18

24. Het volgende huis was tot 1984 gemeentehuis van Baarderadeel. Het is in 1939 gebouwd op de plek waar in 1908 het eerste Mantgumer gemeentehuis stond. Dat moest worden afgebroken omdat het slecht gebouwd was. Het gemeentehuis van Baarderadeel stond van oudsher niet in Mantgum, maar in Weidum. De rijke kerk van Mantgum wist echter in 1908 het gemeentehuis naar Mantgum te krijgen door de gemeente 13 are grond plus f. 5.000,- te geven voor de nieuwbouw en door enkele wereldse taken op zich te nemen (die de kerk in wezen al uitvoerde) zoals de aanleg van wegen, het betalen van de lantaarnaanstekers, het ophalen van de tonnetjes bij de “toiletten” etc. Nadat de gemeente instemde, werd niet alleen het gemeentehuis gebouwd, maar ook de huizen van de verscheidene ambtenaren en de gemeentewerkplaats. De komst van het gemeentehuis bepaalde zo voor een groot deel hoe Mantgum er nu uitziet. Het plein aan de overkant was het parkeerterrein van het gemeentehuis. De boom in het midden is in 1975 door koningin Juliana geplant. U loopt verder in de richting van de kerk. 18 Doarpsmienskip Mantgum

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication