14

Deel 2: Van treinstation naar mfc Wjukken (route blauw) 17. Het treinstation dat u nu ziet, is van 1973. Er stond eerder een groter treinstation dat rond 1883 werd gebouwd. Het was één van de tientallen stopplaatsen voor de trein tussen Leeuwarden en Sneek. Voor 1973 was hier lange tijd geen station meer. De treinen stopten hier wel om elkaar te passeren, maar er mocht niemand in- of uitstappen. Door akties van vooral Mantgumers werd er uiteindelijk weer een station gebouwd. Vanaf het treinstation loopt u bij de spoorwegovergang links de Seerp van Galemawei in. De spoorwegovergang zelf was vroeger overigens eigendom van de kerk. Zij kreeg dit met enkele andere rechten (en een financiële tegemoetkoming) in ruil voor de (kerk-)grond die nodig was om de spoorlijn en de stationsgebouwen aan te leggen. 18. Het eerste huis aan de rechterkant is het vroegere stationskoffiehuis, Eén van de vijf vroegere “drinkgelegenheden” van Mantgum en directe omgeving De anderen waren Huis Lucht en Veld, het Veerhuis, het café aan De Wal en het café aan It Bosk. Het stationskoffiehuis is waarschijnlijk vlak na de aanleg van de spoorlijn in 1883 gebouwd. Sindsdien stonden er enkele tientallen jaren ook aan de rechterkant van de huidige Seerp van Galemawei geen huizen tot aan de boerderij aan de afslag naar de Skillaerderdyk. Pas rond de komst van het nieuwe gemeentehuis van Baarderadeel in 1908 en daarna werden de andere huizen gebouwd. 14 Doarpsmienskip Mantgum

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication