1

Begravenen ALFABETISCHE LIJST VAN BEGRAVENEN TE MANTGUM EN SCHILLAARD Samengesteld uit het Grafregister van Mantgum aangelegd in 1861 en het Grafregister van Schillaard aangelegd in 1932 (hier bijgehouden tot 2008) Achtereenvolgens worden vermeld: Achternaam, voornaam (leeftijd, plaats van overlijden, man/vrouw van) Datum van begraving Plaats van het graf: K indien in de kerk te Mantgum, S indien te Schillaard, het regelnummer en het nummer (no) van het graf in de regel (verdere bijzonderheden) Volgnummer van begraving volgens de chronologische lijst van begravingen, beginnende met no 1 in 1861 A [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [IJ] [Z] [ Home ] [ Kerk ] Agema, Anske Katrienus (23), 09 06 1988 (urn), S 07 no 06, 616 Alberda, Wijtske (L. Lijklama), 09 06 1945, 23 no 06, 459 Albertsma, Anne, 07 04 1923, 02 no 14 [nw 13], 365 Albertsma, Antje Jelles, 24 03 1906, 06 no 10 [nw 09], 276 Albertsma, Jelle (95), 04 06 1938, 06 no 11 [nw 10], 434 Albertsma, Klaas (79), 15 03 1988, 06 no 11 [nw 10], 615 Albertsma, Lieuwe Jelles, 03 08 1877, 06 no 12 [nw 11], 118 Algera, Aafke (D. de Groot), 14 08 1844, 17 no 12 [nw 10], 000 Algera, Aan Jeep (Dronrijp), 17 08 1923, 09 no 10, 366 Algera, Auke Sjoerds (Leeuwarden), 17 03 1866, 18 no 15 [nw 13], 044 Algera, Gerben Aukes (Beers), 10 11 1898, 18 no 15 [nw 13], 234 Algera, Jeltje Sjoerds, 21 08 1846, 01 no 20 [verv], 000 Algera, Klaas Sjoerds, 24 03 1834, 19 no 01, 000 Algera, Pietertje (79, Joh. Meintema), 20 12 1938, 04 no 05, 435 Algera, Sjoerd G, 15 08 1921, 18 no 01, 353 Algera, Trijntje (Warga, wed. Jetze H. Kalma), 26 11 1885, 18 no 13 [nw 11], 161 Altenburg, Saekle W., 09 05 1870, 16 no 09, 073 Altenburg, Trijntje (Oosterwierum, W. Andringa), 03 01 1911, 16 no 12, 300 Andriesse, Geertje (Jacob Klaver), 09 01 1915, 11 no 07, 322 Andringa, Baukje Gerbens (67, Arnhem, D.J. Oostra), 02 09 1947, 05 no 01, 477 Andringa, Jetske (Willem Grouwstra), 18 07 1947, 06 no 03 [nw 02], 475 Aquila, Henricus, 1675, K no 17, 000 Armer, G.W. (RAF 451912), 04 03 1943, S 14 no 01c, 000

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication