10

12. In dit huis werden de tol- en reisgelden betaald. Waarschijnlijk was er een gelagkamer met logies. Er achter was een stal voor het stallen van paarden. Rechts voor op de foto de dubbele hondenkar van J. Venema. 13. Voorbij het veerhuis aan de rechterzijde van de weg staat een rijtje huizen. Dit waren de armenwoningen van de kerk. Ze werden zowel aan de voorzijde als de achterzijde bewoond. De huizen zijn volgens overlevering gebouwd met de bakstenen van de vorige pastorie. Het eerste huis heeft een kajuit op het dak. Hier werkte de schoenmaker. Zijn vrouw wist de hele omgeving blauw te zetten met rookwalmen wanneer zij oliebollen (oaljekoeken) bakte, waardoor de buurt de bijnaam Oaljekoekshoeke kreeg. 14. Halverwege het paadje langs de huizen ligt aan de kant van de school een vijvertje. Dit zou een dobbe zijn, een drinkplaats voor dieren die zelfs in de droogste zomers niet opdroogt door de dikke kleilaag onder de bodem en wellicht een bron zou zijn voor vers water. Toch is er reden voor twijfel. Aan de hand van oude foto’s is aannemelijk dat de werkelijke dobbe een stukje verderop lag. U loopt verder het paadje uit tot aan de weg. 10 Doarpsmienskip Mantgum

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication