, 25 no 06, 384 Zijlstra, Jantje Botes (K.J. Sjoukema), 10 10 1868, 15 no 03, 065 Zijlstra, Klaaske Douwes, 20 06 1867, 08 no 02, 057 Zweveringh, Jeltsje (Swierstra), 20 12 2001, 13 no 03

Gasthuizen Register Gasthuizen Mantgum en Schillaard Begravenen Mantgum en Schillaard SOL Hoge der A Home Kerk Kuierke Cultuur Wat er vooraf ging Bankwerk Zerken (1) Begravenen

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication